İNŞAAT EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENİN
Kazım Denizci

Kazım Denizci

İNŞAAT EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENİN

23 Haziran 2019 - 09:17

Kıbrıs'ın kuzeyinde yaşayan ve nereden gelirse gelsin tüm inşaat işçileri örgütlenin. Özellikle işgal hukuku ile yönetilen ve vahşi kapitalist sitemin dişlileri arasında ezilen inşaat emekçilerinin insan gibi yaşama hakları  yoktur. Sosyal güvenceden yoksun olarak çalıştırılıyorlar. Karın tokluğuna ve gayri sıhhi şartlarda yaşatılmaya mahkumdurlar. Hayatları her an tehlike altındadır. 

Büyük sermeye daha çok kar edecek diye işçilere can güvenliklerini sağlayacak giysi ve araç gereci almaktan kaçınıyor. Artık yeter ölümle ve yaralanmalarla sonuçlanan ve adına iş kazası dedikleri iş cinayetlerine madem ki yetkili makamlar dur demeyip tedbir almaktan kaçınıyor inşaat sektöründe örgütlenmek adına bir yerden başlamak gerektiğine inanan bir gurup arkadaşla birlikte yola çıktık.                                                                                                          

İnşaat iş kolunda örgütlemek çok zordur. Bir çok sendikacıya göre de imkansızdır. Ancak bir yerden başlamak gerekirdi biz de bir yerden başladık. İnşaat emekçilerine ve işçilerine çağrımız ölüm sizi yakalamadan birleşiniz, örgütlenin, sendikalaşın çağrısı yapıyoruz.                                                                              

İnşaat emekçileri ve işçiler olarak sınıf mücadelesini sadece ulusal değil uluslararası düzeyde de örgütlemek gerektiğine inanıyoruz. Bizler, sermayenin küreselleştiği ve tüm dünyayı avucunun içine aldığı bugünün koşullarında, sömürücü sınıfların işçi ve emekçileri bölmek için kışkırttıkları ulusal, dinsel, ırksal, cinsel, her türlü ayrımcılığın karşısında duruyoruz. Bizler, işçi sınıfının uluslararası bir sınıf olduğuna ve bu yüzden de hem birliğinin hem de mücadelesinin uluslararası düzeyde sağlanması gerektiğine inanıyoruz.                                                                                     

Dünyayı kan gölüne çeviren emperyalist savaşlara karşı, işçi sınıfının enternasyonalist çıkarlarını temel alarak, çeşitli faaliyetler sürdürüyoruz. Gerek katıldığımız mitinglerde, gerekse öncülüğünü yaptığımız birçok toplantıda emperyalist savaşların ancak işçi sınıfının uluslararası mücadelesiyle durdurulabileceğini ve dünyaya barışın işçi sınıfı iktidarı ile geleceğini kararlılıkla dile getiriyoruz. 

Ulusların kendi kaderlerini tayin hakkını savunan işçiler olarak, Kıbrıs’ta yaşayanlar başta olmak üzere tüm ezilen halkların ulusal-demokratik mücadelesini haklı buluyor ve destekliyoruz. Burjuvazinin halkları birbirine düşman eden milliyetçi ve şovenist fikirlerine karşı enternasyonalist fikirlerin işçi hareketi içinde yerleşmesi için mücadele veriyoruz.                                                                                             

İnşaat Emekçileri sendika kuruluş girişimi olarak, hangi ulustan olursa olsun bu ülkenin vatandaşı olsun ve ya olmasın, işli-işsiz, sendikasız, kadın-erkek tüm işçilerin sınıf çıkarları ekseninde birleşerek sermaye sınıfına karşı mücadeleyi yükseltmeleri için çaba sarf ediyoruz. Biliyoruz ki, işçi sınıfının hiçbir bölüğü tek başına kurtuluşunu sağlayamaz.                                                                                                          

Acımasız Kapitalist sermaye sahiplerinin daha fazla silah satma hırsları, Emperyalist savaş, ekonomik kriz, işsizlik, yoksulluk ve açlık, kapitalist sistemin barbar yüzünü ortaya seriyor. İnsanlık ve doğa sermayenin sultası altında yok oluşa sürükleniyor. İnsanlığı ve doğayı bu yok oluştan kurtaracak yegâne güç dünya işçi sınıfıdır. Kapitalizm kendiliğinden değil ancak dünya işçi sınıfının vereceği kararlı mücadele sayesinde yıkılabilir. 

Bütün ülkelerin işçileri önünde duran yegâne seçenek mücadele etmektir. İşçi sınıfının birliğini ve dayanışmasını güçlendirmek, patronların sömürü düzenine karşı verilen mücadeleyi yükseltmek için kurulması çalışmalarında bizlere destek veren dostlara ayrıca teşekkür ereriz. Sendikamızın kurulması işçi sınıfı içinde planlı, disiplinli ve sabırlı çalışmalarla hedeflerine doğru kararlı adımlarla yol almaya devam ediyor.                                                                  

Zincirlerimizden başka kaybedecek bir şeyimiz yok, kazanacağımız koca bir dünya var!       Kıbrıs’ta Yaşayan Bütün Ülkelerin İşçileri Birleşin!

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..

Son Yazılar