"Gocagarı" alıştı bulamaca


İşveren örgütleri ile sendikaların asgari ücret belirleme komisyonunda toplanmaları beklenen bir şeydi. Toplantı sonunda gazete haber başlığı şöyleydi.” İşçi ve işveren anlaştı, hükümet adım atmadı” okuyunca  ilginç bir durum olduğunu anladım. Haberi hızlıca okudum.

Haberde işveren,  Covit 19 salgını  süresince devletin yüklendiği ve işverenin ödemek zorunda olduğu primlerin devam etmesini istediler. Ancak bu takdirde kendilerinin  %12 hayat pahalılığını onaylayacaklarını anlattılar.

İşçi sendikası da  açlık sınırı olan %11’lik artışın üstünde bir oran olduğu için bunu onaylamaya hazır görünüyor. İşveren tarafı tabi ki bu işten karlı çıkacak.  Toplam prim ödemeleri işveren için işçi ücretinin %16.5’i kadardır. Devlet bunu karşılamayı kabul ederse işveren de %12’lik artışı kabul edecekmiş.

Kıbrıslıların kullandığı bir söz var: “ Gocagarı alıştı bulamaca” derler. İşveren de pandemi süresince ekonomiye destek olmak amacıyla işverenin sosyal sigorta prim ödemelerini üstlendi. Tabi ki devlet bu parayı kendi gelirlerinden ödeyecek. Bu da tüm toplumun vergilerinden ödenecek demektir.

İşçi kesimi ödensin de nerden gelirse gelsin düşüncesindedir.  İşveren kesimi bu işi kârlı gördüğü için üzerine balıklama daldı.  Hükümet temsilcisi yetkili olmadığı için konuyu Bakanlar kuruluna götürecek. Bakanlar kurulu Ankara’ya veya Elçiliğe danışacak. İşten çıkarmalarla hükümeti tehdit edecekler.

İşveren kesimi bu arada boş durmayacak. Hükümet içinde veya  elçilikte ne kadar yakın adamları varsa ortaya koydukları bu teklifin gerçekleşmesi için çalışacaklar.

Sonuç olarak sermaye kesimi çıkarı olmayan kimseye selam bile vermez. Bu da sermayenin çıkarına olan bir tekliftir. Sermaye çıkar sağlıyorsa bilin ki emek sömürüsü devam etmektedir.