Ekonomiyi kucaklayan insanlık ve doğa tarihi


Çevreme baktığım zaman aslında şu anda ne “Salgına nede ekonomiye hiçde hakim olamadığımızı; görüyorum. 

Bunun tam tersine, bizler sadece salgınla  doğanın ve ekonomik krizin içinde, kıyısında, köşesinde ve onun tam ortasında, göbeğinde olan canlılarız…

Tüm geçmişe baktığımız zaman, insanların salgınlardan ve doğa tarihinden...

Ekonominin buhranlarından asla kopartılıp ayırılamayacağı gerçeğini de görüyoruz...

Aslında biz buna genel açıdan bakacak olursak bazı şeyleri bölüp konuşabiliriz.

Şöyleki! tarihçilerimizin açıkladığı şekilde
insanlık tarihi ve salgınların geçmiş tarihi olaylarını tekrarladığınıda ifade edebiliriz.

İnsanoğlu, bugün salgınla var olan dengesiz ekonomiyi birbirinden ayıramadığı gibi, böldüğümüz devletleri ve tarihleri de asla birbirinden ayrıramayız...

Baktığınız zaman İnsanların yaşamaya devam ettiği, doğa tarihi ve insanlık tarihi, ekonomik yaşamda...birbirlerine kenetlenip karşılıklı olarak kucaklaşmışlardır.

Fakat insanoğlu  yok edici özelliğine sahip olduğu içinde...hem ekonomiye, hemde doğaya zarar vererek tarihleri de kötüye kullanabiliyor...

Zaman zaman, insanlar olağan üstü durumlarda bile... ancak kendi içinde yaşattığı bağlantı yöntemiyle iletişime geçiyor.

Diğer yandan kurduğu iletişimi tarihsel sağlayıcılarla birlikte,...elinde bulundurduğu zarar verecek boyutta ürettiği ekonomik varlıklarları... yanlış yerlerde kullanıldığını da düşüncelerimize ve ekonomiye katıp mantık yürütmeye çalışışabiliriz.

Sermayede finansal olmayan varlıkları... mal ve hizmet üretiminde olduğu gibi... fiziksel sermaye ve doğal sermaye olarak algıladığımızda,

Ekonomik olarak tamda bu esnada,... doğal dengesini ve kalkınma düzenini sağlamak yerine herşeyi zarar verircesine etrafa kusacağını bilmeliyiz.

Tıpkı şu an Coronavirus, yani Covid-19'un yanlış kullanılan verilerle tüm dünyaya, doğaya, ölüm korkusu ve finansal kriz yayarak kustuğu gibi.

Anlatmak istediğim... dünya ve insanlık şu anda tamda bu süreçten geçiyor...

Nerede ve ne zaman olduğunu bilmeden salgının sinsice yayıldığı gibi... Ekonomide tüm finansal olarak  iniş ve çıkışlarını sergiliyor.

Öte yandan...

Capital sermaye ve tedarik zinvirindeki çöküşele birlikte  kar ve zarar oranlarının, borsa endeksindeki reel değerlerini saptırarak...

Tıpa tıp...

Emperyalizmin, salgınla birlikte esir aldığı devletlerde olduğu gibi... siyasi ve ekonomik egemenliği altına alıdığı ülkeleri de düşündüğümüzde...

Yutması ve hazmetmesi gereken... 2008 finansal kriz payının tümünü bloke ederek hem kendine, hemde insanlığa zarar verdiğinide unutmamalıyız.

Her ne kadarda bazı ülke liderleri, örneğin ABD'nin başkanı Trump tüm bunları görmezden gelerek, yok saysada,

İsviçre'nin Davos kasabasındaki zirvede toplanan diğer liderler ve konuklar tüm bunları ciddi bir şekilde ele almak istiyor...

Tabiki! yine de ABD başkanı Trump, her zaman olduğu gibi... sermayenin Ahlaki değerleri ve gerçekçiliği açısından... kendi zihniyetinde teoriler yaratarak çözümler arıyor.

Peki ama bunu kolay açıdan çözümlemek istenirse neler bir araya getirilebilir.

Birinci olarak yok edilen Ekosistemi ve çevresel yıkımı... Yukarda verdiğimiz ve anlayabileceğimiz bir tür 911 acil servisi ile ışıklabilşrdi... 

Önce oluşturulan ekonomik paketkeri 911 çağrısı gibi merkeze getirmeye çalışılsa...sonrada olay yeri inceleme için alarm verilseydi...

İşte tamda bu kritik olay yeri ile ilgili noktada takıldık bence...

Olayın patlak verdiği Çin'in Vuhan'daki laboratuvarı incelendi mi?

Hayır... Konu kapanmıştır.

Peki ama...

Çökmekte olan ekonomideki siyasi politik zihniyetler yeni ve farklı bakış açısı önerilerileri sunarak... İş alanına dönüştürülmeye çalışıldı mı?

Hayır... Konuşulmadı bile.

Peki ya...

Hem küresel finans krizini...hemde küresel ikinci bir salgın olasılığını düşünerek... yeni bir misyon ile yeni bir süreç oluşturarak...

Ekonomiyide masaya yatırmadan önce, yatırımcıyı ve tedarikçiyi bir araya getirmeyi başarabildiler mi?

Hayır... Görüşler kişiseştirildi.

Peki....

Capital marketlerin CEO liderleriyle görüşbirliği yapıp gerçek likitide sağlamak için veriler ön plana çıkarmak istendi mi?

Hayır... CEO, liderleri tamamen devre dışı bırakıldı.

Birde...Neo-liberalizmi ortaya koyarak,
Despotize olmuş ülkelerin ekonomisinin yeniden doğuşuna atıfta bulunulabilirdi.

Hayır... Kör saplantılı haline getirildi.

İkinci olarak ise salgını belli bölgelerde yoğunlaşaştını görerek lokalize edilebildi mi?.

Hayır... İkinci dalga gündem dışı bırakıldı.

Örneğin hatırlarmısınız bilmiyorum ama...

AB komisyonu başkanı Ursula von der Leyen’nin ekonomide ‘Yaşlı Avrupa’yı Kurtarma’ programı olarak açıkladığı çoğu uluslararası şirketlere dağıtılacak olan 100 milyar Euro tutarındaki fonda görmenin mümkün olduğunu söylemiş,

Programın da 2050 yılına kadar enerji tedarik, sanayi, ulaştırma ve tarımda yapılacak düzenlemelerle bu yaşlı kıtayı ‘karbon nötr’ bir kıta haline getirmeyi hedeflediğini anlatarak...

Ardındanda şu soruyu sorması gerektiğini de unutmamıştı:

Dünyanın öbür tarafına ne olacak?

Ayni şeyi ekonomi ve yeni bir dalga içinde sorabiliriz...

Şu anda söz konusu olan ikinici dalga gündemede yer almadığı için ..dünyanın öbür tarafında ve bu tarafında yaşayan insanlar...tüm bu korku dolu hayatı kaldırabilecek mi?