Yüzsüzlük mü İki Yüzlülük mü?


Federal Kıbrıs Hareketi olarak daha önce de belirttiğimiz gibi ana hedefimiz yurdumuzun birleştirilmesi ve insan hakları temelinde bir çözüme kavuşmasıdır.

Geçmişte yaşanan ve günümüzde yaşamakta olan  tüm sorunların ana kaynağı bu çözümsüzlüktür. Çözümsüzlüğün  sebebi olarak toplum liderleri birbirlerini suçlarken, olan iki toplumun insanlarına olmaktadır.

Bir taraftan  Türkiye’nin 40 000 askerinin olması Rumların yaşam hakkına bir tehdit ve endişe olarak görülüyor. Diğer taraftan Kıbrıslı Türkler ve adaya  hukuksuzca taşınarak  Rum malları üzerinde  yaşayan ve çözümde bunların ellerinden alınacağını düşünerek statükoyu devam ettirmeye çalışanlar. Yani yaratılan ganimet düzeninin “kan döktük aldık” edebiyatıyla sürdürmeye çalışanlar.

Rumlar bir gecede biz kesecekler yalanına hâlâ devam etmektedirler. İşlerine geldiğinde. “Kıbrıs Cumhuriyetinde bizim da hakkımız var” diyen  işine gelmediğinde :” Kıbrıs’ta iki ayrı devlet var” diyen siyasilerimizin yüzsüzlüklerinden ya da iki yüzlülüklerinden bıktık usandık.

 Kendini Sol olarak tanımlayan ancak sağdan oy olma uğruna  sağ görüşlü kişilere adaylık teklif eden siyasi partilerimiz kendi geçmişlerini ve parti kurucularının kemiklerini sızlatmaya devam ediyorlar.

Dünyada sol yükselirken, sol ideolojiyi  terk edip sağ partilerin alternatifi olma düşüncesiyle siyaset üreten bu partiler dış politikada Türkiye ile çatışmaya girmek istemezler. Hükümette yer alabilme adına onlara gülücükler sunmaya.

Bu sol olduğunu iddia eden partiler, kendi tabanlarına bile yalan yanlış bilgiler vererek gerçeklerin gizlenmesini sağlamaya çalışırlar. Oysa gerçekler elbet bir gün açığa çıkacaktır.

Sol’un sağa kayması ve güç birliğini sağlayamaması parti çıkarlarının ön planda tutulmasını gösterir. Onların yurtseverlikle veya toplumun menfaatleriyle bir dertleri yoktur. Tek dertleri mecliste bir koltuk kapıp  oturmaktı.

Solcu görüntüsüyle sağdakiler gibi yaşam hayali kuranlar işte bu küçük burjuvalardır. Onların da yüzsüzlüklerinden ya da iki yüzlülüklerinden bıktık usandık.

Yapılacak seçimlerle elde edilecek sonuçların Türkiye’nin hizmetinde olmaması olası değildir. Bu da Kıbrıs’ın çözümsüzlüğüne devam etmek demektir. Seçimlere girecek olan partilerin hiçbirisi Türkiye’ye rağmen çözümü savunacak bir parti değildir.

Sadece zamanı geçirmeye ve “çözüm istermiş” gibi  davranıp  çözümsüzlüğü yani statükoyu savunacaklardır. Başarısızlıklarını da her zaman olduğu gibi ya “tek başımıza iktidara gelmedik” diyecekler ya da “ambargolara” bağlayacaklardır

Gerçekleri söylememek ve gerçeklerin açığa çıkmasını engellemek için ellerinden geleni arkalarına koymayacaklar.

Bu yüzsüzlerden ya da iki yüzlülerden bıktık usandık.

Niçin sandığa gidelim?  Niçin böyle kişilere vekalet verelim.