Halkımız Mahkûm Bırakılmamalıdır


Akçay köyümüz 1974 savaş sonrası adanın çeşitli köylerinden göçmen olarak gelip Argaca köyüne yerleşen çok parçalı bir yapının bütünleştiği bir köyümüzdür. Benim de kopmaz derecede bağlarımın olduğu bu köyümüzde göreve gelen muhtar sayesinde çok güzel işlerin yapıldığını görüyorum. İMC yani elbirliği ve dayanışma içinde nelerin yapılabileceğini görüyorum. Akçay köyümüzde uygulamaya konan ve köylünün de sahip çıkıp destek verdiği bu ruhu adamızın bu yarısına yaymamız gerekiyor. Bu bağlamda köy muhtarı ve tüm Akçay halkını bu gönüllü dayanışmalarından dolayı kutlamak gerekir.   

***                                                                                                                                                                                         Şekil ada görüldüğü gibi, Kıbrıs’ın kuzeyinde siyasetteki kirlenme ne doğaldır, ne de yalnızca siyasetçinin ahlaksızlığı ile ilgilidir. Bu durum, doğrudan doğruya, siyasetin işlevinin değişmesinin sonucudur. Ama yaşananları dikkatle izlersek toplumun nüfus yapısını da dikkate almakta yarar vardır.

Madem ki siyasetteki kirlenmenin sebebi siyasetin işlevinin erozyona uğramasıdır, yapılması gereken, siyaseti asli işleviyle yeniden buluşturmaktır. Bunun yolu da, siyasi partilerin ve hareketlerin, ideolojilerini, ortak iyiye dair ideallerini, ilkelerini ve programlarını bütün açıklığıyla halkın önüne koymaları ve bunlardan saptıkları zaman eleştirilmeyi, hatta daha iyisi öz eleştiri yapmayı önceden kabul etmeleridir.                                                                                                                                                             

***                                                                                                                                                                                       Aslında apolitik siyasi şahsiyetlerin, hareketlerin ve partilerin siyasi kirlenmeyi ortadan kaldırma iddiası da bu nedenle mesnetsizdir. Eğer siyasetteki kirlenme doğrudan doğruya siyasi partilerin ideolojisiz, ilkesiz ve programsız olmasıyla ilgiliyse, bu alandaki temizliği, apolitik siyasi partilerin ya da hareketlerin sağlaması mümkün değildir.

Tam da bu noktada benim de çıkış yolu üzerine öneri ve düşüncelerimi daha da açarak ortaya koymam gerekiyor. Kıbrıs’ta yaşadığımız bütün sorunların kaynağı Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğü olarak görülüyorsa ve bu sorundan kurtulmanın iradesinin bizim elimizde olmadığını biliyorsak yapacağımız program evet bu şartlar altında dahi çıkış yolu vardır. Bu çıkış yolunu uygulayacak olan cesaretli siyasi iradeye de ihtiyaç vardır.                                                                                                                       

***                                                                                                                                                                                   Bana göre, örgütlü ve halkçı politikalar her ekonomik sorunun üstesinden gelmeye yetiyor. Ülkemizde ağır aksak çalışan bir kooperatifçilik sistemi vardır. Bu sistemi gerçek sahipleri olan halk gerçek anlamda devralarak kendi ürettiği ürüne müşteriyi de kendi bularak pazarlayacak. O zaman ne olur bilir misiniz? Üreten köylü milletin efendisi olur.  Unutmayınız ki ta 1990 lı yıllarda bizim girişimcilerimiz Rusya’ya narinciye ihracatı yaparak para kazanıyordu. Dahası bu alanda binlerce insan ekmek kazanıyordu. 

Sonunda yüzümüze gözümüze benzettik ve batırdık. Bize ambargo uyguluyorlar malımızı dış dünyaya satamayız yalanına ve kolaycılığına sarılan düzenin savunucuları bu halkı böylelikle üretimden kopartarak tüketici bir toplum yarattılar. İşte uygulamaya konan bütün bu liberal politikaların sorumlusu Ankara’da iktidara gelip giden siyasi partilerdedir.                                                                                   

    ***                                                                                                                                                                                                  Kıbrıs’ın kuzeyini kendi iç politikalarında malzeme yaparak burayı deneme tahtası haline getirdiler.                        Şimdi topluca bağırıyoruz, duvara tosladık en sonunda. Şimdi deniz bitti… AKP ve Erdoğan yeni dizayn ettikleri KKTC hükümeti yolu ile para musluklarını açarak halkın tepki ve öfkesini azaltacaklarını sanıyorlar. Bekleyip göreceğiz.                                                                                                                                               

***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Alın size çare…                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Halkımızın mevcut sistemin ömrünü uzatmak için birbiriyle yarışmakta olan iki akımın politikalarına karşı güçlü bir alternatif oluşturmak gibi bir zorunluluğu vardır.  Ülkemize egemen olanların dayattığı işgalci, neoliberal ve anti-demokratik düzen içinde, Türk-İslam sentezci veya ulusalcı anlayışları tercih etmek zorunda değildir. 

İşçi ve emekçilerin yaşadıkları sömürü koşullarını, halkımıza yöneltilmiş tüm baskı ve haksızlıkları ortadan kaldırmak, barış içinde ve insanca yaşayabileceğimiz bir ülkeyi kendi ellerimizdedir. Buna karşı mücadele eden tüm toplumsal direniş odakları bu durumu değiştirmek için süregelen mücadeleleri ve birikimi birleştirecek yeni bir adım atmak zorundayız…

Oda tıpkı Akçay köyünde muhtarın öncülüğünde ortaya konan gerçek Kıbrıslılık kültürüdür.