Program değil icraat istiyoruz

Program değil icraat istiyoruz

Tıp-İş Başkanı Ahmet Varış, hükümet programında sağlıkla ilgili yer alan maddelerin büyük bir kısmının daha önceki hükümet programlarında da yer aldığına dikkat çekerek, sağlıkta açılım yapma gayreti olmasına karşın yasal düzenlemelerin yetersiz olduğunu belirtti. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Özlem Gürkut ise, sağlıkta çözümün tek olduğunu ancak bunları hayata geçirmekte sıkıntı yaşandığını ifade etti.

28 Haziran 2019 - 09:08 - Güncelleme: 29 Haziran 2019 - 16:55

- Tıp-İş Başkanı Ahmet Varış, “Bu ülkede sağlık sisteminin sürdürülebilir olması için uygun bir finasmanın sağlanması gereklidir. Sadece sigortalıların ve memurlardan kesinti yapılmasıyla bir yere varılamaz. Ülkede vatandaş olmayan ya da sigortası olmayan pekçok insan var. Bu kişilere ücretsiz hizmet verilmesi Kamu Sağlık Merkezlerini daha zayıf duruma getirmektedir” dedi.

- Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Özlem Gürkut ise, ülkedeki tüm vatandaşların ulaşabileceği eşit ve çağdaş bir sağlık hizmetinin oluşturulması gerektiğine işaret etti. 

- Gürkut, “Hastane altyapısının tamamlanması ile birlikte, personel açığının da giderilmesi şarttır. Sağlık hizmetlerinin herkes tarafından ulaşılabilir, adil ve eşit bir şekilde işlemesi gerekmektedir” şeklinde konuştu.

- Gürkut, “Çeşitli alanlarda binbir yetkin branş uzmanı ve hekim bir araya gelerek, bir komite oluşturuldu. Sonucunda ise  erişkin aşılandırma programı önerisi ortaya çıktı. Bu programı da mutlaka kendi ülkemize ve ülkemizin ihtiyaçlarına uygun bir şekilde hayata geçirmemiz gerekmektedir” diye söyledi.

- Gürkut, erişkin aşılandırma programının enfeksiyon, kronik hastalıklara, sakatlıklara karşı bir çok hastalığın oluşmasında önleyici olduğunu ifade etti.


Süreyya ÖZDEMİR

Tıp-İş Başkanı Ahmet Varış, hükümet programında sağlıkla ilgili yer alan maddelerin büyük bir kısmının daha önceki hükümet programlarında da yer aldığına dikkat çekerek, sağlıkta açılım yapma gayreti olmasına karşın yasal düzenlemelerin yetersiz olduğunu belirtti. Ahmet Varış, Kamu Sağlık Merkezlerinin özellikle ilaç, sağlık malzemesi ve personel alımı ve altyapının düzeltilmesi halinde modern ölçütlerde sağlık sistemine kavuşulabileceğinin altını çizdi. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Özlem Gürkut ise, sağlıkta çözümün tek olduğunu ancak bunları hayata geçirmekte sıkıntı yaşandığını ifade etti. Ülkedeki tüm vatandaşların ulaşabileceği eşit ve çağdaş bir sağlık hizmetinin oluşturulması gerektiğine işaret eden Gürkut, “Sağlıkta mutlaka birinci basamak, ikinci basamak ve üçüncü basamak olmak üzere çok basamaklı tedavi hizmetlerinin sağlanması gerekmektedir.” şeklinde konuştu.

Ahmet Varış: Sağlık hizmeti için programda yer alan maddeler önemli gelişmelerdir

Tıp-İş Başkanı Ahmet Varış, KKTC’deki, yasal düzenlemelerin insan kaynağına ve hizmet alan hastalara karşı yetersiz kaldığını ifade etti. Saptamaların yapılmasının olumlu bir getirisi olduğuna dikkat çeken Varış, Sağlık Merkezlerinin ve Kamusal Tıp Merkezi’nin güçlendirilmesinin de hükümet programında yer aldığına işaret etti. Varış, sağlık hizmeti için programda yer alan maddelerin önemli bir gelişme olduğunu kaydetti.

“Sağlık sisteminin sürdürülebilmesi için uygun bir finasmanın sağlanması gereklidir”

Varış, hükümet programında Sağlık Siğortasına da yer verildiğine dikkat çekerek, bu adımın da gerekli ve yerinde bir karar olduğunu ifade etti. Varış, “Bu ülkede sağlık sisteminin sürdürülebilmesi için uygun bir finasmanın sağlanması gereklidir. Sadece sigortalılar ve memurlardan kesinti yapılarak bu iş çözülmez. Vatandaş olmayan veya sigortasız olan pekçok kişi var. Ve bu kişilere karşı ücretsiz hizmet verilmesi Kamu Sağlık Merkezlerini daha zayıf duruma getirmektedir.” dedi.   Ahmet Varış, Kamu Sağlık hizmetlerine yönelik gerekli önemin verilmesi şarttır diyerek, “Ülkemizde sağlığın temel direği ve kalesi Kamu Sağlık merkezlerimizdir” şeklinde konuştu. Tıp-İş Başkanı Ahmet Varış, “Kamu Sağlık Merkezlerinin her türlü ciddi vakalar, ciddi yaralanmalar ve yoğun bakım gerektiren durumlarda temel sağlık hizmeti aldığımız yerdir.” dedi. Varış, Kamu Sağlık Merkezlerinin özellikle ilaç, sağlık malzemesi ve personel anlamı yapılması ve altyapının düzeltilmesi halinde modern ölçütlerde sağlık sistemine kavuşulabileceğinin altını çizdi. 

“KKTC’de bürokrasi hantal bir şekilde işliyor”

Ahmet Varış, programlardan ziyade, yapılması gereken icraatları yakından takip edeceklerini belirtti. KKTC’de çeşitli alanlarda bürokrasinin hantal bir şekilde işlediğine işaret eden Varış, sistemin bir an önce uygun şekilde devreye girmesi gerektiğini ifade etti. Ahmet Varış, “Hastalarımıza uygun zamanda yeterli sağlık hizmeti vermek önemlidir. Sağlık hizmeti ancak uygun zamanda verilebilirse  gerçek anlamda bir hizmet haline gelir. Geçikmiş bir sağlık hizmeti, gerçek anlamda bir sağlık hizmeti değildir. Bu yüzden bu konuyu  yakından takip edeceğiz.” şeklinde konuştu. 

Özlem Gürkut: Çok basamaklı tedavi hizmetlerinin sağlanması gerekmektedir

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Özlem Gürkut ise, Mevcut hükümet proğramını incelediklerini ifade etti. Özlem Gürkut, Tabibler Birliği Yönetim Kurulu olarak Sağlık Bakanını Ziyaret ettiklerini dile getirdi. Gürkut, Tabibler Birliğinin mevcut hükümetten beklentilerini ve Sağlık Bakanına, sorunları ve sağlık alanında yapılması gerekenleri aktaracaklarını belirtti. Özlem Gürkut, “Sağlık sisteminde olması gerekenler ve  Tabibler Birliğinin görüşü her zaman aynıdır” dedi. 

Gürkut, sağlık alanında çözümün yolunun belli olduğunu ancak hayata geçirme konusunda sıkıntıya düşüldüğünü belirtti. Tüm vatandaşların ulaşabileceği eşit ve çağdaş bir sağlık hizmetinin oluşturulması gerektiğine işaret eden Gürkut, Sağlık Bakanlığınna iletecekleri taleplerini ise şöyle sıraladı: “Sağlıkta mutlaka birici basamak, ikinci basamak ve üçüncü basamak olmak üzere çok basamaklı tedavi hizmetlerinin sağlanması gerekmektedir. Basamakları da tedavi yöntemine göre düzenleyerek özel ilgi ile tedaviler gerçekleşmelidir.”  

“Erişkin aşılandırma programı bir çok hastalığın oluşmasında önleyici olacaktır”

Tıbbın çok hızlı gelişmesinin yanı sıra tedavi ücretlerinin pahalılığına dikkat çeken Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği  Başkanı Özlem Gürkut, “Son zamanlarda  Koruyucu Sağlık Hizmetlerinin dillendirilmesine rağmen gerçek anlamda uygulanmadığını görüyoruz” dedi. Tabibler Birliğinin yeni Yönetim Kurulunun oluşmasından itibaren halk sağlığına büyük özen gösterildiğini belirten Gürkut, “Alanında yetkin bin bir branş uzmanı hekimler bir araya gelerek, bir komite oluşturuldu. Sonucunda ise erişkin aşılandırma programı önerisi ortaya çıktı. Bu programı da mutlaka kendi ülkemize ve ülkemizin ihtiyaçlarına uygun bir şekilde hayata geçirmemiz gerekmektedir.” dedi. Gürkut, erişkin aşılandırma programının enfeksiyon, kronik hastalıklara, sakatlıklara karşı bir çok hastalığın oluşmasında önleyici olduğunu ifade etti. Özlem Gürkut, hükümetin sağlık programında Gıda Güvenliğine de vurgu yapıldığını belirtti. Sağlığımız için yediklerimizin ve içtiklerimizin çok önemli olduğuna dikkat çeken Gürkut, “Gıda güvenliğinin sağlanması için, Gıda Güvenliği Yasası’nın hayata geçirilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda insanlarımızın bu konuda Sağlık Bakanlığı ve  medya ile de iletişime geçmesi gerekmektedir” şeklinde konuştu. Sağlıklı yaşam için yaşam şeklinin de çok önemli olduğunu belirten Gürkut, “Ülkemizde sağlıklı yaşam alışkanlıklarının elde edilmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra sağlığımızı korumak için tütünden uzak durmamız gerekmektedir. Tütün konusunda denetim yasamız var bu aynı zamanda yürürlükte ancak yeniden revize edilmesi şarttır” dedi. Sağlık bakanlığı’nın görevinin yasayı uygulamak olmadığını ifade eden Gürkut, “Kamu Sağlık kurumlarının içerisine sigara bırakma polikliniklerinin oluşturulması ile vatandaşların yararlanmasını sağlamaktır” şeklinde konuştu.

“Hastane altyapısıyla birlikte personel açığının da giderilmesi gerekmektedir”

Sağlık kurumlarının altyapılarının tamamlanması gerektiğini belirten Gürkut, bunun yanında yeni bir hastaneye ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Gürkut, son zamanlarda sağlıkta şiddetin zaman zaman gündeme geldiğine dikkat çekerek, sağlıkta şiddetin, hastaların hizmete ulaşırken karşılaştıkları çaresizlikten, yetersizlikten ve sistemin işlememesinden kaynaklanmaktadır.” dedi.  Özlem Gürkut, “Hastane altyapısının tamamlanması ile birlikte, personel açığının da giderilmesi gerekmektedir, aynı zamanda, ülkemizde mutlaka sağlık hizmetinin herkes tarafından ulaşılabilir, adil ve eşit bir şekilde işlemesi gerekmektedir” dedi. Ülkenin sağlıklı bireylerden oluşması için sağlığın önemli bir yere sahip olduğunu belirten Gürkut, Tıp Fakültelerinde kontrolsüz bir şekilde Diş Hekimliği Fakültelerinin açıldığını belirtti. Özlem Gürkut, sağlığın planlı bir şekilde yürütülmesinin gerekmekte olduğunu söyleyerek, “Gelecekte hekim sayısı nedeniyle ne sıkıntıya düşmek isteriz ne de fazlalık nedeniyle birilerinin işsiz kadrosuna eklenmesini isteriz. Bu sorunların yaşanmaması için, Sağlık Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı’nın iş birliği yapması gerekmektedir.” şeklinde konuştu. Özlem Gürkut, gelecekteki sağlık planlaması için yalnızca hekim sayısının değil, aynı zamanda diğer sağlık çalışanlarına karşı da planlama yapılmasının gerekli olduğuna işaret etti. 

YORUMLAR

  • 1 Yorum
  • MKKS
    3 hafta önce
    Dr.Sn.Ahmet Varış Bey'in tespitleri ve yapılması gerekenler gerçek ihtiyaçlardır.Dr.Sn.Özlem Gürkut Hanım'da aynı gerçekleri dile getirdi.Artık yeni Sağlık Bakanımız Dr.Sn.Pilli'den hızlı icraatlar bekliyoruz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Temel sıkıntı cinsiyet eşitsizliği
Temel sıkıntı cinsiyet eşitsizliği
Rumlardan ırkçı saldırı! (Video)
Rumlardan ırkçı saldırı! (Video)