Mülkiyet Hakkı, İş Sağlığı ve Güvenliği, İnsanımıza...
Kazım Denizci

Kazım Denizci

Mülkiyet Hakkı, İş Sağlığı ve Güvenliği, İnsanımıza saygı

22 Mayıs 2019 - 08:40

Kişiler, sahip oldukları malları hukuki düzen içerisinde kendi iradesine göre kullanma, o mallardan yararlanma ve tasarruf etme yetkisine sahiptir. Taşınır ya da taşınmaz tüm mallar üzerinde bulundurulan bu yetkiye “mülkiyet hakkı” denir. 

Kişilerin sahip olduğu bu haklar ekonomik bir değere sahip, mevcut mal ve mülklerini kapsar. Mülkiyet hakkı, sadece eşyanın bütünü ile ilgili değildir, eşyanın bütünleyici parçaları ve eklentileri için de geçerlidir.

Mülkiyet hakkı, Yasalar kişilerin sahip olduğu mülkiyetlerle ilgili çeşitli haksızlıklardan ve saldırılardan koruyabilmek için bazı yetkiler tanımıştır. Buna göre mülkiyet hakkına sahip olan, malını haksız olarak elinde bulunduran veya malına müdahale eden kişi ya da kişilere karşı dava açabilir.

Mülkiyet hakkına tek bir kişinin sahip olabileceği gibi birden çok kişinin de bir sahip olması söz konusu olabilir. Bu tür mülkiyet hakkı “toplu mülkiyet” olarak tanımlanır. Toplu mülkiyette, eğer maddi olarak bölünmemiş malın üzerinde tek bir mülkiyet hakkı varsa ve bu hak tüm paydaşların sahip olduğu bir haksa paylı mülkiyet söz konusudur. Toplu mülkiyetin diğer bir türü de elbirliği mülkiyetidir. 

Mülkiyet hakkı özellikle taşınmaz mülkiyetlerde kısıtlamalara tabiidir. Buna göre mülkiyet hakkının kullanımı topluma zarar verici yönde olamaz ve mülkiyet hakkında kamu yararına konulan kısıtlamalar kaldırılamaz.  

***

İş Sağlığı ve Güvenliği yasalarını hangi firma uyguluyor? 

İnşaat sektöründe faaliyet gösteren tüm inşaat şirketleri ile, ulusal ve uluslararası rekabet ortamında ve küreselleşen dünyada, yenilikçi ve çağdaş projeleri hayata geçirirken en önemli konu olan İş Sağlığı ve Güvenliği yasası tam anlamı ile ululanmaktadır..

Çevreye saygılı faaliyette bulunmak ve çalışanlarına önem vermek, kuruluşların temel ve kurumsal değerleri arasında olmalıdır. İnşaat şirketleri faaliyetlerini gerçekleştirirken, çevreyi korumaya, çalışanlarının güvenliğini ve sağlığını ön planda tutarak çalışmaya ve toplumsal değerlere saygılı olmaya büyük önem vermelidir.  Çalışma yaşamının içerisinde bulanan tüm çalışanlar, ziyaretçi ve taşeronlar için güvenli ve sağlıklı bir ortam sunmayı ancak İSG politikasını benimseyerek ve sürekli geliştirerek sağlamak en başta görevleridir. Bu amaçla, aşağıda belirtilen hususları yerine getirmeyi taahhüt etseler de yerine getirmekten kaçınıyorlar.

Aslolan, İş Sağlığı ve Güvenliğine (İSG) ilişkin kanun, yönetmelik ve standartlara uymak, İş Süreçlerimiz sırasında tehlike analizi yaparak, oluşabilecek  risklerin şiddetini azaltıp çalışma ortamını güvenli kılarak proaktif olmak, çalışanların, işletmenin ve üretimin güvenlik ve sağlığını gözetmek, Yeni yatırım projelerinde, çevre ve çalışma güvenliği faktörlerini göz önünde bulundurmak, Yürütmekte olduğu İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ni sürekli düzenli olarak gözden geçirerek denetlemek ve sürekli geliştirmek, Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmak, Çalışanların, tedarikçi ve taşeronların iş sağlığı ve güvenliği ve çevresel duyarlılıklarını geliştirmek, onları güvenli çalışma konusunda bilinçlendirmek.

*** 

Vatandaşına saygı duymayanlar                                                                                                                                                                                      

Şikâyetim şu: Bu yaşlı insana neden SAYGI DUYULMUYOR ve bir yetkili ağzıyla “Arkadaşlar, beylerşu sebepten gecikecek, bilginiz olsun…” diye bir açıklama yapılmıyor? İnanın o kadar çok şey değişecek, o kadar gerilen sinirler gevşeyecek, küfür etme noktasına gelenlerin dilleri ağzında düğümlenip kalacak, küçük bir işi varsa onu görüp gelenler bile olacak…

Evet, arkadaşlar Londra'ya gittiniz insanımızı bir salonda toplayıp nutuk attınız, Kıbrıs'a ülkenize gelin diye teşvik konuşmaları yaptınız, yani şov yaptınız. Bu ülkeye gelip yerleşenlerin başına gelenleri defalarca haber yaptık, gündeme taşıdık, ne oldu?  Utanın diyeceğim ama sizde o da yok, bundan sonra olsun siz de biraz vatandaşlarımıza saygı duyunuz…


YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..

Son Yazılar