“Kitap Okumuyoruz”

DAÜ Özay Oral Kütüphanesi Müdürü Osman Soykan ile ülkemizdeki kütüphanecilik hakkında bilgi edinip, ülkedeki kütüphaneciliği değerlendirdik.


“Kitap Okumuyoruz”

Ceynur Pehlivan

DAÜ Özay Oral Kütüphanesi Müdürü Osman Soykan, ülkemizde kitap okuma oranının düşük olduğunu, hatta çok zayıf olduğunu belirtti. Soykan, günümüzde bilginin güç demek olduğunu ve okuyan toplumların da çok güçlü toplumlar olarak karşımıza çıktığını belirtti.

“1993 yılından beridir hizmette”

Sayın Soykan, DAÜ kütüphane müdürü olarak bize kütüphaneciliği nasıl tanımlarsınız?

“Kütüphanecilik, insanların yazılım ürünlerini, hafızalarını, akademik bilgi çıktılarını toplayarak koruyan ve belirli bir düzene koyarak diğer araştırmacıların kullanımına sunan ve bu bilgiyi geleceğe taşıyan uzman kurumlardır. Sayın Soykan DAÜ Özay Oral kütüphanesi ne zaman kuruldu ve ne gibi hizmetler sunmaktadır? Kütüphanemiz 1993 yılında yeni bina ile hizmete girdi. Ben 2004 yılından beridir de bu görevi yürütmekteyim. Hedef kitle olarak, kullanıcı öğrenci ve akademik personel alınmıştır. Onların akademik alanlarına göre ihtiyaçlarını gidermeyi amaç edindik. Kitap, dergi, tez, basılı veya elektronik ortamda hizmet sunuyoruz. Ayrıca basılı kitapları ödünç olarak veriyoruz. Mekansal hizmet ve kablosuz erişim hizmetlerimiz arasında bulunmaktadır.”

“Kütüphanecilik günümüzde çok önemli olmuştur”

Teknolojinin hızla geliştiği bu çağda kütüphaneciliğin bir önemi kaldı mı? Kalmışsa nedenlerini açıklar mısınız?

“Kütüphanecilik asıl şimdi önemli oldu. Teknoloji sayesinde bilgi ve belgeyi daha pratik, daha geniş çaplı şekilde araştırmacıların ayağına götürebilmektedir. Ancak, bunu yapabilmek için geri planda kütüphanelerin yürüttüğü abonelik, tasnif, satın alma, kataloglama ve benzeri teknik işlemler gerekmektedir. Bu bakımdan günümüzde kütüphanecilik çok önemli olmuştur.”

“Herkese açık”

Öğrencilerin dışında dışarıdan gelen araştırmacılar da oluyor mu? “Kütüphanemiz herkese açıktır. Sadece ödünç alma hakkı öğrenci ve hocalarımıza aittir. İnternet kullanım hizmeti de kütüphanemize gelen herkese sunulmaktadır.”

“İstediklerinden daha fazla bilgi ve veriyi verebiliyoruz”

Mesleğinizin güzel tarafları ve sıkıntılı tarafları nelerdir?

“Mesleğimin güzel yanı, bilgi ve bilim arayışı içinde olan insanlarla bir arada olmak, onlarla iletişim halinde bulunmak ve onlarla güzel bir bağ oluşturmak çok güzel bir duygu. Bir kere bu mesleği yapıyorsanız eğer, ilk önce insanları sevmeli, onlara yardım etmeyi benimsemeli ve onlara istediklerinden daha fazla bilgi sunmayı görev bilmelisiniz. Onlara istediklerinden fazla bilgi sunmanız halinde araştırdıkları konuya daha bir motive odaklanıyorlar. Bunun karşılığında aldığımız teşekkür de bizim için pek tabi ki onur verici oluyor. Yani diyebilirim ki, biz bir çeşit bilgi hamalıyız. Sıkıntılarına gelecek olursak; Ülke olarak maalesef kitap okuma oranı çok yüksek bir ülke değiliz. Dahası, bu konuda zayıf olduğumuzu da söyleyebilirim. Doğal olarak bu beni bir kütüphane müdürü olarak çok mutsuz etmektedir. Ayrıca, yayıncı anlamında da pek gelişmiş bir ülke değiliz. Akademik yayın olarak kitapçıların sayısı yeterli değil. Potansiyel olarak da maalesef yeterli değil. Sipariş üzerine talep edilen kitapların bile, günümüzde hızlı bir şekilde erişimi sağlanmıyor.”

“Devletin katkısı yok, sadece üniversiteler ilgi gösteriyor”

Ülke kütüphaneciliği ve halk kütüphaneciliği hakkında neler söylemek istersiniz?

“Üniversitelerin kütüphaneleri, üniversitelerin hedefleri doğrultusunda belirli standartlara sahip olmak zorunda ve iyi yönde gelişmektedir. Ancak, halk kütüphaneleri için devletin elle tutulur kayda değer bir özen gösterdiğini söyleyemeyiz. Sadece var olan yapıyı yaşatacak kadar ilgi göstermektedir. Halk kütüphanelerini ileriye taşıyacak, onlara olumlu katkı yapacak bir devlet vizyon ve politikası olmadığını üzülerek görmekteyim. Oysa, ilgi çekici, beğeni yaratıcı koleksiyon ve hizmetleri zengin halk kütüphaneleri ile topluma yaşam boyu öğrenme alışkanlığı kazandırılmasında doğrudan destek sağlanabilir. Halk kütüphanelerinin bütçesini incelediğim zaman son derece düşük olduğunu gördüm. Ve bilimin, bilginin toplumlar için en önemli güç olduğu çağımızda halk kütüphanelerinin bütçelerinin halen daha yükseltilmemesi son derece üzücüdür. Kütüphanenizde toplamda ne kadar kitap vardır? Raflarda 160 bin civarı basılı kitabımız vardır. 50 bin civarı sahip olduğumuz elektronik kitap var. 250 bin civarı da abonelik ile erişim sağladığımız kitaplar vardır. Bunun yanında 20 bin civarı da elektronik dergi aboneliklerimiz vardır.”

“Bilgi güç demektir”

Son olarak bizlere neler söylemek istersiniz?

Bilgi her geçen gün için daha bir güç demektir. Ve okuyan toplumlar daha güçlü toplumlardır. Bu güç de elbette ülkeye yansır. Bu konuda en fazla önem arz eden yerler, ilkokul, ortaokul, liseler ve halk kütüphaneleridir. Devletin buralara çok önem göstermesi gerekmektedir.”