“KUŞ UÇSA RAPOR EDİLECEK”

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, günlerdir sır gibi saklanan ve sonunda ortaya çıkan Türkiye ile imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü ile ilgili Yeni Bakış’a konuştu. Bengihan, protokolün genelini incelediğinde “Bizi göbekten bağlıyorlar” ifadelerini kullandı


“KUŞ UÇSA  RAPOR EDİLECEK”

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Kıbrıslı Türklerin toplumsal kültürünün ve kimliğinin değiştirilmesine yönelik bir çalışmanın söz konusu olduğunu belirterek, sivil toplum örgütleri ve muhalefet partiler olarak, toplumsal yok oluş ve buradaki hükümetin biat, itaat şeklindeki politikalarına karşı mücadele etmek gerektiğini söyledi

 

“Protokole göre, ülkede kuş uçsa teknik heyete aylık düzenli olarak bilgi verilecek” diyen Bengihan, protokol çerçevesindeki belirtilen yasal mevzuat değişikliklerinin gerçekleşmesi üzerine kredi ve hibe şeklinde taahhüt edilen kısımların serbest bırakılacağını kaydetti

 

Bengihan, “Sendikaların siyasi yönden direniş göstermeleri istenmiyor” diyerek, protokolde özellikle çalışma hayatının budanmasına yönelik maddeler olduğuna dikkat çekti

 

“Toplumun bir bütün olarak her alanda sesini yükseltmesi gerekir” diyen Bengihan, “bu topraklarda var olabilmek için birleşmemiz gerekir. Tek yumruk olarak direnmeliyiz” diye konuştu

 

PROTOKOLDE ÖNE ÇIKANLAR ŞÖYLE:

  • İdari işlerle ilgili her şey ayda bir rapor ediliyor
  • Toplu sözleşme düzeni baltalanıyor. İdarenin ya da işverenin keyfine bırakılıyor
  • Sendikaların faaliyet alanları kısıtlanıyor
  • Yurttaşlık dağıtılması daha da kolaylaştırılıyor
  • Emeklilik reform planıyla emeklilik yaşı 65’e çıkarılıyor
  • Aile yapısı ve danışmanlık hizmetlerinin kendi istedikleri gibi olması için müdahale ediliyor

Yeni Bakış

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, günlerdir sır gibi saklanan ve sonunda ortaya çıkan Türkiye ile imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü ile ilgili Yeni Bakış’a konuştu. Bengihan, protokolün genelini incelediğinde “Bizi göbekten bağlıyorlar” ifadelerini kullandı.

 

“Ceza Yasası’nda yapılmak istenen değişiklik faşizan bir anlayıştır”

Ceza Yasası’nda yapılmak istenen değişiklikle ilgili bunun düşünce ve ifade özgürlüğüne yapılan bir darbe olduğunu söyleyerek, Kıbrıslı Türklerin demokrasi ve özgürlükler kavramıyla asla örtüşmediğini kaydetti. Bengihan, başka bir ülkede düşünce ve ifade özgürlüğü konusunda yasaklar olduğu bilinmekle birlikte burada da cumhurbaşkanına yönelik eleştirilere tahammülün olmadığının görülmekte olunduğunu söyledi. Bengihan, “Bu bir darbe bu bir faşizan anlayıştır” diyerek, yasada yapılmak istenen değişikliğin bizim kültürümüz ve yaşam biçimimiz ile ters olduğunu belirtti.

 

“İdari işlerimiz ile ilgili her ay rapor vermemiz isteniyor”

Güven Bengihan, Türkiye ile imzalanan İktisadi ve İşbirliği Protokolünü incelediğini belirterek, önemli olanın daha önceleri protokollerin daha yuvarlak cümleler içerdiğini, ancak bu protokolün daha da sertleşmiş bir şekilde kaleme alındığını kaydetti. Birçok konuda Türkiye İşlerinden Sorumlu olan Kalkınma Ekonomik İşbirliği (KEİ)’ye protokol içinde planlanan ve isimlendirilenlerin her ayın 7’sine kadar raporlanarak ulaştırılmasının söz konusu olduğunu belirten Bengihan, “idari işlerimizle ilgili yapılacak olan mevcut çalışan, işe alınan, tüm istihdamlar, işten ayrılan personel sayıları, yapılan düzenli ödemeler, emekli, sosyal yardım, burs, özürlü ve benzeri ilişkiler raporda yer verilecek. Yeni personel istihdamı da maliye bakanlığınca hazırlanacak olan rapora dahil edilecek. Ülkede kuş uçsa bu teknik heyete aylık düzenli olarak bilgi verilecek” dedi. Bengihan, protokol çerçevesindeki yasal mevzuat değişikliklerinin gerçekleşmesi üzerine kredi ve hibe şeklinde taahhüt edilen kısımların serbest bırakılacağını kaydetti. Bengihan, şöyle devam etti, “Örneğin, kamu reformu ya da emeklilik yasası ya da sendikaların faaliyetleriyle ilgili yasal değişiklikler yapıldıktan sonra belirlenen tarihte ilgili raporda yazılacak ve ona göre kaynak gelecek. Yani ne kadar ekmek o kadar köfte.”

 

“Sendikaların siyasi yönden direniş göstermeleri istenmiyor”

Güven Bengihan, sendikaların kuruluş amaçlarını aşan siyasi, ideolojik faaliyetlerde bulunmamalarına ve sendikal ayrımcılığı önlemeye yönelik mevduatın da protokolde yer aldığını belirterek, burada sendikal hakların ve verilen mücadelelerin kısıtlanmasının söz konusu olduğunu söyledi. Bengihan, sendikaların siyasi yönden bir direniş bir eylem göstermelerinin istenmemekte olduğunu ifade ederek, sendikaların ülkede ekonomik, sosyal, siyasal konularda halkın emniyeti olduğunu söyledi. Bengihan, zamlara, yapılacak olan her türlü adaletsizliğe sendikalar ses çıkarıyor diye büyük bir rahatsızlığın olduğunu ifade ederek, sendikaların sadece görev alanlarının sadece üyelerinin bulunduğu çalışma yerlerindeki durumlarıyla ilgili ilgilenilmesinin istendiğini belirtti.

 

“Toplu sözleşme düzenini baltalamak istiyorlar”

Bengihan, Toplu İş Sözleşmesi’nde süre bitiminden sonra otomatik olarak yenisi yapılana kadar uzamayacak şekilde bir yasal düzenlemenin yapılmak istendiğinin de protokolde yer aldığını belirterek, toplu sözleşme düzeninin baltalanmak istendiğinin altını çizdi. Toplu sözleşme düzeninin idarenin ya da işverenin keyfine bırakılacağını belirten Bengihan, protokolde yurttaşlık verilmesine yönelik de birtakım düzenlemelerin olduğunu söyledi.

 

“Daha kolay yurttaşlık verilmesi isteniyor”

Güven Bengihan, protokolde yurttaşlık verilmesinin daha da kolaylaştırılmasının istenmekte olduğunu belirterek, “vatandaşlıklar şu an bizde golifa gibi dağıtılır. Bundan daha da kolay olmasını istiyorlar” diye konuştu.

 

“Emeklilik yaşı 65’e çıkıyor”

Emeklilik sisteminde de orta ve uzun vadede aktüelyal görünüme ilişkin çalışma yapılmasının protokolde yer aldığını ifade eden Bengihan, duruma göre emeklilik reform planının hazırlanacağının belirtilmekte olduğunu kaydetti. Güven Bengihan, bunun da emeklilik yaşının yukarıya çekileceği yönünde bir mesaj olduğunu söyleyerek, “Faiz Sucuoğlu, sosyal sigortalar emeklilik yaşının 65’e çıkarılması konusunda bunu zaten söylemişti” diye konuştu.

Protokolde belediyelerin azaltılmasına yönelik de bir madenin olduğunu belirten Bengihan, burada sorunun belediye sayısını azaltmak değil, belediyeleri batıran belediye başkanlarının partizanca aldığı kararlar olduğunu söyledi.

 

“Evimizin içine kadar müdahale var”

Güven Bengihan, “Türkiye ile imzalanan İktisadi ve İşbirliği Protokolü ile Kıbrıslı Türkler göbekten bağlanıyor. Buradaki tüm içişlerimize müdahale ediliyor” diyerek, aile yaşantımıza kadar bir müdahalenin söz konusu olduğunu kaydetti. Bengihan, aile yaşantımız, aile danışmanlık hizmetlerine kadar müdahale edileceğini belirterek, neredeyse evimizin içindeki sosyal yaşantımıza kadar karışılacağını söyledi.

 

“Tek yumruk olarak direnmeliyiz”

Toplumsal kültürün ve kimliğin değiştirilmesine yönelik bir çalışmanın söz konusu olduğunu dile getiren Bengihan, “sivil toplum örgütleri olarak, toplumsal yok oluş ve buradaki hükümetin biat, itaat şeklindeki politikalarına karşı toplumun bir bütün olarak bulunduğumuz her alanda mücadele vermesi gerekir. Bu topraklarda var olabilmek için birleşmemiz gerekir. Tek yumruk olarak direnmeliyiz” diye konuştu.