Bir işi olsun diye!


“Doğduğun değil, doyduğun yerdir yurdun” demiş atalarımız. Çünkü ekmek bazıları için hep aslanın ağzında olmuş, bazılarımız için ekmeğini taştan çıkarmak, kendi topraklarını bile terk etmek ne yazık ki bir kader artık...

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)  Uluslararası Göçmen İşçilere İlişkin Küresel Tahminleri raporuna göre, küresel olarak uluslararası göçmen işçilerin sayısı 2017’den bu yana yüzde üç artarak 169 milyona yükseldi.

Üstelik genç göçmen işçilerinin yani yaşları 15-24 yaş arası olan işçilerin payı da 2017’den bu yana neredeyse yüzde 2 artarak 3.2 milyon artarak 2019’da 16.8 milyona ulaştı.

2019’da uluslararası göçmen işçilerin küresel işgücünün yaklaşık yüzde beşini oluşturduğunu ve bunun da onları dünya ekonomisinin ayrılmaz bir parçası haline getirdiğini gösterdi.

İlk çıkarılanlar onlar

ILO Çalışma Koşulları ve Eşitlik Departmanı Direktörü Manuela Tomei, “Genellikle ilk işten çıkarılan göçmen işçiler oluyor, tedaviye erişimde güçlük çekiyorlar ve genellikle ulusal COVID-19 politika müdahalelerinden dışlanıyorlar” dedi. Bizim ülkemizde yapılan bir çalışma, Suriyelilerin ancak ülke nüfusunun yüzde 60’ı aşılandıktan sonra aşılanacağını ortaya koydu. Sanki virüs milliyet ayırımı yapıyormuş gibi...

Rapora göre, yüksek gelirli ülkeler göçmen işçilerin çoğunluğunu emmeye devam ediyor.

Uluslararası göçmen işçilerin üçte ikisinden fazlası yüksek gelirli ülkelerde yoğunlaşmış durumda. 169 milyon uluslararası göçmen işçinin 63.8 milyonu Avrupa ve Orta Asya’da. Diğer 43.3 milyon ise Amerika’da. Dolayısıyla, toplu olarak, Avrupa ve Orta Asya ve Amerika, tüm göçmen işçilerin yüzde 63.3’üne ev sahipliği yapıyor.

Gençler daha fazla

Göçmen işçilerin çoğunluğunu erkekler oluşturuyor. Kadınlar, göçmen işçi olarak daha fazla sosyoekonomik engelle karşı karşıya kalıyor ve iş bulma dışındaki nedenlerle aile üyeleriyle birlikte göç etme olasılıkları daha yüksek.

Artık daha fazla genç, iş bulmak için göç ediyor. Uluslararası göçmen işçiler arasında gençlerin payı 2017’de yüzde 8.3’ten 2019’da yüzde 10.0’a yükseldi. Bu artışın birçok gelişmekte olan ülkede yüksek genç işsizlik oranlarıyla ilgili olması muhtemel.

Hizmetler sektörü göçmen işçilerin ana işvereni. Birçok bölgede uluslararası göçmen işçiler, hedef ülkelerin toplumlarına ve ekonomilerine hayati katkılarda bulunarak ve sağlık, ulaşım, hizmetler, tarım ve gıda işleme gibi kritik sektörlerde önemli işler sağlayarak işgücünün önemli bir bölümünü oluşturuyor.

10 ayda 76 kişi ekonomik nedenlerle intihar etti

HDP'nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’na sunduğu rapora göre, 10 ayda ekonomik nedenlerden ötürü en az 104 intihar girişimi sonucunda 76 kişi hayatını kaybetti.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Emek Komisyonu, 1 Ocak-30 Ekim tarihlerini kapsayan “Emek alanına ilişkin gündem ve hak ihlalleri” başlıklı 514 sayfalık rapor hazırladı.

HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, raporu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçe görüşmeleri sırasında Bakanı Vedat Bilgin’e sundu. Raporda, emek alanında yaşanan hak ihlallerine, iş cinayetlerine ve verilen mücadeleye ilişkin gün gün veriler yer aldı.

Türkiye geneli farklı alanlarda çalışan ve sendikalı oldukları için işten çıkarın işçilerin yanı sıra, işçilerin yapmış oldukları grevlerde yer verdiklerin taleplerine dair bilgiler verildi.

Rapor kapsamında gün gün verilen bilgiler ışığında 1 Ocak-30 Ekim arasında yaşanan hak ihlalleri ve grevlere dair şu veriler yer aldı:

•İşçiler tarafından 60 kez grev kararı alınmış, alınan 60 grevin 18’si gerçekleşmiştir.

•En az 99 kez emekçiler tarafından düzenlenen basın açıklaması, protesto vb. eylemler kolluk güçleri tarafından müdahale edilerek izin verilmemiştir. Bu müdahaleler sırasında bin 460 işçi gözaltına alınmıştır.

•İSİG tarafından hazırlanan raporlara göre bin 847 işçi iş cinayetlerinde yaşamlarını yitirmiştir.

•1 Ocak-30 Ekim 2021 tarihleri arasında ekonomik nedenlerden ötürü en az 104 intihar girişimi sonucunda 76 yurttaş hayatını kaybetmiştir.

•İhmaller sonucunda en az 1436 işçi yaralanmıştır.

•Emekçilere dönük en az bin 801 hak ihlali yaşanmıştır.

•Uzun süre devam şeklide her ay ortalama 19 işçi eylemi gerçekleştir.”