İTİBAR SENDROMU


İtibar sözcüğü Arapça kökeni olup saygınlık duyulması anlamında kullanılır. Zaman içerisinde insani değerler kişinin itibar ölçüsünü ortaya koymaktadır.

Eskiden zenginlerin mal ve mülkleri fakirler tarafından itibar olarak algılanırdı. Bir kahveye gelen köyün zengini ona şekilde davranırlar ve ayağa kalkarak  saygıda bulunurlardı. Bu davranış asında içten gelerek değil de muhtaç olma duygusuyla yapılırdı. O zengindir ve bir gün ona muhtaç olunursa gerekeni yapsın diye saygı gösterme ihtiyacı duyulurdu.

Bu şekilde  hürmet gören kişi de kendini itibarlı görür ve bunun her ortamda gösterilmesini ister.

İtibar günümüzde insani değerlerle ölçülür. Bu da insanın dürüst ve güvenilir olması ile belirlenir. Borç para verilecek kişiden de itibarlı birinin kefil olmasını istemek işte bu yüzdendir.

Şirketlerin de markalaşması hep itibar üzerindendir. Üretilen mal ve hizmetin alınması ve alınan üründen memnun kalınması şirkete olan güveni sağlar. Tüketicinin güven duyması işletmenin sattığı ürünlere talebi de artırır. Bu şekilde oluşan güven ve sadakat piyasada işletmenin hem itibarını hem de marka değerini artırır.

Toplum içinde itibar sahibi olmak elbette ki insani değerlerle olasıdır. İyi ahlak sahibi, dürüst, özü sözü bir ve güvenilir olması toplumun değerlerine uygundur.  Böyle kişilerin  saygınlık görmesi işte bu yüzdendir.

Şimdi siyasilerde bir itibar sendromu başladı . Oysa  onların   itibarlı da   insani değerleriyle ölçülür.  Bulundukları makamı kullanarak kendilerini “ çok önemli kişi” olarak gösterme gayreti içinde olmaları onlara itibar sağlamaz. Ne giydikleri elbise, ne kullandıkları arabalar, ne yazlık kışlık evler itibar için yeterlidir. Hele de bunu gösteriş ve sonradan görme bir acemilikle yapıyorsanız  alay konusu olursunuz.

Makam arabasının plakasına fors koydurmak. Lüks arabanın arka koltuğuna oturmak, arabadan inmek veya binmek için şoförün kapıyı açmasını beklemek  itibar göstergesi değildir. O günler çok geride kaldı.

Şimdi siyasilerde görülen bu itibar hastalığına  koruma polisleri ve bunların sayıları da ekleniyor. Ne kadar çök polis koruması varsa o kadar itibarlı olduğunu sanma günümüzde sağlıklı bir düşünce yapısı değil bir itibar sendromu yaşıyorsunuz demektir.

Saygınlık  ve itibar istiyorsanız insani değerlerinizi gözden geçiriniz. Bulunduğunuz makamdan aldığınız görevi layıkıyla yapıyor musunuz? Size halkın vergileriyle ödenen maaşı hakkediyor musunuz?  Vekalet aldığınız halkın haklarını ve yaşam kalitesini artıracak olanaklar sağlıyor musunuz?  Toplumun tüm insanlarına karşı adalet duygunuz eşit mi? haksızlığa karşı dik duruyor ve haklının hakkını savunuyor musunuz?

Bunların hiçbirini yapmıyorsanız bilin ki be aldığınız maaşı hakkediyorsunuz ne de  saygın ve itibarlı bir kişi olursunuz.

Bir gün musalla taşında belki haklarını size  helal edecekler ama etmeyenlerin çoğunlukta olacağını da bilmelisiniz. 

Saygınlık ve itibar ağız tatlansın diye  bakkaldan  bir okka şeker almaya benzemez.