Herşeyden Biraz


Ne çok seviyoruz toplum olarak empati kurmadan eleştiri yapmayı. Hele hele de şu zor süreçte sosyal medyada hiç düşünülmeden yapılan eleştiriler yok mu Sayın Bakan Ali Pilli’ye, çok üzülüyorum. Kendisini şahsen tanımıyorum. Ancak göreve geldikten kısa bir müddet sonra Covit-19 salgınıyla hepimizle birlikte o da tanıştı. Geçen süreç içerisinde göstermiş olduğu gayret, hizmet ve emek göz ardı edilecek gibi değil. Onu yakınen tanıyanlara soruyorum, bir tekinden bile aksi bir cevap almıyorum. Dahası verilen cevaplar birbiriyle ayni. “Sevilen, sayılan, çalışkan ve işini severek yapan, menfaat gütmeyen, insan sağlığına önem veren kıymetli bir doktor, halkın içinden bir insan.” Toplum olarak daha önce böyle bir salgınla mücadele etmedik. Devlet olarak böyle bir salgına karşı mücadele edecek donanımda araç-gerecimiz, her türlü ihtiyaç duyulan malzememiz, yeterli ölçüde değildi. Dahası dünyanın bile ilk kez tanıştığı bir virüs bu illet. İlk başlarda iyi idare edebildikse de ne yazık ki şu an için geldiğimiz nokta hiç de iç açıcı değil. Sayın Pilli ve Sağlık Üst Kurulu, ayrıca ülkemizin ileri gelen doktorları defalarca kapanma yoluna gidilmesi yönünde görüş bildirip, bunun ne kadar elzem olduğunu çok açık bir dille söylemeye çalışmışsalar da maalesef hükümet edenler ayni görüşü paylaşmadılar. Neden? Çünkü parasal kaynak sıfır. Çünkü ekonomi can çekişir. Çünkü herkes her şeyden anlar. Çünkü herkes her şeyi en iyi bilendir. Çünkü herkes kendi dediğinin olmasını ister. Peki ama insan sağlığından daha önemli ne olabilir ki içinden geçmekte olduğumuz bu süreçte? Her şeyi bir kenara bırakın, bizim şu an ne paraya, ne eğitime ihtiyacımız var. Şu an için elzem olan en önemli şey Sağlık, Bizlerin Sağlığı, Halkın Sağlığı, Hepimizin Sağlığı. Bu saatten sonra da eleştiri yapıp, haklı-haksız, suçlu-suçsuz, iyi idare ettiydiler-etmediydiler polemikleri bizlere hiçbir fayda sağlamaz. İlk önce söz konusu Sağlık olduğu için herkes Sayın Bakan Ali Pilli’nin önerilerini dikkate alarak hareket etmek zorundadır. Zorundadır diyorum, çünkü herkes en iyi bildiği işi yapmalı ve en iyi bildiği iş konusunda görüş bildirmelidir. Eğer bu güne kadar Sayın Pilli bu kararlarda tek başına hareket etme yetkisine sahip olsaydı eminim bu bulaş bu kadar yayılmayacaktı. Ne yazık ki ekip çalışmasıyla alınan kararlarda başarılı olunamadı. Ne yazık ki alınan kararlarda yeterli denetim ve ceza uygulaması olmadı. Ve ne yazık ki halk üzerine düşen görev ve sorumluluğu yerine getirmedi. Uzmanlar uyarmıştı. 2021 yılı 2020 yi aratabilir diye. Ve işte şimdi tam da bu noktadayız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı, 1974 öncesini, 60’lı yılların dayanışmasını, birlik beraberlik içerisinde hareket etmeyi ya yaşamıştır, ya anne-babalardan, ya da nene-dedelerden çok dinlemişlerdir. Geldiğimiz nokta şimdi o yıllarda yaşanılan dayanışmayı, birlik ve beraberliği gerektiriyor. Biz kurallara harfi harfine uyarsak, bulaşın da yayılmasını önlemiş olacağız. Geliniz, bu işi temizleyecek bir kahraman aramak yerine hepimiz kendi kendimizin kahramanı olalım. Geliniz kimseden medet ummadan doktorlarımızın tavsiyelerine uyalım. Geliniz Cennet Ada dediğimiz ve şu an bize tabiri yerindeyse cehennem olan bu Ada’yı yeniden eski sağlıklı günlerine getirelim. Bu vesileyle ben bir vatandaş olarak, Sayın Bakan Ali Pilli’ye ve tüm sağlık personeline çalışmalarından dolayı sonsuz teşekkürlerimi iletirim. İyiki varsınız.