Nedeennn?


Geçen akşam gerçekleşen gayri resmi sosyal içerikli tanışma buluşmasında Laikon kahvesi içimi ardından, 'KAYYUM' Ersin'in RTE adına başka formülleri de görüşebilme ısrarı üzerine, bundan böyle çözüm yolu, birden ikiye çıkmış görülüyor. RTE'nin gönlünde yatan değil,Ya Federal Kıbrıs Cumhuriyeti, Ya da Kıbrıs Cumhuriyeti.

BM kararlarına ve parametrelerine göre önlerinde başka hiç bir seçenek ortada yok, görülmüyor. Olması da mümkün değildir. Başka formüller ve seçenekler var diyen size biliniz ki yalan söylüyor.

Daha düne kadar Federal Kıbrıs Cumhuriyeti tek olası seçenekti.

Ancak 'KAYYUM' Ersin geçen akşamki Laikon kahve içiminde, sözde ayrılıkçı başka formüllere yol verecek diye, Kıbrıs Türk Toplumunun halen kurucu ortağı olduğu Kıbrıs Cumhuriyeti'nin de, bir çözüm yolu, bir formül olarak masada tartışılabilmesini bir seçenek haline getirmiştir şimdiden!

Hiç aklınıza gelir miydi? Bu ayni zamanda, toplumların kendi içinde Kıbrıslılar arasında, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin restorasyon seçeneğinin daha rahatça tartışılabilmesine de yeni bir fırsat yaratmış olacaktır.

Anastasiadis sanırım bunu bir yere not etmiştir mutlaka da,'KAYYUM' Ersin bunun farkında mı? Çok da sanmıyorum doğrusunu isterseniz. Ersin, federal çözümü engellemek adına, içinde bulunduğu gayretkeşlikle, akşam araladığı kapının ne anlama geldiğinin farkında değildir.

***

'Cumhurbaşkanlığı' seçiminin ikinci turu öncesinde seçimlere yapılan müdahaleler artarken bir yandan RTE'nin buradaki bütün güçlere devreye sokulurken, diğer yandan da elde ne varsa yandaşlara dağıtma telaşı da yaşanıyordu. Mağusa ve adanın diğer ilçelerinde.

 Seçimden bir kaç gün önce Mağusa Serbest liman ve bölge müdürlüğümde Toprak Ürünleri Kurumundan geri alınan rıhtıma sıfır arazileri müdürlük yönetim kurulu başkanına ve yönetim kurulu üyelerine Parselleyerek dağıttılar. Yetinmediler.

Bununla kalmayıp tüm temizlik arazi alt yapısı zemin düzenlenmesi ve parselasyon için yapılan giderleri serbest liman ve bölge müdürlüğü tarafında karşılanmakta devletin parasını çıkarları ve menfaatleri uğruna kendi ceplerine akıttılar, yandaşlarını da unutmadılar.

Seçime günler kala bu olayla ilgili kişiler: Yönetim kurulu başkanı: Dilaver Bilgen ( UBP MYK üyesi ) Yönetim kurulu üyesi: Cenk Özyalçı ( UBP MYK üyesi Mesarya seçim koordinatörü ) Serbest Liman müdürü: Hasan Curcioğlu ( UBP Mağusa bürokratlar koordinatörü ). UBP bu konularda kaşarlanmış uzmandır.

***

Gençlik yıllarından beri CTP kadroları içinde görev yapmış olan Eşref Vaiz hayatını derinden sarsan bu olayı, yaşadıklarını ve başına gelenleri hem kendi sosyal paylaşım ağında ortaya koyuyor hem de ilgi duyan gazeteler konu oluyor ama bu işe de bir çare bulan yok.

Şimdi Eşref Vaiz bir kez daha soruyor, Bir “muteber” Banka (sahibinin adı Kıbrıs yakın tarihine girmiş) bir muteber!!! “adama”! borç verir. İpoteksiz, kefilsiz.

Muteber!; nedendir? bilinmez, borcunu hiç ödemez.Bankanın Verdiği para borç değil de başka birşey mi? Bilinmez, O muteber adamın muteberliği bittiği an, muteber! Banka ve muteber kişi kendilerine bir kurban seçer.

Hiçbir Bankanın ipoteksiz vermeyeceği bir rakamı yine bir enayi bir kefili “yoldaşlık” ayaklarına dolandırarak, yalan söyleyerek banka dışında hiçbir şahit ve başka kefillerin olmadığı bir ortamda, başka rakamlar göstererek imzasını alırlar. Muteber!! şahısların Bankası ve muteberliği sona ermiş kişi rahatlar. Bu senaryo, dalavere 11 onbir yıl sonra mahkeme kararı vesilesiyle ortaya çıkar.

Mahkeme safhasında yeniden yapılandırma yasasıyla borcu yarıya düşen ve kurban seçilen Enayi Kefilin kadim dostları tarafından yapılan tüm iyi niyet girişimlerine rağmen Muteberliğini kaybetmiş Banka, muhterem Mahkemeyi de oyalayarak uzlaşma önerilerini reddediyor ve sözde muteber kişi Kefil değişikliğini veya borcunu ödemeyi ısrarla kabul etmiyor.  NEDEENNN??