DÜNYA'DA PANDORA KUTUSU


Dünya’yı sömürmek için devlet yönetimlerinde etkili olanlar devletin nimetlerinden yararlanırlar. Bunu yaparken  kendi çıkarlarına olan her türlü işbirliğine açıktırlar. Mafya- Sermaye- Devlet işbirliği ile bu işler yönetilir.

Her ne kadar  sermaye kesimi devletle işbirliği yapsa da  yasal olarak vermesi gereken vergileri de devlete vermemenin yollarını ararlar. Yasalardaki açıklardan veya  uluslararası finans  çevrelerinin cazip teklifleriyle kazançlarını kendi devletlerinden kaçırırlar.

Bu işlerin gizli yapılması onlar için bir “hak” olarak görülse de  ahlaki olarak doğru bulunmaz.                                    Bu gizli çıkar ilişkileri bazı  zamanlarda  bilgisayar korsanları tarafından elde edilen belgelerle açığa çıkarılır. 

Son olarak da dünyadaki bazı devlet adamlarının , sanatçıların  ve diğer iş insanlarının  kendi ülkelerindeki finans şirketleri yerine  “vergi cenneti” denilen ülkelerin bankalarına yatırmaktadırlar. Kendi ülkelerinden milyarlarca lira kazanç elde edenler kendi ülkelerin kalkınması için kazançlarını kullanılmasını ve buradan devlete vergi verilmesini kabul etmezler.

Doyumsuz sermayeyi doyurmak imkansızdır. Her şeyi ABD doları olarak gören  bu kesim gizledikleri bilgileri ortaya çıkınca ya umursamazlar ya da  yaptıkları işin yasal olduğunu savunmak zorunda kalırlar.

İşin ilginç yanı ise Pandora belgelerinde açıklanan devlet başkanlarının kendi ülkelerinde demokrasiden uzak tek adam rejimi ile yönetmeleridir. Bu, hem günü geldiğinde  ülkeden kaçarken hazırlık yaptıklarını hem de elde edilen bu zenginliğin kaynağını açıklayamadıklarındandır.

Gizli bilgiler sadece  sermaye konulu değil. Bazı zamanlar siyasilerin kendi halkından kişisel çıkarları için de gizledikleri bilgiler de ortaya çıkar. Bu bilgileri değerlendiren ve kendi ulusal yargı sistemi içinde soruşturulup yargılandığı pek görülmez.

Aksine bu belgeleri ele geçiren ve yayınlayanlar hakkında suç işlemişler gibi soruşturma ve yargılama başlatılır. Dünyamız ve insanlık ne yazık ki sermayeyi elinde bulundurarak sömürü çarklarını ellerinde tutan insanlar tarafından yönetilmektedir.

Bu yönetim direk olarak sermayedarlar tarafından olmasa bile onlara hizmet eden yöneticiler aracılığıyla yapılmaktadır. İnsan hayatı bu sermaye sahipleri için hiç önemli değildir. Onlar için ölmek, servetlerinin artması, korunması için savaşlar çıkarmak sıradan işler gibi görülür.