“Gemisini kurtaran kaptan”

Aile ve Evlilik Danışmanı Uzman Sosyolog Nihal Salman, ülkede toplumsal çürümüşlüğün hakim olduğuna vurgu yaparak, toplumun güveninin zedelendiğini, içinde bulunulan yozlaşma nedeniyle de insanların ruh sağlığının bozulduğunu belirtti. Salman bu olumsuzlukların da insanları toplumsal değil de bireysel düşünmeye ittiğini kaydetti


“Gemisini kurtaran kaptan”

Aile ve Evlilik Danışmanı Uzman Sosyolog Nihal Salman, KKTC’nin bir belirsizlik içinde olduğunu ifade ederek, bu durumun insan ilişkilerini olumsuz yönde etkilediğini söyledi

Salman, bunun insanların hayatına tahammülsüzlük, gelecek kaygısı, ekonomik sıkıntılar karşısında çaresizlik, suç oranlarında artış, ölümlü trafik kazaları olarak yansıdığını işaret etti

Salman, ülkenin gemisini kurtaran kaptan misali gittiğini belirterek, gelecek umudunun yitirilmiş olduğunu kaydetti 

Salman, bu şekilde devam etmesi halinde  yeni nesilin ya göç edeceğini ya da aidiyet duygusu denilen duygunun kalmayacağını ifade etti 

Salman, toplum olarak umudumuzu kaybettiğimize dikkat çekerek, halkın mağdur durumda olduğunu, ruh sağlığının bozulduğunu, en önemli addedilen kurumlara bile vatandaşın artık itibarının kalmadığını belirtti

“Değersizleşiyoruz” diyen Salman, bu şekilde büyüyen çocukların sayısının arttığını, dış göç nedeniyle de Kıbrıs Türk toplumu denilen unsurun çok farklı bir yapıya dönüşeceğini vurguladı

 

Deniz ABİDİN 

 

Aile ve Evlilik Danışmanı Uzman Sosyolog Nihal Salman, ülke olarak bir belirsizlik içinde olduğumuzu ifade ederek, bu durumun insan ilişkilerimizi olumsuz yönde etkilediğini söyledi. Salman, bunun tahammülsüzlük, gelecek kaygısı, ekonomik sıkıntılar karşısında çaresizlik, suç oranlarında artış, ölümlü trafik kazaları olarak yansıdığını belirtti. Salman, ülke yollarının çok kötü olduğunu ve hala hiçbir çalışmanın bu noktada yapılmadığını belirterek, bunun halkı büyük bir umutsuzluğa ittiğini söyledi. Salman, hepimizin şu anda bir umutsuzluk içinde olduğumuzu ifade ederek, insan yaşamında bunun en kötü şey olduğunu kaydettti. Salman, yaşam devam ettikçe umudumuzu kaybetmememiz gerektiğini söyleyerek, yaşatılanların ne yazıktır ki umutsuzluğumuzu artırdığını belirtti. Salman, mutsuzluğun ilk önce evin içine yansıdığını, boşanma oranlarında artışa neden olduğunu ifade ederek, beklentilerin değişmesinde bunun önemli olduğunu kaydetti. 

“Değer yargılarında değişim yaşanıyor”
Salman, geçici mutlulukların peşinde koşulduğuna vurgu yaparak, sosyal medyanın da zaman zaman geçici mutlulukların peşinde koşar gibi kullanıldığını söyledi. Salman, toplumsal değer yargılarında bir değişimin yaşandığını belirterek, dün 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı olmasına rağmen toplumun büyük bir bölümünün bu günü sadece tatil olarak değerlendirmekte olduğuna vurgu yaptı. Salman, “Cumhuriyete inanmıyoruz”  diyerek, bunda en büyük etkenin siyaset olduğunu kaydetti. Nihal Salman, içte ve dıştaki siyasetin halkça cumhuriyet kavramına inanmamamıza neden olduğunu söyledi. Salman, bir diğer etkenin ise devlet denilen kurumun halka hizmet sunmaması olduğunu ifade ederek, yollardan kaynaklanan sebeplerle hergün trafikte ölen insanlar olduğunu, hastane, sağlık, eğitim gibi birçok alanda devletin tam anlamıyla hizmet sunamadığına dikkat çekti. 

“Yeni nesil ya göç edecek ya da aidiyet duygusu kalmayacak”
Salman, bu şekilde devam etmesi halinde bizden sonraki yeni nesilin ya göç edeceğini ya da aidiyet duygusu denilen duygunun kalmayacağını söyledi. Salman, toplumca umudumuzu kaybettiğimizi ifade ederek, halkın mağdur durumda olduğunu, ruh sağlığının bozulduğunu, en önemli addedilen kurumlara bile vatandaşın artık itibarının kalmadığını belirtti. “Ruh sağlığımız kötü” diyen Salman, çiftlerin eşine olan tahammülünün kalmadığını, bu nedenle de boşanan çift sayısının arttığını ifade etti. Salman, sorunların çözümüne ilişkin olumlu bir dönüşün olmayacağına vatandaşın inandığını, devletin sunacağı hizmete inancın kalmadığını söyledi. 

“Siyaset halka güven vermiyor”
Salman, aynı şekilde devlet kurumlarına olan güvenin sarsıldığını belirterek, basında hergün yapılan usulsüzlüklerin yer aldığını anımsattı. Salman, tüm bunlara göz yumulduğunu belirterek, şöyle devam etti, “Bakanların, müsteşarların, milletvekillerinin, usulsüz hareketlerini görüyoruz. Kişiye göre işlem yapıldığını görüyoruz. Bunları hep gördükçe siyasete olan güvenimiz artık kalmadı. Siyaset çirkinleşti. İcraat yok. Siyaset halka güven vermiyor. Sadece bireysel problemlerin çözümü için uğraşılıyor. Hizmet yok, yollar 40 senedir aynı yol. Sağlık, eğitim sürekli aynı yerde.”

“Devlet aileyi korumuyor”
Nihal Salman, devlet denilen kurumun aileyi sürekli koruması gerektiğine dikkat çekerek, aileye yönelik çalışmalar yapılması gerektiğine vurgu yaptı. Salman, gelen iktidarın gücünü kendi bireysel menfaatleri için kullandığını belirterek, “suç işleyenler cezasını çekecek” denilse de bu konuda bir ilerleme sağlanamadığını söyledi. Salman, ülkenin gemisini kurtaran kaptan misali gittiğini belirterek, gelecek umudunun yitirilmiş olduğunu kaydetti. Salman, bir sonraki kuşağın beyin göçüyle göç edeceğini, kalanların ise yurt dışından göç alarak farklı bir toplumsal yapıya doğru gideceğini belirtti. “Değersizleşiyoruz” diyen Salman, bu şekilde büyüyen çocukların sayısının arttığını, dış göç alarak Kıbrıs Türk toplumu denilen yapının çok farklı bir yapıya dönüşeceğini söyledi.