SORGULAMALIYIZ…


İnsanlarımızın büyük bir çoğunluğu çıkarcıdır. Bunun için bu duruma geldik. Sürüden farkımız yoktur. Güdülmekteyiz. Acı ama gerçek budur. Çıkarlarımız ağır basmaktadır. Bu nasıl zihniyettir? Bu anlayışla asla bir arpa boyu yol alamayız. Hepimiz sınıfta kaldık. Halimize kargalar bile güler. Gerçekleri artık görmek zorundayız. İsyanlardayız. Sözde yönetilmekteyiz. İrademiz yerle bir olmuştur. Vizyondan eser var mı? Yanlış adımlar atmaya devam ediyoruz. Bu düzende yaşanılmaz. Düzeni değiştirmeliyiz. Talan düzenini yıkmak herkesin ortak görevi olmalıdır. Uçurumun kenarına geldik. Kendimize çeki düzen vermeliyiz. Sorgulayıcı olamadık. Köşe dönmede ustayız. Herkes birbirine çelme atmaya çalışıyor. Onurlu ve dürüst insan sayısı çok azdır. Çirkef yatağında yüzmekteyiz. Böyle hayat olur mu? Ne yaptığımızı biliyor muyuz? Sürü psikolojisi hayatımıza damgasını vurmuştur. Bu ciddi bir sorundur. Bundan kurtulmalıyız. Sürüye uymak akıl işi olamaz. Gerçeklerle yüzleşmekten korkuyoruz. Nasıl insanlar olduk? Okulların açılmasına sayılı günler kalmıştır. Eğitim bir bilim dalıdır. Bunu ne zaman anlayacağız? Eğitimde çağdaş gelişmeler takip ediliyor mu? Eğitim emekçileri kendilerini sürekli geliştiriyor mu? Eğitim durağan değildir. Eğitim kurumları istenilen düzeyde mi? Mutlu öğrenciler yetişiyor mu? Yaklaşımlar geleneksel oluyor. Bu kısır döngüden kurtulmak zorundayız. Toplumsal ihtiyaçlar her zaman dikkate alınmalıdır. Zihniyet değişimini temel almalıyız. Başka çare var mı? Bizleri çok işler bekliyor. Nedir yaptığımız? Bireysel düşünmekten kurtulmalıyız. Bu konuda geç bile kaldık. Zaman hızla geçmektedir. Çağın gerisinde kalmak bize yakışır mı? Sözde yönetenler basit sorunları bile çözemiyorlar. Herkes birbirine gebedir. Ülke böyle yönetilmez. Taş taş üstüne koymuyorlar. Değil midir? 

Geleceğimizi karanlıklara attık. Bunun farkında mıyız? Şimdi her yer karanlıktır. Nasıl aydınlığa çıkacağız? Kaş yapmaya çalışırken göz çıkarıyoruz. Ülkede her alanda kaos yaşanmaktadır. Ekonomik kriz kronikleşti. Zamlar ne zaman son bulacak? Hayat çekilmez oldu. Ucuzluk istiyoruz. Piyasa ciddi şekilde denetim altına alınmalıdır. Yerel yönetimler çıkmazda değil mi? Belediyeler özerk bir yapıya kavuşmalıdır. Bunu ne zaman yapacaklar? Amaçları bellidir. Siyasi hesaplamalarla yol almaya çalışmak hatadır. Yangına benzin dökülmez. Belediyelere her zaman ihtiyacımız vardır. Yerel yönetimler olmazsa olmazımızdır. Sadece seçimi düşünmek olur mu? Önemli olan halka hizmet vermektir. Halkın yanında durmaktır. Toplumun gailesini çektiler mi? Bunca yıl ne yaptılar? Kendi çıkarlarına göre hareket ediyorlar. Mevcut yapı sürdürülemez durumdadır. Her alanda yeniden yapılanma olmalıdır. Kayıt dışılık önlenemiyor. Burası ucuz iş gücü diyarıdır. Çalışan yüz kişiden yetmişi kaçaktır. Emeğe değer veriliyor mu? Emek esas alınmalıdır. Emekçiler eziliyor. Fatura bu kesime kesilmiyor mu? Çalışma Dairesinin verileri ortadadır. Bu durumdan ülke ekonomisi zarar görüyor. Denetimsizliğe ne demeli? Sistem tıkanmıştır. Sistemsizlik yaşam biçimimiz oldu. Orman yangınlarından ders aldık mı? Yeşili yok ettik. Yeşil uygarlık demektir. Daha çok yeşil alanlar yaratmalıyız. Orman Dairesi her yönden güçlü bir konuma getirilmelidir. Eksiklikler ivedilikle giderilmelidir. Hangi çağda bulunmaktayız? Ders almak bir erdemdir. Felaketler artık son bulmalıdır. Güzelliklere tanık olmak istiyoruz. Antik Limanın özelleştirilmesi düşündürücü değil mi? Turizmde nasıl patlama olacak? Paydaşların görüşlerini dikkate almalıyız. Turist gittiği her yerde temizlik ve huzur arar. Temiz bir çevrede yaşamak ortak hedefimizdir. Toplum olarak kirlendik. Ülkede ne kaldı? Değer yağılarımız erozyona uğradı. Aşksız ve sevgisiz bir toplum olmadık mı?