Antisosyal Kişilikler


Antisosyal kişilik bozukluğu, 15 yaş itibariyle belirli semptomlar göstermekle birlikte, diğer kişilerin haklarını ihlal eden kalıcı bir şekilde karakterize bir bozukluktur. 

Bu bozukluk, kolay bir şekilde kavgaya başlama, yasalara uymama ve ihlal etmek gibi başkalarının güvenliğini tehlikeye atma gibi davranış örüntüleri içerir. Kişi kendini suçlu hissetmez, bu davranışlarının sorumluluğunu almaz çünkü; davranışlarına dürtüsel davranma eğilimi ve sinirliliği hakimdir. Resmi bir tanı olmasa da, psikopatın antisosyal kişilik bozukluğunun daha şiddetli bir formu olduğu düşünülmektedir. Spesifik olarak, birinin psikopat olarak düşünülmesi için, kişinin antisosyal davranışları göstermenin yanı sıra eylemleri hakkında pişmanlık ve suçluluk duymaması da gerekir.

Antisosyal kişilik bozukluğu  biyolojik / genetik ve çevresel faktörlerin bir kombinasyonunun sonucudur. Antisosyal kişilik bozukluğu için biyolojik risk faktörleri ile ilgili bazı teoriler, bazı genlerin, hormonların veya beynin bazı bölümlerinin arızalanmasını içerir. 

Antisosyal kişilik bozukluğu ile sıklıkla ilişkili olan teşhisler, madde ile ilişkili bozukluklar, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ve okuma bozukluklarıdır. 

Antisosyal kişilik bozukluğu tedaviye karşı oldukça dirençli olabilirken en etkili müdahaleler, antisosyal kişilik bozukluğunun bireylerin kurallar çerçevesinde bağımsız ve üretken olarak yaşayabilmeleri için gerekli becerileri kazandırmayı vurgulayan sağlam ancak adil davranış terapisi ve programlamanın bir kombinasyonu olma eğilimindedir. İlaçlar, antisosyal kişilik bozukluğu ile ilişkili davranışları doğrudan tedavi etmese de, sıklıkla bu durumla birlikte görülen depresyon, anksiyete ve ruh hali değişiklikleri gibi konularda yararlı olabilirler.