Bütün kabahat sendedir kardeşim


En nihayet bunca zamandır toplum kesimleri tarafından talep edilen eyle gerçekleşti ve Bu memleket sizin değil, "Bu Memleket Bizim Platformu", yönetim kurulları düzeyinde Kıbrıslı Türklerin yok sayıldığı, iradesinin ayaklar altına alındığı bu dönemde sokağa indi.

Nede? Çünkü Anayasa, yasa, tüzük ve kuralların ihlal edildiği, Meclis'in çalıştırılmadığı, yaşamın tüm alanlarında Kıbrıslı Türklerin geriye götürüldüğü, antidemokratik uygulamaları gerekçe göstererek protesto etti. Yine "Bu Memleket Bizim Platformu"13 Kasım günü düzenlenen eyleme tüm kesimlerin katılımı için çağrıda bulundu.

***

Alınan bu eylem kararının devamını dilemekten başka bir şey elimden gelmez ama ne yapmalıyız? sorusuna ancak katkı koyabilirim. Kıbrıs'ın kuzeyindeki siyasi partiler de toplumun tepki ve taleplerini dikkate alarak ortaklaştırıp birlik halinde davranmaları acil olarak kendini dayatıyor derim.

Ey yurtsever, Kıbrıs sever kardeşim, bu kokuşmuş düzen sürebilsin diyedir alkışladığın bu kişiliksiz ve ahlak yoksunu siyasiler her defasında en kötüsü bu galiba diye düşündüm. Her defasında yanılmadım. Özker hocamın dediği gibi"YANILMAYI ÇOK İSTERDİM"

***

Yaşadığımız her olumsuzluktan sonra yaşadıklarımızı unutarak kalbimiz kurusun’ aşırı talepkar olduk ve ‘Bu soytarılar hesap vermeli’ dedik ya, ne kalbimiz kurudu, ne bu hak yiyiciler hesap verdi bu topluma ne de yargı huzuruna çıkarıldılar.

Aksine hayatımızda hiç bir şey olmamış gibi devam ettiler, memleketi yönettiğini iddia eden sapık zihniyet bize bir evvelkini unutturacak yeni trajediler yaşattılar, hala daha da yaşatıyorlar.                                    Böyle geldik bugünlere ve böyle gideceğiz.

***

Bu kokuşmuş, çirkefe dönmüş sömürge yönetiminin, işgalinin yarattığı bütün kokuşmuşluklar ortada dururken, işgale, sömürge yönetimine karşı ne yapmalıyız, nasıl yapmalıyız diye gündem yaratmamızın önüne, düzenin işbirlikçileri olan siyasilerin, mafyalarının kirli çamaşırlarını sürüyorlar! Sorunun çözümü hangi işbirlikçinin daha temiz daha kirli olduğundan geçmez!

Onların yarattıkları ve kendilerine yönelik muhalif dikkatlerimizi dağıtmalarına izin vermeyelim! Sorunun çözümü onları kendi gündemleri içinde boğacak örgütlü birleşik devrimci mücadelenin örülmesini gündemde tutmaktan geçer bugün için!

***

Ada yarısında en karanlık 10 ayını yaşattılar bu toluma. Hep şunu sorduk bu sahtekar hırsızlara, hak yiyici kuklalara “Nerede bu devlet?” sorusuyla yaptık ama devlet uykudaydı. Daha doğrusu, bu beceriksizlik içinde siyasi ve ekonomik krizlerle geçirilen 10 ayın doğal bir sonucu olarak bitik durumdaydı. Şimdi ise bel altı pislikleri ortaya saçıkdı...

Bu gün ah vah çekerek yandık, bittik denilen 2021 ada yarısında. Ne felaketler eksik oluyor hayatımızdan ne de diğer bütün diğer sorunlar... Pandemi döneminde yaşananları saymıyorum bile. Evet, Pandemi koşullarının ağırlığı ve hayat pahalılığı emekçilerin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiledi. Maaş ve ücretler yüksek enflasyon karşısında eridi.  Bu durumu gidermek için ne yaptınız?

***

Kokuşmuş, berbat düzendir cennetin, senin ‘cennet’in tarihin, kültürün haraç mezat satıldığı, kaynakların yağmalandığı, çevrenin yok edildiği, derelerin, tepelerin  kurutulduğu bir talan düzeni… İşte bu kokuşmuş, bu berbat düzendir sizin cennetiniz.

Güçlünün kazandığı, zayıfın ezildiği, eşitliğin ve adaletin esemesinin dahi okunmadığı bu düzen sürebilsin diyedir bu alkışladığın kötüler başımıza "KAYYUM" olabilsin diyedir.

Ey yurtsever kardeşim, uğruna on binlerce genci feda etmeye hazır olduğun şu toprağı sıksan şüheda değil, pislik fışkırıyor şimdi. Zira muktedirler şühedanın mezarı dahil her şeyi paraya çevirdi çoktan, ahlaksızlık müessesi nizam haline gelmişken, bu kötülerin saltanatına halel gelmesin diye savaşlar çıkartıyor kötüler.