KIBRISLI TÜRKLER'İN İNGİLİZLERDEN ALDIKLARI KOÇANLAR TC ÖLÇÜMLERİYLE DEĞİŞTİRİLDİ. VATANDAŞLAR MAĞDUR OLDULAR


Her zaman ve her konuda olduğu gibi Kıbrıs’ın kuzeyindeki toprakların tapu kayıtlarını tespit etmek amacıyla TC devleti “metrik sisteme geçme” ya da “ “Tapu kayıtlarının dijital ortama aktarama”  bahanesiyle  geçtiğimiz yıllarda ölçmelere başlamıştı.

!900’lü yıllarda Birleşik Krallık tarafından Adamızda yapılan kadastro çalışmaları  ile mülkiyet hakları tespit edilmiş ve mülkiyet belgesi olarak bilinen koçanlar hak sahiplerine verilmişti. Bu belgeler Kıbrıs Cumhuriyet döneminde de, Federe Devlet ve KKTC döneminde de resmi belge olarak kabul görmüş ve işlem yapılmıştı.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, KKTC’nin talebi olmadan bu çalışmaların başlatılması için 3 milyon dolar ödenek ayırmıştı. Çalışmaların başlatılması için Hizmet alımı amacıyla Ankara’da ihaleye çıkılmış ve ihaleyi Alan firma elemanları KKTC’ye gelerek ölçme işlemlerine başlamıştı.

O zaman tanıştığım TC’li şirketin bazı çalışanları KKTC Tapu Ve Kadastro Dairesinden yeterli katlı alamadıklarından dert yanmıştı. Yapılan hatalar için bir savunma mekanizması geliştirmişlerdi.

Yapılan ölçümler İngiliz ölçüm sisteminden bağımsız olarak yapılınca birçok hata ortaya çıktı. Emekli tapuculardan bu konuda edindiğim bilgilerde belirli yerlerde İngilizlerin özel olarak diktikleri ya da gömdükleri nişan taşları vardı.

TC’den gelen ölçümcüler bundan haberdar değildiler. Onlar var olan ağaçları, duvarları vb işaretleri sınır olarak kabul ederek bu ölçümleri yapmaya başaltılar.

Ölçüm işlemleri bu şekilde devam ederken deniz içine girdiler. O zaman bu işte hata olduğu anlaşıldı ve düzeltme yoluna gidildi.

Devletin” kutsallığı”  üzerinden hareket eden bu zihniyet her zaman olduğu gibi aynı yola başvurdu. “Biz ölçeriz şikayeti olan dilekçe yapsın” mantığıyla yapılan ölçümler ve metrik dönüşüm köylerde askıya çıkarıldı. Hatanın farkına varanlar itiraz ettiler. İkna edebilmişlerse düzeltme yapıldı.

 Bu karmaşa içinde yazılanlardan bir şey anlamayanlar, veya askıyı incelemeyenler haksızlığa uğrasalar bile bunu çok sonra fark ettiler.

Bu çalışmalar 125 bin parsel üzerinde 18 ayda tamamlandı. Devlet istediğini aldı olan vatandaşa oldu.

Öncelikle şunu belirteyim ki Kıbrıs koçanlarında yazılan “dönüm” ile TC’nin kabul ettiği dönüm arasında fark vardır.

1Kıbrıs Dönümü: 1338 metre kare olmasına karşın 1 Türkiye Dönümü (metrik sistemde ) 1000 metrekaredir. Bu bile insanların kafasını karıştırmaya yeter.

Birçok insan bu ölçümlerden mağdur oldu İngiliz koçanlarında yazılı alanlar yeni siteme göre küçüldü. Sınırlar değişti.

Devlet “kutsal devlet” anlayışıyla vatandaşın malını bir kez daha çalıyordu. Her zaman silah zoruyla olmuyor demek ki. Bazen de bu tip işlerle yüzyıllık malınız elinizden koparılarak alınıyor.