Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası, İvedilikle Münhal İlan Edilmesini İstedi


Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası, İvedilikle Münhal İlan Edilmesini İstedi

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) Başkanı Mustafa Taşcıoğlu, 2017’den beri kalıcı istihdam yapılmadığından hekimlerin sözleşmeli, mecburi hizmetli ve hizmet alımı olarak güvencesiz ve özlük haklarından mahrum çalıştırıldığına işaret ederek, yetkisi alınmış toplam 82 kadronun ivedilikle münhal ilan edilmesini istedi.

Taşçıoğlu, iki haftada, iki kez randevu verip, gelmediği gerekçesiyle eleştirdiği Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye yolladıkları mektupta sorun ve önerilerini sunduklarını belirtti. Taşcıoğlu, “Sayın Sağlık bakanının hekim sendikası ve hekim meslek örgütlerine düşmanlığı devam ediyor. Pandemi şartlarında salgının hız kazandığı bir dönemde sağlık çalışanları ile iletişim kurmaktan kaçınan bir zihniyet ile sağlıktaki sorunları nasıl çözeceği merak konusu olmaya devam ediyor!” değerlendirmesinde de bulundu.

Mustafa Taşçıoğlu yazılı açıklamasında Pilli’nin hekim sendikası ve hekim meslek örgütlerine düşmanlığı olduğunu ileri sürdü ve “Pandemi şartlarında salgının hız kazandığı bir dönemde sağlık çalışanları ile iletişim kurmaktan kaçınan bir zihniyet ile sağlıktaki sorunları nasıl çözeceği merak konusu olmaya devam ediyor” dedi.

Teşkilat yasalarının devre dışı bırakıldığını, geçici sözleşmeli kadroların her geçen yıl artırıldığına işaret eden Taşcıoğlu, şöyle devam etti:

“47/2010 sayılı yasadaki değişiklik ile kamuda yaratılan eşitsizlik yanında, Hekimler sözleşmeli, mecburi hizmetçi ve hizmet alımı olarak güvencesiz ve özlük haklarından mahrum çalıştırılmaya devam etmektedir. Yaratılan bu eşitsizlikleri ortadan kaldırmaya yönelik adım atmanız konusunda ısrarlı olacağımızı belirtir, ilk adım olarak YTKD’da ilk atama 48, yükselme 7, TSHD’da ilk atama 10, yükselme 17 olmak üzere toplam 82 yetkisi alınmış kadronun ivedilikle münhal ilan edilmesini talep ederiz”

 “HEKİMLER GÜVENCESİZ VE ÖZLÜK HAKLARINDAN MAHRUM ÇALIŞTIRILMAYA DEVAM EDİYOR”

Taşçıoğlu’nun Pilli’ye mektupla ilettiğini belirttiği talepler ise şunlar:

“1-Pandeminin devam ettiği koşullarda hekimler tüm özverileri ile gece gündüz çalışmaya devam ederken, Maliye Bakanlığı ile yemek firması arasındaki sözleşme öne sürülerek nöbet tutan hekimlere verilen ücretsiz yemek hakkı ortadan kaldırılmıştır. Acil Durum Hastanesinde çalışan personel, hemşire ve hekimlere ücretsiz yemek verilmeye devam edilirken yaratılan bu ikircikli tutum nöbet tutan hekimleri derinden üzmüştür. Bu durumun düzeltilip nöbet tutan tüm hekimlere ücretsiz yemek verilmesini talep ederiz.

2-Pandemi sürecinde gerek Covid-19 sağlık hizmetleri, gerekse de Covid dışı sağlık hizmetleri kesintisiz olarak sürdürülmüştür. Tüm dünyada sağlık çalışanları ödenekleri arttırılıp el üstünde tutulurken, ülkemizde sağlık çalışanları nöbet hizmeti karşılığı olan ek mesai ücretleri yasa dışı bir şekilde geciktirilerek 5-6 ay geriden ödenmektedir. İvedilikle ek mesai ödemelerinin yasada belirtildiği sürede yapılmasını talep ederiz.

3-YTKD ve TSHD yasalarında gerekli güncellemeler yapılamadığından sağlık bakanlığına bağlı başta acil servisler olmak üzere, hem çalışanlar, hem de hizmet alanlar için sorunlar giderek artmaktadır. Acil servis hizmetleri tanımı teşkilat yasalarında belirtildiği, klinik şefi kadrosu oluşturulduğu halde gerekli yasal düzenleme yapılmadığından geçici sözleşmeli keyfi atamalar ve görevlendirilmelerle sürdürülmeye çalışılmaktadır. Ülkemiz koşullarına uygun ulusal bir acil hizmetler sisteminin oluşturulması gerekmektedir. Bunun yanında kadroların ve çalışma şartlarının revize edilerek iyileştirmeler yapılması, acil servislerin daha iyi hizmet verebilmesi için şarttır. Şu anda acil serviste çalışan hekimlerin neredeyse tamamına ödenmemiş olan düzensiz çalışma ödeneklerinin bir an önce yapılmasını talep ederiz. 

4-Acil servislerdeki kadro ve çalışacak hekim sıkıntısı nedeni ile sözleşmeli çalışan uzman hekimlere çalıştıkları hastanenin başhekimleri tarafından uzmanlık alanları dışında acil servis nöbetleri tutturulmaya zorlanmaktadırlar. Bu durum YTKD yasasına ve kamu sağlık çalışanları yasasına aykırı olması yanı sıra tıbbi hatalara yol açma riski olan bir tutumdur.  

5-Keyfi görevlendirmeler ile kamu sağlık çalışanlarının görev yerleri değiştirilerek çalışmakta olduğu birimlerce sürdürülen sağlık hizmetleri sekteye uğratılmaktadır. Bu durum hastalara verilecek hizmetin verilememesine ve özele sevk ile devletin maddi kaybına yol açmaktadır. Bu keyfi uygulamalara bir an önce son verilmesi gerekmektedir. Bu ve buna benzer uygulamalar devam ettiği takdirde sendikal eylemlerin kaçınılmaz olacağını bilmenizi isteriz.

6-2008 yılında TC-KKTC arasında imzalanan sağlık alanında iş birliği antlaşmasına göre KKTC’ye tanınan kontenjanlarla yarı zamanlı ve/veya tam zamanlı ihtisasını tamamlayan KKTC vatandaşı olan hekimler (çifte uyruklu olanlar dahil) mecburi hizmetlerini KKTC’de yapmaktadırlar. Türkiye Cumhuriyeti’nde pratisyen hekimlere de mecburi hizmet uygulaması olduğundan özellikle çift uyruklu KKTC vatandaşı pratisyen hekimlere kendi istekleri dışında Türkiye’de mecburi hizmetlerini yapmak üzere tayin edilmektedirler. TC-KKTC arasında imzalanan sağlık alanında iş birliği antlaşmasına eklenecek bir madde ile Türkiye’de mecburi hizmet yapmak zorunda kalan çift uyruklu KKTC vatandaşı pratisyen hekimlerin KKTC’de mecburi hizmetlerini yapmaları sağlanmalı ve bu sayede sağlık bakanlığının ihtiyaç duyduğu pratisyen hekim açığı bir nebze de olsa giderilecektir.

7-Hükümetlerin iş birliği protokolleri adı altında, sağlığı kaosa sürükleyen politika ve uygulamaları ile ortaya çıkan aksaklıkların ve tüm olumsuzlukların faturası hekimlere ve diğer sağlık çalışanlarına ödetilmeye çalışılmaktadır. Sendikamız hükümeti ve siyaset kurumunu, acil hizmetlerin ülkemiz koşullarına uygun bir kalıcı sisteme kavuşturulmasından başlanarak, kamu sağlık hizmetlerinin yeterli hale getirecek ve hasta sevklerini ortadan kaldıracak politikalar üretmeye davet etmektedir. Bu konuda atılacak her olumlu adıma destekleyeceğimizi belirtir çalışmalarınızda başarılar dileriz”.