İthal edilecek mallardan tahsilata 5 ay öteleme


İthal edilecek mallardan tahsilata 5 ay öteleme

Türkiye’de faaliyet gösteren ve Emrullah Turanlı’nın sahibi olduğu Taş Yapı firması olan T&T Şirketi’nin ithal edeceği malların vergilerinin tahsilatı ertelendi. Bakanlar Kurulu’nun 22 Haziran’da aldığı karar, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Alınan kararla, Taş Yapı’nın ithal edeceği mallardan 30 Kasım tarihine kadar vergi tahsil edilmeyecek.

Karar şu şekilde: 

”T&T Havalimanı işletmeciliği inşaat Sanayi ve Ticaret Şirketi Ltd.’nin ithal edeceği mallar ile ilgili beyanların sunulması kaydıyla, Gümrük ve Rüsumat Dairesi tarafından tahsil edilmesi gereken her türlü vergi (KDV dahil), resim, harç ve fonların tahsilatının , 30.11.2022 tarihine kadar ertelenmesi ve bu amaçla 20.000.000TL (Yirmi Milyon Türk Lirası) tutarında bir teminat çeki alınmasına ve belirtilen tahsil tarihi itibariyle ödemenin yapılmaması halinde tahakkuk eden her türlü vergi (KDV dahil), resim, harç ve fonların tahsilatının ilgili teminattan yapılmasına karar verdi.”