MECLİS YEREL SEÇİMLERİ YAPTIRMAYARAK SUÇ İŞLEMEKTEDİR. PEKİ CEZASI NEDİR?


Yasaların anası sayılan anayasalar ister demokratik olsun ister otorite olsun mutlaka vardır. Genellikle yazılı olur.

Devletin işleyiş esasları ve vatandaşların hak ve görevleri bu anayasalarda belirlenir.

Anayasaların demokratikliği vatandaşlara tanıdığı özgürlükler ve haklarla ölçülür. Demokratik anayasalarda devletin insan için var olduğu vurgulanır. Geri kalmış ve demokrasiden nasibini alamamış devletler  insanlarını devletin hizmetçisi devleti de kutsal gösterirler.

Özgürlük ve demokrasilerin gelişmediği ülkelerde yönetici kadro kendilerini de kutsallaştırırlar. Bu amaç için en etkili yöntem dini kullanmaktır.

Dini inançlara göre kendilerini tanrının bir temsilcisi olarak gösterip istediği şekilde yönetme anlayışı ne yazık ki günümüzde devam etmektedir.

KKTC kurulurken de  bir anayasa hazırlandı. O günün şartlarında demokratik sayılan ve vatandaşlarına sömürge  döneminden daha fazla özgürlük ve hak veren bu anayasa günümüzde ne yazık ki yok sayılmaya veya  işlerine geldiğinde uygulanacak gelmediğinde yok sayılacak hale getirilmiştir.

Bunun ilk örneği  devrik başbakan Sucuoğlu’nun açıklamasıyla gündem gelmişti. Hatırlanacağı  üzere  Yerel Yönetimler Reformu yapmak için anayasada 4 yılda bir yapılması emredilen yerel seçimler yapılmayarak bu maddedeki hüküm yerine getirilmemiş. Böylece anayasa delinmişti.

Bu cesareti nereden aldığını tahmin etmek güç değil. Anayasanın yok sayılması  Türkiye’deki Erdoğan rejiminde de olmuştu. “Reformlar yapılmadan seçime gitmeyeceksiniz” emri demek ki anayasa hükmünün de üzerinde yer almıştır.

Yaslara uymamak hukuk sisteminde suç oluşturur. Normal bir vatandaşın yasaları bilmeden suç işlemesi onun suçunu hafifletecek ya da ortadan kaldıracak  bir mazeret olamaz. Hele de anayasaya uymamak daha da büyük suçtur.

Bizim hukuk sisteminde suçun ve suçlunun  soruşturmasını yapıp dosyayı savcılığa verme görevi polise verilmiştir. Bu suç ya polis tarafından tespit edilir ya da vatandaşın şikayeti üzerine polis devreye girer.

Şimdi anayasanın açık hükmüne rağmen Meclis seçim tarihini belirlemediyse ortada bir suç ve suçlu vardır demektir. Her vatandaş anayasanın kendine verdiği seçme  ve seçilme hakkını kullanmak isteyebilir. Bunu engelleyenleri de bu durumda polise şikayet etmesi gerekmez mi?

Hukukçular dururken bunu irdelemek elbette bana düşmez ancak gerçek olan şu anda yerel seçim tarihi belirlenmediği ve seçimlerin anayasaya rağmen yapılmayacağıdır. Bu durumda işlenen suçun cezasını nasıl uygulanacağı da bilemem.

Vatandaş olarak bu durumda hepimizin seçme ve seçilme hakkım elimden alınmış olduğunu düşünüyorum.

İşte bir KKTC farkı. Kimsenin umutlunda değil.