"Devlet proje üretmekte yetersiz"

Ülkedeki sorunların artarak devam etmesi karşısında rahatsız olduklarını dile getiren vatandaşlar, KKTC’nin plan ve programdan yoksun olduğunu belirttiler


Vatandaşlar, plan ve programdan yoksun bir ülkede yaşıyoruz diyerek yaşadıkları sıkıntıları Yeni Bakış’a aktardılar 


Ülkede, hizmet vermekle yükümlü birçok kurumun nüfus artışı karşısında yetersiz kaldığını dile getiren vatandaşlar, yetkililerin ülkenin rahata kavuşması için gerekli olan  plan ve program yapmakta yetersiz kaldıklarını belirttiler


Hiçbir kurumun düzgün bir şekilde faaliyet göstemediğinin altını çizen vatandaşlar, “Yetkililer, bireysel çıkarlarına çok fazla önem verdiğinden dolayı ülke için hiçbir şekilde plan ve program yapılmamaktadır” şeklinde konuştular 


Süreyya ÖZDEMİR

Ülkedeki sorunların artarak devam etmesi karşısında rahatsız olduklarını dile getiren vatandaşlar, ülkenin plan ve programdan yana yoksun olduğunu belirttiler. Yetkililerin plan ve program yapmamasını iş bilmezliklerine bağlayan vatandaşlar, “Devletimizi yönetenler halka hizmet vermek yerine her zaman kendi ceblerine hizmet verdikleri için fikir üretmekten yana kayıtsız kalıyorlar.” şeklinde konuştular. Vatandaşlar, nüfus artışı nedeniyle eğitim, sağlık ve trafikte sorun yaşadıklarını belirterek, yetkililerin hiçbir sorun karşısında önlem alamadıklarını belirttiler. Ülkeye gerekli olan plan ve programın yalnızca parasal boyutunun olmadığını ifade eden vatandaşlar, yetkililerin bunları düşünmekten yana aciz kaldığını, kendi koltuklarını korumaktan başka iş yapmadıklarını söylediler. Vatandaş, “Yetkililerin düşünme kabiliyeti yok.” diyerek, halkın ülkesine karşı ciddi anlamda fedakarlık göstermesine rağmen hiçbir şekilde hizmet alamadığını ve bunun sonucu olarak da mağdur olduğuna dikkat çekti.


Vatandaş ne dedi?

Deniz Kayabaşı:Ülkedeki plan ve program yalnızca maddiyata değil niyete ve akla da bağlıdır

“Yetkililerin, bireysel çıkarlarına çok fazla önem vemesi nedeniyle hiçbir şekilde plan ve program yapılmamaktadır. Devletimizi yönetenler halka hizmet vermek amacıyla değil her zaman kendi ceplerine hizmet verdikleri için fikir üretmekten yana kayıtsız kalıyorlar. Ben inanıyorm ki, Kıbrıs halkı gerçekten fedakardır. Fakat  fedakar olmasına rağmen hiçbir şekilde hizmet alamıyor. Bugün yetkililer hem kendilerini hem de eşlerini dostlarını düşündükleri için hiçbir şekilde düze çıkamıyoruz. Bugün ne nüfusta, ne eğitimde ne de farklı alanlarda plan ve programımız var. Pazar yerimizde bile ülkeye giriş çıkışların denetim altında tutulmamasından nüfus planı yapılmamasından dolayı birçok tezgahın sahibi 3. Dünya ülkesi vatandaşlarından oluşmaktaysa, yetkililerin düzgün bir iş yaptığı söylenemez. Ülkemizdeki planın ve programın yapılması paraya bağlı değildir, tamamen akla ve niyete bağlı bir durumdur. Hangi yetkili çıkıpta bu koltuklarda 4 sene sonra farklı kişiler oturacak ama vatandaşa kalıcı ve destekleyici birşeyler bırakalım diyor? Genellikle hepsi cebine girecek parayı hesaplarken, vatandaş ise bu durumdan doğan sıkıntıların kaygısını çekiyor.”


İsmail Akandere:Yetkililerimiz düşünmekten yana bu kadar mı aciz?

“Ülkemizde plan ve programın yapılmaması nedeniyle ciddi anlamda sıkıntılar yaşıyoruz. Bu ülkenin bir vatandaşı olarak nüfüsün çokluğundan dolayı sıkıntı yaşadığımızın farkındayım ancak en büyük sıkıntıyı yaratan ise yetkililerimizdir. Nufüsün çoğalması karşısında hizmetlerin yetersiz kalışına  neden hiç kimse proje üretmiyor. Yetkililerimiz düşünmekten yana bu kadar mı aciz? Yapılacak olan esas iş nüfusun durması değil, bu nüfusa karşı nasıl daha iyi hizmet verebilirim düşüncesine sahip olup bunun sonucuna bağlı projelerin üretilmesidir fakat, bizim ülkemizde öyle babayiğit bir yetkilinin olduğunu düşünmüyorum.”


Faik Ulusoy:Yetkililer yalnızca oturdukları koltukları koruyor

“Plan ve programın olmaması vatandaşlar adına büyük problemlere neden olmaktadır. Fakat bu plan ve programın yapılabilmesi için şu an geç kalınmıştır. Yetkililerin nüfus oranına göre işler yapması gerekirdi. şu an buna önlem almakta bile sıkıntı çektiklerinden dolayı bundan sonrası için bir plan ve program yapabileceklerini düşünmüyorum. 

Yetkililerin düşünme kabiliyeti yok. Yaptıkları iş yalnızca oturdukları koltuğu korumaktan ibarettir. Seçim zamanları halkı kandırıp daha sonrasında vatandaşı görmeyen kişiler tarafından yönetiliyoruz.”

Mustafa Filyalı:Plan ve programdan yoksun bir ülkeyiz

“Plan ve programdan yoksun bir ülke olmamızın asıl nedeni, sanırım reform eksikliğinden kaynaklanmaktadır.

 Yetkililerimiz kendi vatandaşları için iş yapmaktan yana acizdirler. Bugün tedavi olmak için gittiğimiz bir hastanede bile hizmet yetersizse söylenecek pek bir şey kalmıyor. Yetkililer halka karşı duyarlı değil.”

Ali sayan:Yetkililerimizin iş bilmezliği nedeniyle 

ne plan ne de program yapılıyor“Ülkemizde hiçbir kurum düzgün bir şekilde işlemiyor.  Yetkililerimizin iş bilmezliği nedeniyle de ne plan ne de program yapılıyor. Bugün başı boş gezen insanların bile önlemi alınamıyorken, neyin planını yapmaktan bahsediyoruz ki? Biz bu ülkeye giren  Hindistanlıyı ,Pakistanlıyı ne yapacağız? Bize zarardan başka katkısı nedir çok merak ediyorum. Hükümete çağrıda bulunuyorum, on tayyare daha Arap, Suriyeli, Pakistanlı getirsinler ki ülkenin yerlileri olan bizler bu ülkeden çıkıp gidelim. Bu ülkenin tek kaldırabileceği kişiler Türklerdir. Farklı ülke insanlarını hiçbir zaman kaldırmadık kaldıramayacağız da.”

Hakan Soykan:En büyük suçlu devletle birlikte hantal memurları ve işçileridir

“Nüfusunu bilmeyen devlet neye göre plan, neye göre okul, neye göre su dağıtımı yapacak? Ya da neye göre elektirik dağıtacak? Bugün artan nufüs karşısında önlem almaktan yana aciz olan yetkililemizin devlet hastanesindeki yatak kapasitesinin hastalara yetmediğinden bile haberi yok. Yetkililer halktan ve halkın çektiğinden bir haber yaşıyor. Ülkesindeki nüfusunu sayamayan bir devletin bugün plan ve program yapabilmesi olağan dışıdır. Ve devletin plan ve program yapamamasının tek sorumlusu da kendisiyle birlikte hantal memurları ve işçileridir.”