KKTC Devlet Yönetiminde Bilimsellik Karşıtlığı ve Sonuçları !!!


Devrim Barçın Arkadaşım tarafından yapılan  bir paylaşım bana, yanılmıyorsam,  2012 yılında İstatistik ve Araştırma Dairesi Müdürü iken başıma gelen bir olayı anımsattı dostlar. Devrim çalışma hayatı ile ilgili son derece önemli veri ve bilgi içerikli paylaşımlar yapmaktadır. Bu nedenle yazı ve paylaşımlarını muhakkak okumaya gayret gösteriyorum.

Bu son paylaşımında Sevgili Devrim şu tespitte bulunuyor. 2000 yılı ile 2019 yılları arasında birikmiş sigorta prim borçlarına yönelik hükümetin işletmelere sunduğu bir "AF" şansından yararlanmak için 6,575 işyeri başvuruda bulunmuş. Bunlardan 2,872'sinin ( %44) başvurusu reddedilmiş,  3,708'inin (%56) ise başvurusu kabul edilerek af kapsamına alınmış. Af kapsamına alınanların 2,872'si (%77.6) Sigortalara hiç bir ödemede bulunmamış. Tabi bu veriler ışığında Devrim'in de bellirtiği gibi mağdur olanlar çalışanlardır dostlar.

İyi de hükümetler ülkedeki işletmeleri kolladığı ve koruduğu kadar çalışan vatandaşlarına karşı da ayni sorumluluğu taşımıyor mu? Niye hükümetler tarafından gerekli kontroller yapılmıyor ve çalışanlar bu şekilde mağdur ediliyor? Bu kontrolleri yapmayan hükümetler, sadece çalışanların değil, mali açıdan gittikçe büyük sorunlarla yüzleşen ve devletin bir kurumu olan  Sigortalar kurumunun da mağdur edildiğini  düşünmüyor mu? 

Ülkedeki kayıt dışı ekonominin gelişmesine böylesi bir denetimsizlik sonucunda devletin çanak tutacağı hiç mi akıllara gelmiyor?  Aslında bütün bu sorunların çözümü çok basittir dostlar.  Çözüm Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi odaklı geliştirilecek idari kayıt sistemidir.  İşte dostlar 2012 yılında müdür iken Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi üzerine bir proje hazırlamıştım.

Bu projemle ilgili olarak gazetenin birine bir mülakat vermiş, bir TV kanalında da bir programda açıklamalar yapmıştım. Bu projenin içeriğinde;  ülkede yaşayan her bireyin kimlik bilgileri ile yaşadığı adrese kaydı vardı. 

Kişi ile ilgili her türlü bilgi, medeni durumu, işi, iş adresi, eğitimi, adına kayıtlı her türlü araç, taşınmaz mal, nerden nereye göç ettiği, ne zaman evlendiği, ne zaman çocuk sahibi olduğu vs.vs. aklınıza gelebilen her türlü bilgi ilgili kurumlar tarafından tutulacak ama tüm bilgiler kimlik numarası, KKTC kimliği olmayan yabancıların da ülkeye giriş yaparken beyan etikleri belge numarası altına işlenecekti. Bu sistemin işlerliliğine yönelik de gerekli detaylara yine bu proje kapsamında yer verilmiştim. Ben ülkemiz için son derece yararı olacak bu projenin, ki günlük, eksiksiz, sokak ve hatta adres bazında dahi son derece sağlıklı nüfus verisine ulaşılabilecekti, hayata geçirilmesini beklerken Dönemin DPÖ müsteşarının da girişimi ile yine o dönemde DPÖ'den sorumlu bakan olan Ekonomi ve enerji Bakanı Sunat Atun tarafından bana bir uyarı yazısı verilmişti.

Yazıda Kamu Görevlileri Yasasındaki  kamu görevlilerinin demeç verme yasağı maddesini ihlal etmekle suçlanmıştım.  Fakat amirim pozisyonunda olan bu iki arkadaş ne yazık ki okudukları kamu görevlileri yasasını iyi anlamamışlardı. Çünkü ben bir daire müdürü olarak Dairemin geliştirdiği bir projeyi değil, kendime ait bir projemi kamuoyu ile paylaşmıştım. Bu konuda da Kamu Görevlileri yasası,  kamu görevlilerine bilimsel çalışmalarını kamuoyu ile paylaşma hakkını veriyor.

İşte dostlarım bilimselliğe karşıt görüşte olan yöneticilerle geldiğimiz durumu Devrim çok güzel bir örnekle paylaşmış. Tam 10 yıl geçmiş ama biz hala nüfusumuzu bilmiyoruz, hala kayıt dışılığa çanak tutan bir devlet durumundan kurtulamadık, hala daha polisimiz  radar cezasını vermek için  cezanın işlendiği aracın sahibini hangi adreste bulacağını bilmiyor,  hala daha çalışanımızın bir köle gibi sömürülmesine göz yumuyoruz, hala daha ayni insanlara ve ayni zihniyeti taşıyanlara ülkeyi ve  toplumu yönetme fırsatı veriyoruz. Bilimsellik karşıtlığı ile bu ülke ve bu toplum daha da karanlıklara mahkûm olur dostlar.