1 Mayıs Yaklaşırken, İşçilerin Sorunları da Artıyor


Bu yıl 1 Mayıs’ı çok ağır hayat pahalılığı ve ekonomik krizin merkezinde kutlamaya hazırlanıyoruz.                    Biz emekçilere dayatılan açlığa mahkum etme düzeni sürerken işçiler ciddi sorunlar yaşıyor..

Ekonomik krizin tüm faturası işçiye çıkıyor. Fabrika ve işyerlerinde bir kuru ekmeğe muhtaç edilen işçi sayısı artıyor, alınmayan önlemler,  çalıştırılan işçiler dertli işyerleri, iş olmadığından şikayet edip dayatılan asgari ücretin altında çalışma baskısı.

Salgın dönemini atlatmaya çalıştığımız bu günlerde tüm emekçi kesimlere dayatılan sağlıksız ve ucuz çalışma koşulları altında karşılanan işçi sınıfının Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs yaklaşırken, işçilerin sorunları daha da artıyor.

Bu bağlamda sendikacı dostlarıma 1 Mayıs yaklaşırken ülkede işçi sınıfının sorunlarını ve gelecekle ilgili beklentilerini yerinde saptayıp düzeltilmesi için önlerine mücadele hedefi koymalarını öneriyorum.

“2022 1 Mayıs’ını karşılamaya hazırlandığımız bu olağanüstü koşullar altında bile taleplerimiz geçerliliğini korumaktadır.  Türkiye hükümetinin dayattığı acımasız ekonomik koşullara karşı atılması gereken birçok adım bulunmaktadır.

Çoğulcu, özgürlükçü ve katılımcı demokrasi, tüm kurum ve kurullarıyla hayata geçirilmelidir.                     Sendikal örgütlenme demokrasinin yapı taşı ise özel sektörde de sendikalaşma yasalaştırılmalıdır.

Her ne kadar da yaşananlar duyulmasa da işçilerin talebi olduğu için sırf bir işletmede sendika örgütlenme yapıyor diye işçilerin işlerinden çıkarılması bu acı güvencesizlik tablosunu göstermektedir.

 O bakımdan sendikalarda işyeri barajları kaldırılmalıdır. İşyerlerinde herkes sendikal haklarına tam sahip olmalı sendikalar demokratik yapıları ile birlikte doğru toplu iş sözleşmeleri yapıp temsil ettiği kitleyi en iyi şekilde temsil etmeyi ve yaşam standartlarını en üst düzeye çıkarmalıdır.

Bugün Avrupa 8 saatlik çalışma dilimini çalışanlara ücretlerinde bir kesinti olmaksızın 6 saate düşürülmesi çabası içerisindedir. Bizde ise emekçiler 10-12 saat çalıştırılıyor.

Kapitalist dünya düzeninin yarattığı bu krizlerin kaderimiz olmadığını bilerek tüm emekçiler olarak bu ekonomik krizin de üstesinden geleceğimize olan inancımız tamdır. Aslında bu insanlın verdiği bir savaştır.

Bu savaşın ön cephesinde yer alan sağlık emekçileri ve dünyanın hala işler durumda kalmasını sağlayan diğer tüm işkollarındaki emekçiler yer alıyor. Ön cephedeki savaşın kazanılması, geri cephedeki önlemlerde güçlü bir şekilde bağlıdır.

Bu salgının ve ekonomik krizlerin mağlup edilmesinin ardından, tüm insanlığın bir arada ve barış içinde yaşayabileceği, eşitsizliklerin üstesinden gelmek için bir mücadele vereceği sürecin içine gireceğini ümit ediyoruz.

Sendikalar, emek örgütleri, aralarındaki ayrılıklardan kurtulup bir araya gelmek zorundadır. Önümüzdeki yıl hep birlikte 1 Mayıs’ı alanlarda kutlamalı, işçinin taleplerini bir ağızdan seslendirmeliyiz. Emeğin hak ve çıkarlarını birlikte koruyup geliştirmeliyiz.”

1 Mayıs öncesi işçi sınıfının sıkıntıları büyük.

Geleceğe umutla bakmak istiyorlar.

Güzel ve güneşli günlerin görüleceği, salgının ve eşitsizliklerin üstesinden gelinmiş bir gelecek umuduyla herkesin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum.