Neo_Faşist rüzgarı ve Macron


Şu anda dünyanın her yerinde, özelliklede Avrupa’da aşırı sağcı, ırkçı, faşist , gün be gün Covid-19 rüzgarlarıyla giderek yayılıyor.

 

Her ne kadarda aykırı davranışlara, aykırı sisteme karşı gibi görünen bir çok parti konumunda görünse de,... 

 

İktidarlar ortaklık kurma uğruna hemen 180 derece dönüş yaparak bu aykırı parti zihniyetine soyunarak hareket etmeye meyillendiler...

 

Bilindiği üzere Neo-faşist salgınının üstteki merkez siyaseti,... 

 

AB değerlerini, yargılarını vatandaşlığı, kendine ait olan gerçek kimliğini de dönüştürebilir.

 

Dikkat ederseniz aşırı uçta bulunan partilerin normale dönmesi, sakinleşip, toparlanabilmesi,... 

 

İzlenebilir bir parti konumuna gelmesi beklenirken ortadaki siyasi ve politik sistemleri kökten değişime, değiştirmeye, şiddete ve ırkçı bir yol ayrımına girmeye başladılar.

 

Bunun en güzel örneğini ise Fransa başbakanı Macron’un İslam karşıtı tavırlarını su yüzüne çıkarması,... 

 

AB siyaseti için inanılmaz bir kopmaya gidildiğini gösteriyor... 

 

İşte tamda bu esnada Covid-19 salgını arasında Avrupa Birliği neo-faşizm tehditlerle iki arada bir derede kalıyor…

 

Son zamanlarda baktığınız zaman,...

 

 Bu yaşananlar yalnızca Avusturya veya onun gibi ülkelere mahsus bir durum değildir... 

 

Genel olarak karşılaştıracak olursak demokratik değerlerin uç noktada seyrettiği,... 

 

Özelliklerde başta olmak üzere İskandinav ülkelerde bile neo-faşist partilerinde artık ilk üçe girmeye başladığını görebilirsiniz. 

 

Tüm bunlardan uzak ve bağımsız olan Danimarka ve Norveç bile bu neo_faşist salgından ister istemez payını almış bulunuyor...

 

O kadar ki! Şu anda Avrupa Birliği bile tüm bu olanlar karşısında hiçbir şeyi ele alıp değiştirmiyor... 

 

Bu konuda bu sisteme, birçok engel koymaya çalışan ülkeler arasında bulunan,... 

 

Almanya ve İtalya'da dahil olmak üzere neo-faşist rüzgarlarının esmesine engel koyamadılar. 

 

Halkçı telafuzlarla sıvanan neo_faşizm salgını,... 

 

Tüm dünyada demokratik zırhını delip geçebildiği gibi,... 

 

Demokratik alandaki bütün tözünü ve genel merkezini yıpratmaya başladı bile... 

 

Böylece gerek kendi vatandaşı, gerekse başka ülkelerin vatandaşı olsun,... 

 

Farklı kültürlerin, farklı dinlerin bireylerine de göçmen düşmanlığı, ırkçılık, din ayrımcılığı davranışlarını sergilemeye başladı... 

 

Buda bize şunu gösteriyor! 

 

Sadece kendi sınırları içerisinde kalmayarak,... 

 

Sınır ötesinde, sınır dışındaki yaşamış bu zıt görüşlü politik sistemin birleştiriciliğini yok etmesine yol açıyor... 

 

Duyabileceğiniz şekilde tehlike çanları çalarken,... 

 

Üstünlük gösterileri, bencil tavırlarıyla Avrupa kimliğinin dönüştürülmeye çalıştırılması,... 

 

Gelişmiş Avrupa soyunu, yoksullaştırma yoluna gitmesi anlamına geliyor. .. 

 

Biliyorsunuz ki zaten bu neo_faşist savunucuları,... 

 

Esas da Avrupa birliğinin her şeyine karşıdırlar... 

 

Bu sebepten dolayıdır ki!... 

 

Avrupa Birliğindeki değerleri, kavramları kendi görüş ve inanışlarına göre baştan aşağı yeniden değiştirmeye çalışıyorlar... 

 

Bu bağlamda demokratik sistemler bu tavırları, bu davranışları kendi içlerinde bile eritememişlerdir...

 

Bu yüzden şu anda tüm demokratik kıymetlerin, değerlerin tehlikede olduğunu söyleyebiliriz…

 

Peki ama bütün bunları tartıştığımız zaman su yüzüne çıkmış olması,... 

 

İslam düşmanlığı, yabancı ve göçmen düşmanlığı gibi siyasi davranışlarda öne planda olan piyon isim AKP olarak işaret edildiği yönündeki iddiar karşısında,... 

 

Neo-faşist liderlerin tümünün de, başkaları veya diğerleri gibi işaretledikleri,... 

 

Tamamen kötü amaçlı, fesat bir şekilde düşman diyebildikleri farklı bölgeleri, farklı zihniyetleri, hemen hemen yine AKP üzerinden işaretlendiği diğer bir iddia arasında yer alıyor ... 

 

Neticede halkı tavlamaya, kandırmaya çalışan Macron'da aykırı partilerini yöneten tüm liderlerini neo_faşist yolunda sollayarak onları çok geride bırakmıştır...

 

Son günlerde ise Macron'un son yaptığı davranışı karşısında,... 

 

Ortaklaşa kabul ettiği sözde Müslüman ülkeleri de önüne katarak kendi üslubunca din tüccarlığına soyunduğuna şahit olabiliriz... 

 

Bu durum karşısında Türkiye’de bulunan ve orada yaşayan, Müslüman kesiminde sorunu haline gelmesiyle birlikte,... 

 

Avrupa Birliğinde de bu durum kendi iç meselesi haline dönüşmüş bulunuyor... 

 

Özetleyecek olursak Avrupa Birliği şu anda neo_faşist zincirin yayılması,... 

 

Buna öncülük yapan ülke liderlerine şu anda tehditvari sözlü savaş açarak bunu engelleme yolunda ilerlemeye çalıştığı gözlemleniyor.