Mahkum Yakınları Eylem Yaptı

Merkezi Cezaevi’nde artan Covid-19 vakaları ve yaşanan sorunlar nedeniyle eylem yapıldı


Mahkum Yakınları Eylem Yaptı

Ahmet İkidereli

Cezaevinde bulunan mahkum ve tutuklu yakınları dün Merkezi Cezaevi önünde eylem yaptı. Eylem sırasında çeşitli pankartlar taşıyan mahkum ve tutuklu yakınları bir de basın bildirisi yayınladı. Yayınlanan basın bildirisi şu şekilde oldu;

“Değerli Basın Mensupları, Bizler mahkum yakınları olarak, cezaevinde grev yapan yakınlarımızın sesi olmak için burada toplanmış bulunmaktayız. Sizlerin de bildiği üzere cezaevinde Covid-19 pozitif vaka sayısı 50’ye yükselmiştir. Mahkumlar cezaevindeki koşulları düzenli olarak ailelerine aktarmaktadırlar ki anlatılanlar oldukça dehşet vericidir. Pozitif olan mahkum ve temaslıların oldukça iyi bir bakıma, sağlıklı yiyeceklere erişime ve hijyenik ortamlara ihtiyacı vardır. Kapasitenin çok çok üstünde mahkum barındıran cezaevi adeta kırmızı alarm vermektedir. Yapımı neredeyse bir yıl önce biten yeni cezaevine geçme yönünde bugüne kadar kayda değer bir çalışma yapılmadığı gibi, Pandemi gerçeği de gözardı edilmiş ve olası bir vaka patlamasında nasıl hareket edilmesi gerektiği yönünde hiç bir plan ve eylem hazırlığı içinde olunmamıştır - ki bugün cezaevinde yaşananlar bunun kanıtıdır. Tüm bu koşullar altında hükümet acil toplanıp Şartlı Tahliye Tüzüğü’nde değişikliğe gitme kararı almıştır. Bu karar başta mahkumlara bir ümit olsa da çok geçmeden bu kararın da bir önceki karardan farklı olmadığı, sadece yaşananlardan ötürü oldukça gergin olan bir kesimi rahatlatma amaçlı, göstermelik bir karar olduğunun farkına varmışlardır. Mahkumlar şartlı tahliye kurulunun hiçbir zaman ve hiçbir koşulda adil kararlar almadığını savunmaktadırlar ve bu kurula karşı tüm güvenlerini yitirmiş durumdadırlar. Mahkumlar, Tüzük değişikliğinin amacı cezaevi kapasitesini azaltmak ve mahkumlar için sağlıklı bir ortam yaratmaksa eğer, o halde cezasının 1/3’ünü bitirenlerin, kurul toplanmadan, otomatik olarak tahliye edilmeleri gerektiğini dile getiriyorlar. Aksi takdirde, Şartlı Tahliye Tüzüğü değişikliğinin mahkumların büyük çoğunluğunu kapsamayacağını, kurul toplanması durumunda da daha önce defalarca deneyimledikleri gibi yine “red”cevabı alacaklarından kuşku duymadıklarını dile getiriyorlar. Cezaevi’ndeki sevdiklerimize destek olmak, yanlarında olduğumuzu göstermek ve onları temsilen burada toplanan bizler, mahkumların taleplerini 3 maddede kamuoyuna duyurmak istiyoruz.

1) İnsanlık onuruna yaraşır bir cezaevi ortamı yaratılması.

2) Ceza İnfaz Yasası’nın dünya standartlarına göre yeniden düzenlenmesi ve yapılacak olan düzenleme ile cezasının belli bir bölümünü çeken mahkumların, koşulsuz, kurulsuz tahliye edilmeleri.

3) Cezaevi’nde “Özel Bağış” adı altında uygulanan ve her ay mahkumun cezasından düşülen günlerin mahkumlara eşit ve adil olarak uygulanması.”