ÇÖZÜM, SİYASİ İRADEDEDİR !!!


Devrim Barçın

Ülkede yaşadığımız birçok sorunun çözümü noktasında her nedense hep kolaya kaçmayı seçiyoruz dostlar.

Sağ cenah sorunların çözümünü Türkiye’de görürken bazı Sol çevreler ise Kıbrıs Sorununun çözümü olmadan hiçbir sorunun çözülemeyeceğini ifade etmektedir.

Her iki düşüncenin de bizleri doğru noktaya götürmeyeceğini, sorunlarımızın çözümü bakımından kendi irademize de bir güvensizlik oluşturduğunu belirtmek isterim.

Elbette ki Türkiye ile ilişkiler önemli olup Kıbrıs Sorununun çözümü ülke refahı açısından büyük önem arz etmektedir ancak şu an yaşadığımız birçok sorunun çözümü, bu ülkede gösterilecek siyasi irade ile de çözülebilecek sorunlardır.

Örneğin CTP Başbakanlığındaki 4’lü hükümet dönemi döviz krizi yaşanırken ve TC’den kaynak akışı olmazken, gerekli önlemler alınarak borçlanma yapılmamış, savunma giderleri yerel kaynaklar ile ödenmiş ve hatta bütçe fazla vermiştir dostlar.

Buna karşın iktidar değişikliği sonrası “Türkiye’den en iyi kaynağı biz alırız” diyerek, Ekim 2021’de de erken seçim yapma kararı alarak kurulan UBP azınlık hükümeti ise 2022 yılında ödenmek üzere 2021 yılında yani bu sene 258 Milyon TL borçlanmıştır.

Diğer taraftan UBP’nin yaptığı kararname nedeniyle bugün 3.820 TL emekli maaşı alan bir kişi, geçinemediği için 4.970 TL brüt asgari ücret alarak çalışmaya devam ettiğinde ödediği Yıllık Gelir Vergisi, gelir vergisi beyanı yapan 20.655 kişi arasında onu, vergi listesinde 3.986’ıncı yapmaktadır.

Bu tür sorunları ne Türkiye ne de Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğü yaratmaktadır.

Bu sorunları ülke siyasetinde yürütmede olan özellikle de sağ iktidarlar yaratmaktadır dostlar.                              Bu sebepledir ki bu tür sorunlarımızın çözümü de dışarıda değil içeride yani bu ülkededir.

Unutmayalım ki bu ülkede maddi kaynak da sorunları çözme adına çözüm önerileri üretecek manevi kaynağımız da vardır dostlar. Sorun o kaynağı toplayacak ve adil dağıtacak siyasi iradenin iktidarda olmamasıdır.

***

ÖZEL SEKTÖRÜN ÇALIŞANLARININ MAĞDURİYETİ GİDERİLMELİ !!!

Özel Sektör çalışanlarına yönelik düzenlemelerin yer aldığı  İş Yasası'nda, çalışanların hastalık iznine yönelik hiçbir düzenleme yer almadığı için çalışanlar mağdur edilmektedir.

2007 yılında CTP Başbakanlığı döneminde yapılan Basın İş Yasası ile özel sektördeki basın emekçilerinin bu mağduriyetini gidermek adına fotoğrafta gördüğünüz düzenlemeler yapılmış (lütfen fotoğraftaki maddeleri okuyun) ve işveren de mağdur edilmeden, özel sektörde basın emekçisi olarak görev ifa eden tüm çalışanların ve ayrıca kadın çalışanların mağduriyetleri giderilmiştir.

Basın İş Yasası'nda olan bu doğruyu İş Yasası'nda yapmak, yaptırmak bizlerin boynunun borcudur dostlar.

Umut vardır ve lütfen umudunuzu yitirmeyin arkadaşlar. Yapacağız hem de daha çok şeyler yapacağız.