Çalışanın %45’i yetersiz
Reklam
  • Reklam

Çalışanın %45'i yetersiz

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın iş dünyası ve sektörler arasında yaptığı 2018 Anket verileri KKTC çalışma yaşamına dair ilginç veriler ortaya koyuyor.

09 Temmuz 2018 - 09:00 - Güncelleme: 10 Temmuz 2018 - 14:13

Özlem ÇİMENDAL

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın iş dünyası ve sektörler arasında yaptığı 2018 Anket verileri KKTC çalışma yaşamına dair ilginç veriler ortaya koyuyor. 


Özel sektör çalışanı 500 kişi üzerinden örneklendirildi 

Anket özellikle katılımcıların çalıştıkları pozisyonlardaki eğitim uyuşmazlığını ölçmek için 2018 Ocak ayı içerisinde, 10 veya daha fazla işçi çalıştıran şirketlerde çalışan maaşlı özel sektör çalışanı 500 kişi ile yapıldı.


Çalışanlar 3 gruba ayrıldı

Yine ankette KKTC çalışma yaşamı seviyelere ayrılarak yüksek seviye, orta ve az seviye olarak 3 grup altında toplanıyor. Çalışanların eğitim seviyesi de ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite olmak üzere çalışanın bitirmiş olduğu en yüksek eğitim seviyesi kullanılarak dört gruba ayrılıyor.


Alınan eğitim ile yapılan iş karşılaştırılıyor 

Ankette bir diğer önemli konu da “Eğitim Uyuşmazlığı.” Çalışmanın bu bölümünde eğitim uyuşmazlığı iki şekilde hesaplanıyor. İlk olarak ankete katılan kişilerin bitirmiş oldukları en yüksek eğitim seviyesi ile çalıştıkları pozisyonda kendi öz değerlendirmelerine göre gerekli olduğunu düşündükleri eğitim seviyelerinin karşılaştırılması yapılıyor. Bu iki seviye arasındaki fark da eğitim uyuşmazlığını ortaya koyuyor.


KKTC’de çalışanların %45’i yaptıkları işte kendini yeterli görmüyor

Ankette şu açıklamalara yer veriliyor: “Ankette diğer bir yöntem olarak katılımcıların “şu andaki eğitim seviyenizin yaptığınız işteki görev ve sorumluluklarınız için yeterli olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusuna verdikleri cevaplara bakılmış. Katılanların %45’i bu soruya “Hayır” cevabı verirken, (eğitim uyuşmazlığı) ayrıca, çalışmaya ilk başladıkları zamanki görev ve sorumlulukları ile ilgili eğitimlerinin yeterliliği sorulduğu zaman da, katılımcıların büyük bir çoğunluğu (%75) herhangi bir yetersizlik olmadığını beyan etmişlerdir. Dolayısı ile işe girerken alınan eğitime göre görev ve sorumluluklar (çalışanın kendi öz değerlendirmesine göre) yapılabilir olmasına rağmen, zaman içerisinde yapılan işteki sorumluluklarda artış olmasından dolayı örgün eğitimin yetersiz kalabildiği görülmüştür.”


Çalışanların yüzde 60’ı sorumluluk istemiyor 

Ankette sorulan soruların devamında katılımcılara çalıştığı iş yerinde görev ve sorumluluklarında artış isteyip istemedikleri sorulmuştur. Katılımcıların sadece %40’ı daha fazla sorumluluk istediklerini beyan etmişler ve çok az bir miktarı eğitim ve becerilerinin daha fazla sorumluluk için yetersiz olduğunu söylemişlerdir. Bu da öz değerlendirmelere dayanarak işyerinde daha fazla sorumluluk isteyen çalışanların kendilerini hazır hissettiklerini göstermektedir. Aşağıdaki şekilde ise öz değerlendirmelere dayanarak birinci metot ile hesaplanan eğitim uyuşmazlığının farklı beceri seviyelerine göre dağılımı gösterilmektedir. Düşük beceri gerektiren işlerde çalışan kişilerin hemen hemen yarısı aldıkları eğitimin işin gerektirdiği eğitimden daha fazla olduğunu düşünmektedir. Bu oran beceri seviyesi arttıkça düşüş göstermekte, yani uyuşmazlığın azaldığını göstermektedir.


Çalışma yaşamında maaş uyuşmazlığı var

Maaş Uyuşmazlığı bölümünde ise bu bölümde katılımcıların aldıkları aylık maaşlar ile almayı arzuladıkları maaşların farkı üzerinde duruluyor. Ankete katılanlara toplam net nakit gelirleri sorulmuş, ancak cevap vermemeleri durumunda bazı seçenekler sunularak maaşlarının bu aralıklardan hangisine denk geldiği bilgisi alınmaya çalışılmıştır. Katılımcıların büyük bir çoğunluğunun (%94) hangi maaş aralıklarında oldukları tespit edilebilmiştir. Aynı şekilde arzuladıkları (veya hak ettiklerini düşündükleri) maaş aralıkları da başka bir soruda ölçülmüştür. Bu iki soruya verilen cevaplara göre maaş uyuşmazlığı ile ilgili bir analiz yapılıyor ankette.


Çalışanların yüzde 22’si hak ettikleri maaşı almadıklarını düşünüyor 

Katılımcıların sadece %23.4’ünün aldıkları maaş ile hak ettikleri maaşın aynı aralıkta olduğunu düşündükleri görülüyor (çok küçük bir oran ise daha az maaş hak ettiklerini belirtmişlerdir). Katılanların %23.8’i bir basamak daha fazla, %22.8’i ise iki basamak daha fazla maaş hak ettiklerini belirtmektedirler. Maaş aralıklarının 500TL’den oluştuğunu düşünürsek, arzu edilen artışların eldeki maaş miktarlara göre önemli bir oran olduğunun düşünülebildiğine de yer veriliyor ankette. Ayrıca ankette düşük seviyeli işlerde çalışanların daha fazla maaş uyuşmazlığı yaşadıkları da görülüyor.


Çalışma saatleri uyuşmazlığı

Ankette şu ifadelere de yer veriliyor: “İşgücü piyasasında verimliliği düşürebilecek etkenlerden bir diğeri de daha önce belirtiğimiz gibi çalışma saatlerindeki yaşanan uyuşmazlık olabilir. Uzun çalışma saatlerinin çalışan üzerinde uzun dönemde yıkıcı etkileri olabilir ve bunun verimliliğe yansıması kaçınılmazdır. 

KTTO 2018 anketine göre özel sektördeki çalışanlar haftada ortalama 49.4 saat çalışılmaktadır. Katılımcıların %40’dan fazlası 45 veya daha fazla saat çalışmaktadır. Bu değerler Avrupa standartlarına göre hala hazırda uzun çalışma saatleri anlamına gelmektedir. Özellikle KKTC Kamu sektörü ile karşılaştırıldığında, ortalamalar çok farklılık göstermektedir. bazı Avrupa ülkelerindeki tam zamanlı (full-time) çalışanların ortalama saatleri karşılaştırılmaktadır.”

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Sürpriz bakanlar UBP’yi gerdi
Sürpriz bakanlar UBP’yi gerdi
Eroğlu’ndan büyük kıyak
Eroğlu’ndan büyük kıyak