İNANÇ ÜZERİNDEN POLİTİKA ÜRETMEK


Bütün dinler inanç üzerine kurulmuştur. Bunu en iyi uygulayanlar peygamberlerdir. Kendilerine  yaratıcı tarafından mesaj geldiğini  söyleyerek  insanları inandırmak pek kolay değildi aslında. Bu durumda yapılacak tek şey mucizeler yaratarak insanlarım ikna etmekti. Mucize yaratarak  yaratıcının ona verdiği gücü göstermeleri yeterli bulunurdu.

Dinlerde peygamberlerin yarattığına inanılan mucizeler vardır. Musa peygamberin  ve ona inananların firavundan kaçarak Kızıl Denize gelmesi, asasını vurarak denizi ayırdığı ve buradan geçtikleri söylenir. İsa Peygamberin de dirilip göğe çıktığına inanılır.

Aynı şekilde Muhammed’in Ay’ı ikiye ayırdığı mucizesi olduğu söylenir.

Tüm bu mucizelerin ortak noktası sadece bir inanış olması ve kanıtlayıcı belgelerin olmamasıdır.

Dinlere inanalar, bu mucizelerin kanıtının kutsal kitaplarda olduğu şeklindedir. Oysa o kitapların da yaratıcı tarafından iletilen olduğu da tartışma konusu. Onların da kanıtı yok.

Mucizelere inanan insanlar, bunları anlatanların  her söylediğine de inanç belirtmektedirler.

Ortaçağda krallar ve ruhban sınıfı, birlikte oluşturdukları bu tarz yönetimle biat eden bir toplumun oluşmasını  sağlamıştı. Bu şekilde Kral ve onun etrafındaki ruhban sınıf yaratıcının yeryüzündeki temsilcisi konumundaydılar. Bu durumda Krala ve din adamlarına mutlak itaat gerekirdi. Aksi durumda yaratıcı adına onları cezalandırmak kaçınılmazdı.

Gönümüzde bu yolu kullanarak yani dini siyasete alet edinenlerin en güçlü yanları budur.  Dini inanç yani onların deyimiyle maneviyatı güçlü toplumları yönetmek çok kolaydır. Bu şekilde insanlar yöneticinin her söylediğini doğru kabul ederek inanır.

Almanya’da Hitler döneminde  Führer  propaganda bakanı Joseph Goebbels eliyle toplumu inanmaya ikna etmişi. Bundan sonra söylenen her yalana Almanlar inanıyordu. Kızıl Ordu Berlin’e girinceye kadar savaşın Almanlar tarafından kazanılmak üzere olduğuna inanılıyordu.

Din üzerinden politika üretmek günümüzde devam ediyor. Bilime değil de insanların mucizelere inanmasını isteyen politikacılardan kendimizi ve toplumu korumalıyız.