MEKTUP


Tatar’ın Anastasiadis’e mektup gönderdiğini öğrenince çocukluk yıllarıma gittim ve o günleri hatırladım.  O yıllarda yeni Türkçe ‘yi bilmeyenler mektup yazmak için bilenlerden yardım ister onlar söyler ve istedikleri şekilde mektubu yazdırırlardı.

Bir kere Tatar’ın inisiyatif alarak tek başına oturup Anastasiadis’e mektup yazdığına kimse inanmaz. Tatar politikaya girmiş olabilir ama diplomasiyi pek öğrendiği söylenemez. Danışmanları ile birlikte yazdığına da inanan çıkmaz.

Hatırlayacaksınız Türkiye’de açıkladığı “ Federasyon öldü. Artık eşit egeme iki devletli çözüm  görüşülebilir  ”şeklindeki açıklaması da  kendi açıklaması gibi duyurulmuş ve bunu Türkiye’nin desteklediği iddia esilmiştir. Buna da o zamanlar kimse inanmamıştı. Hâlâ da inanmıyorlar.

Bu mektubun da Türkiye Dışişleri Bakanlığında yazıldığı, Erdoğan’a onaylatıldığı, Tatar’a da imzalatıldığı büyük çoğunluk tarafından kabul görmektedir.

Mektubun içeriği daha önce savunulan görüşlerden ibarettir. Hatta biraz da şark kurnazlığı vardır. Mektupta istenen:” Hele siz bizi tanıyın da ondan sonra federasyon konusunu görüşebiliriz”  Yani : ” Gandır çocuğu da taksim istesin” şeklindedir. Oysa bunun olamayacağını mektubu yazanlar da tüm dünyada bilir.

Biri kere bu istek Kıbrıs Cumhuriyeti kuruluş anlaşmalarına aykırı bir istektir. Hani her zaman” Bizim de hakkımız vardır” dedikleri sonra da: “  Türkiye buraya garantör olarak geldi” dedikleri anlaşmalar var ya . İşlerine geldiğinde sarıldıkları anlaşmaları işlerine gelmeyince yok sayıyorlar.

Fizik kanunudur: Bir boşlukta aynı anda iki madde bulunamaz. Ne ilgi ne alaka demeyin. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin toprağı kuruluş anlaşmalarında Ada’nın İngiliz üsler bölgesi dışında kalan alandır.  Bu nedenle  KKTC’nin toprağı kendine ait bir toprak olarak görülmez.

Bu topraklar da Kıbrıs Cumhuriyeti’nin toprağı olarak görünür. BM ve dünya devletleri de bunu böyle kabul eder. Bu nedenle ne Kıbrıs Cumhuriyeti ne BM ne de dünya devletleri KKTC diye egemen bir devletin olduğunu onaylamaz.

Bu durumda Anastasiadis’in :” Egemen, eşit devlet” olarak tanımasını istemek hayalden de ötedir. Bu mektubu  sırf bir cevap verelim diye yazmış oldukları ve sorunlara çözüm değil bir engel daha oluşturma düşüncesi ile yazıldığı bir gerçektir.