Suçlu değiliz ama mahkûmuz


Onu yenmenin tek bir yolu var: Bu vatanı nasıl kurtarırız, özgürleştiririz, güzel kılarız diye düşünmek. Bu sonu nasıl erteleriz, yeni bir başlangıcı nasıl erkene alırız diye düşünmek...

Bu konuda hepimizin de suçu var (Suçlu ayağa kalk!) deyimi, sık-sık olmazsa bile, gerektiğinde kullandığımız, bize özel deyimlerdendir. Gerçi, bu deyimin daha ziyade mahkemelerde kullanılan bir deyim olması gerekir amma, bugüne kadar takip ettiğim hiçbir davada, hâkimlerin soru yönettikleri sanıklara:

Sen “Suçlu ayağa kalk!” dediklerine ben şahit olmadım. İşin gerçeği, bu deyimi genelde mecazi olarak kullanırız. Suçlu olmadığı halde, suçlu gibi gösterilen cezaevlerinde ve dışardaki mazlumlar için mecazi anlamda (suçlu ayağa kalk!) deriz!

Bu gibi suçlarda(!) suç aletleri genelde organize edilmiş bir komplo, bir yazı, bir şiir, bir makale, bir haber, bir taşlama, bir kitap olabilmekte!

“Suçlu ayağa kalk!” deyimi kullanılırken, asıl suçlunun, suçlayıcı konumunda olanlar olduğuna işaret edilmek istenir.  Bizim yaptığımız vatandaşlık haberi ile gözaltına alınarak mahkemeye çıkartılan biz medya mensupları için de suç delili olarak ses bandının haberi, gösterildiği unutulmamalı!

İçerde mahkum olarak tutulan ama suçlu olduğu kanıtlanamayan Çetin Sadrazam hala içerde, suçlu mu suçsuz mu diye hiç düşünmüyor onu yargılayıp belki de “suçsuz yere” hayatını karartanlar şimdilere emekli olabilir ama vicdan ve adaleti yerinde kullanmadılar, bu konuyu da çok kaşıyacağım.

Bu ülkede, bazı yayın organları üzerinde yoğun bir baskı hep olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Çünkü bu ada yarısı gerçek demokrasinin olmadığı, az gelişmiş, üçüncü sınıf bir ülke konumundadır! Buradaki demokrasiyi Avrupa ülkeleriyle mukayese etmek gülünç olur!

Hele, siyasi içerikli konularda adalet aramak akla ziyandır! Sadece UBP’li döneminde değil, hemen her dönem ve her hükümet zamanında bu böyle olmuştur. Hele, UBP gibi hükümetler döneminde işin dozajı daha da artmaktadır.

Bütün bu dönemlerde, hep birileri suçlandı. Suçlayanlar ve figüranlar değişti. Dün müşteki olanlar, bugün suçlu, bugün suçlu olanlar, dün müştekiydi! İktidarı ele geçirenler, ülkeyi kalkındırmak ve gerçek demokrasiyi getirmek yerine, hep, kendi iktidarlarını nasıl devam ettireceklerinin, nasıl pekiştireceklerinin hesabı peşinde oldular.

Gerçek demokrasinin olmadığı az gelişmiş ülkelerin kaderi budur. Millet, ekonomiyi canlandırsınlar, ülkeye gerçek demokrasiyi getirsinler ümidiyle iktidarları değiştirse de, iktidarı ellerine geçirenlerin tutumları bir türlü değişmedi.

Bugüne kadar hiçbir hükümetin, bütün vatandaşları kucaklamak anlayışı içinde olduğuna şahit olmadım. Her gelen hükümet, kendi saltanatını ve yandaşlarını koruyup kollamak için çalıştı.  Karşıtlarına da hep SUÇLU MUAMELESİ YAPTI.  İşbirlikçi kukla oluşlarına karşı olanlar için:

-Suçlu, ayağa kalk!!! dedi.

Millet olarak gerçekten suçluyuz. Çünkü bizi yönetenleri ehil olanlardan seçmek beceresini gösteremiyoruz. Bunun içindir ki bu ada yarısında demokrasi yerine sömürge yönetimi var. Ekonomik gelişmede de bu yüzden başarılı olamıyoruz. İnsanlarımızın zihniyeti değişmedikçe, bunu değiştirmemiz de mümkün değildir. Unutmayalım, toplumlar, layık oldukları şekilde yönetilirler!

Ada yarısında bu yüzden siyasete duyulan güven yüzde yerlerde sürünür duruma getirildi. Yani, bu toplumda büyük çoğunluk bu yönetime güveniyormuş. Bu yüzden de gerçekte siyaset sisteminin içine edenler de seçilenlerdir. Bunu böyle bilmek gerekir!

Aşık İhsani

BİZİM BİZİM

Bu memleket bunca emek Bizim bizim hepsi bizim Yabancıya yer ne demek Bizim bizim hepsi bizim

Aracının aldığı fark Fıldır fıldır işleyen çark

Hırsından çatlayan toprak Bizim bizim hepsi bizim

İş arayan açlar bizim Yaban ele göçler bizim Alınacak öçler bizim Bizim bizim hepsi bizim

Düzenin ezdiği beller Kilide vurulan diller Kazmayı kavrayan eller Bizim bizim hepsi bizim

Kanat çırpan ak kuş bizim El ele bir oluş bizim Dayanış kurtuluş bizim Bizim bizim hepsi bizim