HASTANELER HALKINDIR…


Sağlık hizmetleri çağdaş ve hasta odaklı değildir. Gerçek budur. Seviyemiz belli değil mi? Toplum olarak bir arpa boyu aldık mı? Gösteriş peşindeyiz. Çıkarcıyız. Çıkarlarımız ağır basıyor. Bu ülkede sağlık sorunlar yumağıdır. Sağlık önce gelmez mi? Sağlıksız bir toplum olduk. Hastanelerimiz tamam mı? Devlet hastaneleri kaderine terk edildi. Sağlık emekçileri alın terinin karşılığını alabiliyor mu? Doktorlarımız huzurlumu? Sosyal devlet anlayışının yerinde yeller esiyor. Sağlık hizmetleri metalaştırıldı. Parası olmayan ölsün mü? Bu nasıl zihniyettir? Sağlık ve eğitim planlama işidir. Hangi alanda planlama yaptılar? Sözde yönetilmekteyiz. Bunlar koltuk sevdalısıdırlar. Toplumun gailesini çekmediler. Halkı hiç düşünmediler. Hastaneler halkın malıdır. Bütün hastanelerimize sahip çıkılmalıdır. Ben yaparım olur anlayışı ile nereye varacağız? Zihniyet bir türlü değişmiyor. Aynı yolu yürümekteyiz. Nasıl farklı yere ulaşacağız? Burası yangın yeridir. Mutlu olan kesim var mı? İsyanımız vardır. Toplum isyanları oynuyor. Duyan yoktur. Üç maymunu oynuyorlar. Bunlardan ne beklenir? Sınıfta kalmadık mı? Krizi yönetebildik mi? Kaos derinleşti. Mevcut yapı çökmedi mi? İş yerlerine kilit vuruldu. İşsiz sayısı patladı. Gençler ülkeyi terk ediyor. Belirsizlik can yakmaktadır. Umut ışığı göremiyoruz. Umutsuz hayat olur mu? Gelecek kaygısı taşıyoruz. Yaşamı zindana çevirdiler. İnsanlarda ruh kaldı mı? Ölülerden ne farkımız var? Kendi kendimizi yok ettik. Kendi ayaklarımıza kurşun sıktık. Topluca intihar ettik. Nasıl insanlarız? Çile çekmeye devam ediyoruz. Sosyal çöküntüye ne demeli? Alım gücümüz sıfırlandı. Ücretler erimiştir. Asgari ücret sefalet ücreti oldu. İnsanca yaşamı savunmaktayız. Bu düzeni hak etmedik. Değişimden yana olmak zorundayız. Devletin adı yok mu? Ambargolar altındayız. Nereye doğru yol alıyoruz? 

Sağlık sorunları olanlar perişandır. İlaçlar zamlandı. İlaç fiyatları uçtu.  Eczacılar yasa beklemektedir. Hangi çağda bulunuyoruz? Kanserde erken tanı hayat kurtarır. Birçok insanımız kanserden dolayı hayatını kaybediyor. Hala daha kanser haritamız yoktur. Sağlık örgütlerinin bir çatı altında toplanması sevindirici değil mi? Dayanışma ağının oluşturulması güzel bir gelişmedir. Çağı yakaladık mı? Çağdaş ülkeler örgütlü olan toplumlardır. Bunu ne zaman anlayacağız? Kendimize gelmeliyiz. Geç kalmadık mı? İpin iki ucu da kirlidir. Toplum olarak kirlendik. Yozlaştık. Dökülüyoruz. Sağlık örgütleri toplum adına mücadele ediyorlar. Bu örgütlerin yanındayız. Sistem sorunu yaşanmaktadır. Bu sorunu bir türlü çözemedik. Egemen olduk mu? Özgür olmalıyız. Geleceğimiz barıştadır. Çözümü zorlamalıyız. Çözüm acildir. Bu ülkeyi bizler yöneteceğiz. Siyasi iradeyi elimize alacağız. Talimatlarla yönetiliyoruz. Evimizi efendisi olduk mu? Para alan emir almaz mı? Ne zaman kendi ayaklarımız üzerinde duracağız? Taşıma su ile değirmen çalışmaz. İğne ile kuyu kazılır mı? Kaynak vardır. Kaynaklar doğru yönde kullanılmalıdır. Partizanlık yapılıyor. Adam kayırma sürmüyor mu? Burada torpil geçerlidir. Liyakata hiç önem verilmiyor. Yasalar uygulanıyor mu? Sosyal adalet rafa kaldırıldı. Gerçekten hukuk devleti miyiz? Haklar budanmıyor mu? Amaçları nettir. Köleci topluma geçit vermeyeceğiz. Taşeron sistemi tam anlamı ile kölelik düzenidir. Bu ülkede veri sistemine ihtiyaç duyulmalıdır. Sağlıkta devlet politikası oluşturduk mu? Paydaşların önerileri değerlidir. Her görüşe saygı gösterilmelidir. Bakış açısı eleştirel mi? Bilim temel alınıyor mu? Bilim yol göstericidir. Ortak akıl oluşturduk mu? Devlet bütçesinden sağlık hizmetlerine ayrılan pay komiktir. Bu pay neye yeter? Pandemi fena vurmadı mı? Sağlık emekçileri yorulmuştur. Salgın bitmedi. Çok dikkatli olmalıyız. Nedir bu çektiğimiz?