"Sol" isen "sol" olduğunu bilecen...


2020 yılına Covid-19 ile başlaması, tıpkı 2008 'de olduğu gibi küresel finansal çöküşün hortlaması gibi,...

Tüm dünyadaki Kapitalist sisteminin Neo-liberalizmi, bu ortamda son buldu,...

Her iki sürede de "sol" politik zincirininde kırılmasına sebep olmuştur, ...

1980'li yıllarda yayılmaya başlayan Neo-liberalizm havası,...

Beklenmedik bir anda Rusya'nın, düşüşüyle alışılmaya başlanan,...

Neo-liberalizm havasının yavaşça kaybolmasına neden olmuştur,...

Büyük bir şok yaşayan Avrupa ülkeleri,...

Batılı sol sosyalist ve sosyal olarak bilinen demokrat partiler,...

Kendi oluşturdukları toplumsal ilkelerinden,...

Kurdukları örgütlerden ve sendikalardan çok seri bir şekilde ayrılmaya başlamıştı,...

İlk başta Birleşik Krallık ülkesi İngiltere, olmak üzere,...

Diğer avrupa ülkeleridende de tüm sol partilerde kırılan,...

Neo-liberalizmle birlikte bir çok sorun ve dağılmalar yaşanmıstı,...

Bu iki yok oluş tarihlerini karşılaştıracak olursak,...

2008'deki finansal krizin kucağına düşmelerine sebep olmuştu,...

2020'de ise Coronavirus salgını farklı bir senaryoyla gündeme damgasını vurmuştur,...

Bu ilk düşüş pek dikkate alınmasada, batılı tüm sol partilerin düştüğü bir kriz olmuştu,...

Tıpkı Coronavirus _Covid-19 olarak adlandırılan bilinmeyen ve yok edilmesi şu an imkansız olan düşman gibi,...

Her iki tarihtede küresel krizle birlikte,...

Tüm bunların ardından bu krizi atlatmaya çalışan batılı sol _ sosyalist ve sol demokratik olarak bilinen partiler,...

Yeni bir Bermuda şeytan üçgeninin içine düşmüştür,...

Özellikle bu durum İngiltere’de İşçi Partilerin  bütün uğraş ve çabalarına rağmen yeniden eski performansını ve gücüne erişebilmesi için daha çok uzun bir sürecin ve zamanın olduğunu göstermişti,...

Tabiki, öncelikle yeniden toparlanmak, tekrar örgütlenerek parti temellerinide hesaplayarak oluşturmaları çok önemliydi,...

Bugün bunu kaybettiklerini, kabullenmek ve anlamak da çok daha itinalı davranmaları gerektiğini göstermektedir,...

Aslında düşünecek olursak,...

Bütün dünya batı toplumlarında yaşanan kriz sadece neo-liberal politikaların,...

Bir anda yok olması değildir;

Bu yaşananlar aynı zamanda başarısızlığa da damgasını vurmuş,...

Neo-liberalizmin, karşısında dahi önemli bir varoluş gösteremeyen sol siyasetin krizi olmuştur,...

O zaman bütün bu yaşananlar, İngiltere'de bazı partilerin kendilerini solda olduklarını ispatlamaya çalışaran,...

Dünya sol'unun sorunlarının farkında olmayan,...

Sosyalist partiler için konuştuğumuzu söyleyebilirmiyiz?

Gerçekte İngiltere'de solu savunarak ortaya çıkan hareketler doğrultusunda, kurdukları ilişkiler içerisinde,...

Hem işçiler olmak üzere,...

Hemde sol toplumsal gerçeklerden uzak oldukları ideolojik, inançlarından,...

Anti demokratik bir siyaset anlayışını aşılamaya çalıştıkları için,...

Siyasetin gerilerinde kalarak var olmaya çalışmaktadırlar.

Gerçekte baktığınız zaman bu partilerin bir çoğu değil "sol" olmayı,...

Öncelikle ilk etapta,...

Siyaset yapmak için bu durumu kabullenerek anlamaları gerekmez mi?