“DEVLET ELİYLE ENGEL”

Telekomünikasyon Dairesi Çalışanları Sendikası (TEL-SEN) Başkanı Tamay Soysan, Telekomünikasyon Dairesi’nin alt yapısının güçlendirilmesinin engellendiğini belirtti


“DEVLET  ELİYLE  ENGEL”

TEL-SEN Başkanı Tamay Soysan, Telekomünikasyon Dairesi’nin alt yapısının güçlendirilmesi yönünde hazırlanan projelerin siyasi kararlarla engellenmekte olduğuna dikkat çekerek, “11 yıldır özelleştirmeye karşı mücadele ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz” dedi.

 Gönyeli Belediyesi’nin Fiber Home projesi için hükümet tarafından oluşturulan protokolün 2020 yılında iptal edildiğini anımsatan Soysan, gerekçe dahi sunulmadığını kaydetti.  

 Soysan, “Aldığımız duyumlara göre devlet tarafından bu yatırımların yapılacağı FTT Home denilen projenin maliye tarafından karşılanacağı söylenmektedir. Ancak biz bunun yapılabileceğine inanmıyoruz. Çünkü samimiyet varsa bu bağlamda bakıldığı zaman zaten bizim kaç yıldır verdiğimiz mücadele içerisindeki bu projelerin bir an önce hayata geçirilmesi gerekirdi” dedi.

 Dünyanın hiçbir yerinde bu gibi uygulamaların olmadığına işaret eden Soysan, “Telekomünikasyon Dairesi’ni devlet kendi eli ile tıkamıştır” diye konuştu.

 Esengül AYKAÇ

Telekomünikasyon Dairesinin yeniden yapılandırılması veya özelleştirilmesi ile ilgili atılmak istenilen adımları sıralayan TEL-SEN Başkanı Tamay Soysan, sendikaları tarafından geçmiş yıllarda olduğu gibi şu anda da özelleştirmeye karşı mücadeleye devam ettiklerini söyledi. Özelleştirme yasasının geçirileceği dönem ile birlikte 11 yıldır özelleştirmeye karşı mücadele verdiklerinden söz eden Tamay Soysan, yapılan grevler ve eylemlerin basın yolu ile topluma anlatmaya çalıştıklarını ifade etti. Tamay Soysan, gelinen süreç itibari ile sadece grev ve eylemler yaparak değil alternatifler sunarak gelmiş geçmiş tüm hükümetlere telekomünikasyon dairesinin nasıl bir telekomünikasyon dairesi olması konusunda alternatifler sunarak rapor hazırladıklarını kaydetti.

“Fahiş fiyatlar uygulanıyor”

Bugün verilen hizmetlerin ülkenin %80’inden fazlasının GSM operatörleri tarafından verildiğini belirten Tamay Soysan, fahiş fiyatların uygulandığını söyledi. Uygulanan fahiş uygulamalarının herkes tarafından bildiğine dikkat çeken Tamay Soysan, Bilgi Teknoloji Haberleşme Kurumu’nun da bugün hazırlamış olduğu, verdikleri raporların kendileri tarafından incelendiği zaman kendilerine göre çok da sağlıklı raporlar olamadığının altını çizdi. Tamay Soysan, “Bugün 860 bin GSM abonesi bahsedilen bir ülkede maalesef yine bakıldığı zaman abone başına alınan gelir sanki 25-30 Türk Liralarında gibi yapılan hesaplamalarda görülüyor” şeklinde konuştu.

“Yatırımlar haberleşmeye geri yatırım olarak dönmüyor”

Bugün haberleşmede sadece GSM kısmına bakıldığında 1,5 milyar gibi bir piyasanın varlığından söz eden Tamay Soysan, bu operatörlerin devlete olan vergi yükümlülüklerinin de geçmiş yılların borcunu bırakarak ödemediklerini kaydetti. Tamay Soysan, Özel İletişim Vergisi ve buna bağlı olarak Hazine Katkı Paylarının çok kazanandan çok az kazanan da az biçimde alımların yapılmamasından dolayı alınan vergilerin aynı zamanda haberleşmeye geri yatırım olarak dönmediğini vurguladı.

“Ancak belli ki bazı çevreler tarafından bu projeler engellenmeye çalışılmaktadır”

Telekomünikasyon Dairesi’nin alt yapısının güçlendirilmesi ve fiber projeleri için bazı çevrelerin siyasi kararlarla birtakım projeleri engellediklerini anlatan Tamay Soysan, buna bağlı olarak geçen yıl tasarlanan Gönyeli Belediyesinin Fiber Home projesinin başlatıldığını anımsattı. Gönyeli Belediyesi’nin Fiber Home projesi için hükümet tarafından oluşturulan protokole rağmen hükümetin 2020 yılının Ekim ayına doğru alınan kararı iptal ettiğini söyleyen Tamay Soysan, hükümetin Gönyeli Belediyesi ile imzalamış olduğu protokolün iptali için gerekçe dahi sunmadıklarına işaret etti. Projenin iptali ile ilgili aldıkları duyumları anlatan Tamay Soysan, “Aldığımız duyumlara göre devlet tarafından bu yatırımların yapılacağı FTT Home denilen projenin de maliye tarafından karşılanacağı söylenmektedir. Ancak biz bunun yapılabileceğine inanmıyoruz. Çünkü samimiyet varsa bu bağlamda bakıldığı zaman zaten bizim kaç yıldır verdiğimiz mücadele içerisindeki bu projelerin de bir an önce hayata geçirilmesi gerekirdi. Ancak belli ki bazı çevreler tarafından bu projeler engellenmeye çalışılmaktadır” dedi.

“Proje için söylenen rakamlar sadece söylemde kalıyor”

Gönyeli Belediyesi’nin iptal edilen projesi hakkında Yüksek İdare Mahkemesi’ne başvuruda bulunduğunu anımsatan Tamay Soysan, Yüksek İdare Mahkemesi’ne başvurması ile birlikte yargı ve hukuk sürecinin de devam ettiğinden söz etti. Tamay Soysan, Telekomünikasyon Dairesi’nin bugün fiber alt yapısının tamamen Telekomünikasyon Dairesi’nin regüle edebileceği ve bugün haberleşmenin regüle kısmı ve alt yapı işletmeciliği kısmında denetimleri sağlayacak olan bir kurumun olması gerektiğini savundu. Lefkoşa FTT Home Projesinin yapılması için 15 Milyona yakın bütçe konulduğunda bahseden Tamay Soysan, izlenimlerine göre proje için söylenilen rakamların sadece temsili olarak konulduğuna dikkat çekti. Geçmiş yıllarda da yapılan projelerde söylenilen paraların hayata geçirilmediğine işaret eden Tamay Soysan, şu anda ülkenin fiber alt yapısı ve regüle edilmesi için Telekomünikasyon Dairesi olmalıdır denildiğinde “Evet, bizler bunun kendi imkanlarımız ile yapacağız diyenler ilk önce şunu ispat etmek zorundadırlar. Kıb-Tek üzerinden gelen ve herhangi bir kopma anında devreye giren bir skala vardır. Bu skala hattı dediğimiz Fiber Telekomünikasyon Dairesi’nin kullanımında olması gerekir. Geçmiş yıllarda elektrik kurumu ile Telekomünikasyon Dairesi arasında 2018 yılına kadar bir protokol çerçevesinde bu yapılıyordu” şeklinde konuşarak 2 yıldan beri protokol imzalanmadığına dikkat çekti.

“Kendi içimizde ve kendi siyasi popülist yaklaşımlarla alınan kararlardır”

Türkiye Su İşleri Dairesi tarafından getirilen ve Otomasyon Sistemlerinin yönetilmesi için gelen suyun yanından gelen fiberden bahseden Tamay Soysan, bu fiberin de Telekomünikasyon Dairesi kullanımında olması gerektiğini kaydetti. Birkaç yıl öncesinde konu hakkında Bakanlar Kurulu kararını anımsatan Tamay Soysan, Telekomünikasyon Dairesi’ne verileceği kararı olduğunu belirterek “Ancak burada çok önemli bir ayrıntı vardır. Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı ile böylesi bir protokol yapılmamıştır. Anlaşılacağı üzeri durumu kendi içimizde ve kendi siyasi popülist yaklaşımlarla alınan kararlardır. Bizler bu durma öyle bakıyoruz” dedi.

“Tüm modeller yerine getirilirse projeler hakkında konuşmak mümkün olacaktır”

Alt yapının ülkeye ait olduğunu iddia eden hükümetin neler yapması gerektiğini ifade eden Tamay Soysan, öncelikle skala olan yani Kıb-Tek üzerinden gelen fiber ve Türkiye’den gelen Türkiye Devlet Su İşlerinin yanında çekilen şebekenin yanında gelen fiberin ülke alt yapısına kazandırılması ile olacağına dikkat çekti. Tüm bunları yapacak olan hükümet olduğu takdirde fiberin ülkeye kazançları konusunda inançlarının da olacağına işaret eden Tamay Soysan, bu modellerin tüm prosedürlerin yerine getirmesi durumunda konuşulabileceğini söyledi.

“Pandemi döneminde dahi çok büyük kesintilere sebebiyet vermedik”

Tamay Soysan, “3-4 ay önce yeniden Sayın Başbakanın geçmişte Ulaştırma Bakanlığını yaptığı için maalesef 2010 yıllarında kalmış hala 2010 yılından kalma birtakım söylemleri var. Telekomünikasyon Dairesi fiber alt yapısı üzerinden alınan hizmetlerin pandemi döneminde dahi bu hizmetleri verebilmiştir. Büyük kesintilere uğramamıştır. Bazı ufak tefek kesintileri de Telekomünikasyon çalışanlarımız ve gerekli kısımlarda çalışan mühendis arkadaşlarımızın müdahalesi ile bu arızalar giderilmiştir” şeklinde konuştu.

“Telekomünikasyon Dairesi’ni devlet kendi eli ile tıkamıştır”

Devletin sosyal devlet anlayışı ile yapması gereken işleri yapmadığına dikkat çeken Tamay Soysan, sosyal devlet anlayışı ile yapılması gereken hizmetlerin de bir noktada hükümetlerin uygulamaları bir seçenek olarak kendi vatandaşının önüne koyması gerektiğini savundu. Gelinen noktada herkesin sermayeden hizmet almak zorunda olmadığına işaret eden Tamay Soysan, dünyanın hiçbir yerinde bu gibi uygulamaların olmadığına işaret etti. Soysan, Telekomünikasyon Dairesi’nin kamuoyu önünde küçük düşürmüş ve Telekomünikasyon Dairesi’nin verdiği hizmetlerin iyileştirilebilmesi ve teknolojik alt yapının daha iyi hizmet verebilmesi için de devletin kurumun önünü kendi eli ile tıkadığını söyledi. Tamay Soysan, devletin bazı sermaye kesimlerine gelince siyasi ve farklı ilişkilerden yola çıkarak sermayenin önünün açılması için ‘sermaye müşteri’ içerisine soktuğunu kaydetti.  Devlet ile uzlaşı sağlanacak durumları çoktan geçtiklerinden söz eden Tamay Soysan, eylemlerden başka alternatif model sunumu üzerine de hükümete verdiklerini kaydetti.