YAZIKLAR OLMASIN-TÜKENİNİZ!


ÇABAMIZ, Tüm barış savunucularının, tüm ezilenlerin ve sömürülenlerin; dışlanan ve yok sayılan bütün halkların ve farklı inanç topluluklarının, kadınların, işçilerin, emekçilerin, köylülerin, gençlerin, işsizlerin, emeklilerin, engellilerin, cinsel yönelimi ne olursa olsun tüm bireylerin, göçmenlerin, yaşam alanları tahrip edilenlerin; aydın, yazar, sanatçı ve bilim insanları ile bütün bu kesimlerle birlikte mücadele yürüten güçlerin her türden baskı, sömürü ve ayrımcılığı ortadan kaldırmak ve insan onuruna yaraşır bir yaşamı savunmak üzere bir araya geldiği, Kıbrıs'ta yaşayan halkların dayanışmasını amaçlayan bir çatı altında birliğini başarmaktır.

Sosyalist, İlerici dönüşümlerin ve sınıfsız topluma ulaşma mücadelesinin temel gücü olan işçi sınıfının öncü devrimci bir bireyi olarak, sermaye düzeninin sömürüsüne maruz kalan, ezilen, ulusal ve etnik kökenleri ne olursa olsun, bütün emekçilerin siyasal hareketi örgütünün yaratılmasına çalışıyorum.

***

Günaydın Ufuk Çağa iyi yayınlar, birlikte ayni çatı altında çalışıyoruz yıllardır ve sen de benim gibi yaratılan bu düzene çok kızgınsın, kızgın olmakta yerden göğe kadar haklısın. Ada yarısında koyun sürüsünün çoğunluğundan bahsettin, bu konuda da haklısın, evet hem de çok haklısın ama sürünün dışında kalan bir avuç insan var ve bu düzene karşı mücadele veriyor. Sakatlanması pahasına

***

Evet, koyun sürüsü dışında kalmayı başaranlardan ve yıllardır hayatı pahasına mücadele veren biri de Salih Derya diyor ki, Mehmet Leven,tin Güzel günler hangi taşın altındadır kitabından bir alıntı, abi KKTC vatandaşlarına TC vatandaşlığı verecek yasa tasarısı ele alınacak! Böylece Rumlara ab vatandaşlığı verirken bize de TC vatandaşlığı altın tepsi içinde sunulacak eller aya biz yaya Adaletin bumu dünya?15 Nisan 2003.

***

Ayhan Dervis arkadaşımız da diyor ki: Şükrü Sina Gürel’le, Hülya Avşar’ın, Seren Serengil ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun düşünce ve yaklaşımları arasında hiç bir fark yoktur, onların bu köhnemiş ve çağdışı düşüncelerinin panzehri KKTC’yi ben daha iyi yönetirim değil, BİRLEŞİK FEDERAL KIBRISTIR, uğraşı bu yönde vermeli ülkem insanı!!!!!!

***

Evet, bu mücadele uğruna kendimizi ve ailemizi çok ihmal ettim, bedelini de çok ağır ödedim ödemeye devam ediyorum. 1 aydan beridir tekrarlayan bel ağrılarım dayanılmaz boyutlara gelince doktora gitmek zorunda kaldım. Bu bağlamda ilaç tedavisi işe yaramayınca hem hastane hem de özel doktora gitmek durumunda kaldım.

Sağolsunlar para biriktiremedim ama dost biriktirdim, bu dostların katkısı ile hastanede sıramı beklerken kulak misafiri olduğum bir tartışma, 3 Kıbrıslı ve Gönyeli’li ama UBP’li genç ateşli bir şekilde kendi aralarında tartışıyor ve bu kurultayda kimi destekleyeceklerini söylüyorlardı.

Hem üzüldüm hem kahroldum, kendi kendime sordum, biz kimin için mücadele vererek ömür tükettik? Bu gençler için değil mi? Evet bu gençler için ama onları abileri, büyükleri adeta zehirliyor ben buna tanık oldum bir kez daha. Bu tartışmanın sonunda öğrendiğim talimat parti başkanlığında desteklenip kazandırılması idi.

Daha önce Ersin kazansın diye gelen talimatı yerine getirdik ve işe alındık, şimdi de Ersan Saner’i destekleyip kazandırırsak bizi kadrolayacakları sözünü verdiler. Bu ateşli tartışmanın ardından bilineni teyit etti bu Kıbrıslı 3 Gönyeli’li genç. İşte bu ada yarısında kurulan sahte “KKTC” içinde uygulanan politikaların sonucu. Kendi kendini bitirmek için uğraşan bir toplum ve gençlik.