Esnaf iflasa sürükleniyor!


Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kamber esnafın iflasa doğru sürüklendiğini açıkladı. Yazılı bir açıklama yapan Kamber şöyle dedi; İflasların ve kapanmaları artacağı yeni bir döneme doğru ilerliyoruz.

Sorumluların sorumluluklarını yerine getirmeye ve ülkedeki esnaf ve zanaatkarın on yıllardır süren mücadelesi sonucu ayakta tuttukları işyerlerinin kapanmasına göz yummayacağımızı buradan çok net söylemek istiyorum.

Bu mücadele tüm olumsuzluklara rağmen kalkınma politikalarının etkin olacağı yeni bir döneme mecburuz. 20 aydır süren git gide derinleşen krizin geldiğimiz noktada hükümetin yaptığı açıklamanın esnaf ve zanaatkar için bu noktadan sonra ne ulaşılabilir bir kaynak’ ne de durumu kurtarmak için yaratılan kaynağın kurumuş göle bırakılan bir damla su kadar etkisi olacaktır.

 Ekonomideki belirsizliğin 20 aydır sürdüğü tüm dünyada 5 yıllık programların çıktığı pandemide 2022'de de kısmen de olsa etkili olacağı bilimsel veriler de ortaya konuyor. Tüm bunlar yapılırken ülkemizde başından bugüne süren bu krizin kısa orta ve uzun vadeli tanımı olmamıştır.

Tanımı konmayan hiçbir krizin palyatif çözümlerle çözüm bulunması mümkün olmayacaktır. Ülkemizde kapanan işletmelerin daha fazla artacağı, işsizliğin daha da artacağı yeni bir döneme doğru ülkemiz koşar adım giderken, ülkenin yönetiminde bulunanlar pandemi sürecinin başından bugüne kadar ‘sorumluluk almak’ diye adlandırdıkları sorumsuzlukların sonucu halkımızın,esnafımızın,emekçimizin,üreticimizin şu anki durumu bunu net olarak ortaya koyuyor.

Evet kur sabitleme önemli bir durumdur, nasıl uygulandığı veya uygulanacağı önümüzdeki günlerde görülecektir, ancak esas olan TL’nin değer kaybından kurtulabilmek için ülke içindeki kazancı Türk parası olan işyerlerinin mutlaka kira sözleşmeleri kalıcı olarak Türk parasına döndürülmesi bu süreci bir miktar rahatlatacaktır.

 Bu da yeterli değildir. Türk parasının etkin bir şekilde her alanda kullanılması önemlidir. Bu durumu başaramayacaksak para birimini değiştirmekten başka bir çaremiz olmadığını söylemek isterim. Ülkemizde gelir kaybının %50 ile 80 arası devam ettiği bu dönemde işletmelerin bankalara olan yükümlülüklerini yerine getiremediği pandemi sürecinde kesinlikle borcunu ödeyebileceğinin üzerinde borçlandığı, çünkü yaşamak için paraya ihtiyaç olduğu gerçeği ile yüz yüze kalan esnaflar bugün borçlarını ödeyecek kadar kazançları olmadığı bir gerçektir.

Tüm bunlar ortadayken tekrar esnafı borçlandırmak borcuna borç katarak ayakta kalabilmesini teşvik etmek sosyal devleti yakışmadığını söylemek isterim. Bu noktadan sonra yapılabilecek kredi kaynağından çok mevcut borçlarımızın faizlerini sübvanse ederek en az 1 yıl borçların ertelenmesi, kamu alacaklarının bu süreçte faizsiz ve İşletmelerin kazançlarına göre ödenebilecek bir düzeyde tutulmasıyla ayakta kalabileceğini bu konularda acilen çözüm üretilmesi gerektiğini savunmaktayım.

 Kıbrıs Türk esnafının üreticisinin emekçisinin ve dar gelirlinin bu süreçte en çok etkilenen kesimler olduğu bu sınıfın desteklenerek tekrar ekonomin içine katılmasını ve alım gücünün artırılması için politikaların net bir şekilde ortaya konması bu ülkeyi yöneten yönetmeyen tüm siyasi ve sivil toplumun eşit sorumluluğudur.

Ülkemizde yaşananlar siyaset üstü bir durum olduğu herkesin bu konuya toplumsal açıdan bakma zorunluluğu vardır Bu durumun motivasyonunu sağlayacak olan da tabii ki hakkımızdır, halkımızın sosyal ve örgütlü tepkilerinin ve tavsiyelerini sonucunda sorumluların toplum yararına çalışmalarını motive edecektir gün dayanışma birlikte mücadele ve varlığımızı sürdürme günüdür.