AKP İLE "NEREDEN NEREYE." UZAY ÇAĞINDAN ORTA ÇAĞA DÖNÜŞ


AKP için bestelenmiş bir şarkı vardır. Bazen televizyonlarda bu şarkıya Erdoğan’ın da eşlik ettiğini görebilirsiniz. :” Nereden nereye” diye sözleri olan bir müzik. Erdoğan ve AKP’ye göre Türkiye’nin “çağ atladığını” anlatan bir beste.

Evet Türkiye çağ atlamıştır ama bu geriye doğru bir atlamadır. 21. Yüzyılda bu çağa  Uzay Çağı veya Teknoloji çağı derler. Bilim her geçen saniye büyük bir hızla büyüyor , gelişiyor. Oysa  Erdoğan’ın Türkiye’si bu çağdan Ortaçağ’a doğru gitti?
Nereden Nereye?

Şimdi 60-70 yaşlarında olanlar veya daha yaşlılar hatırlayacaklar. Eski Türk filmlerinde insanların giyinişleri bugünkünden daha moderndi. Bu sadece  filimde oynayan oyuncularda değil açık alanlarda yapılan çekimlerde de görülebilir.

Geçtiğimiz gün Ortaçağdaki Engizisyon mahkemelerini hatırlatan bir dava görüldü Türkiye’de.

Davalı Prof. Dr. Celal Şengör. Jeoloji profesörü olan Şengör birçok ulusal ve yurtdışı örgütlerden ödül aldı. ABD  Ulusal Bilimler Akademisi ve  Rusya Bilimler Akademisi Üyesidir.

Zaman zaman Türkiye’deki televizyon kanallarında programlara katılır ve orada kendi bilimsel görüşlerini anlatır.

Bu programların birinde  İbrahim Peygamber ve Musa peygamber hakkında  onların yaşadığına dair kanıt olmadığını savunarak :” Bunların hepsi masal “demişti.

İşte bu sözleri nedeniyle AKP’ye yaranmak için bilindik bir savcı hemen harekete geçti:

Bu savcı Şarkıcı Gülşen’i de :” Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan gözaltına alıp, tutuklamaya sevk eden savcı Türkşad Kunthan Uçuk’tır.

Şengör çıkarıldığı mahkemede yaptığı savunmada şöyle dedi:

“21. yüz yılda bilimi reddederek dinsel masalları değerlerin temeli yapan bir görüş için beni şüpheli ilan etmiştir. Bu yapılan hiç bir bilimsel ortamda savunulamaz, her iki kurumu (RTÜK ve DİYANET)  da gülünç duruma düşürür. ”

Bu dava Ortaçağ’da Engizisyon mahkemelerini hatırlatmaktadır. O yıllarda  din adamlarından kurulan mahkeme  dini inançlara ters düşen  bilimsel buluşları yargılar ve sonunda yakarak cezalandıralardı. Bunun en bilinen örneği Galileo’dur.  Galile’o dünyanın güneş etrafında döndüğünü keşfetmiş fakat engizisyon mahkemesinde cezalanmamak için bunu inkar etmek zorunda kalmıştı.

Şengör’ün davası da dini  inanç temeliyle açılmıştır. Şengör bilim insanı olarak bilimsel yöntemleri savunmaktadır. Bu da kanıtlanmayan bir iddiayı kabul etmemek demektir. Bu anlamda tüm dinlerde anlatılan olayların kanıtı yoktur. Kanıt diye gösterilen kitapların da Tanrı tarafından gönderildiği de kanıtlanmış değildir. Sadece inanç olarak nesilden nesile geçmektedir. Biimde  kural: “ İddia eden kanıtlar” şeklindedir. Bu anlamda kanıtlama dinlere düşer. Onlar ise bunu “sorgulamadan inanma” olarak kabul ederler. Öyle olmasını isterler. Kanıt bulamazlar.

Avrup,a Reform ve Rönesans hareketleriyle dinin ve  gericiliğinden, Engizisyon mahkemelerinden kurtulmuştu. Laik bir düzen kurarak dini inançların devlet yönetiminde ve hukuk sisteminde olmasını engellemiştir. Bu aydınlanma ile bugünkü medeniyete ve teknolojik,  bilimsel seviyeye ulaşmıştır.

Bu gerçekler ışığında Türkiye hem devlet düzeni hem de hukuka yapılan müdahalelerle  çağ atlamış olabilir. Bu çağ ne acıdır ki Ortaçağdır.