“SUÇ YOK”

“SUÇ YOK”

Avukat Tekin Söylemez, gazetemize geçmiş olsun ziyaretinde bulunarak, polisin asli görevinin suçları önlemek ve aydınlatmak olduğunu söyleyerek, polisin suç yaratma gibi bir özelliğinin olmaması gerektiğini, yasaların yorumlanması, yasaların hayata geçirilmesinin kamu menfaati ile ilgili olduğunu belirtti

Editor: YeniBakış Editör
09 Haziran 2021 - 09:17
Reklam

Savcılığın her zaman polisin avukatlığını yapan bir noktada olduğundan söz eden Avukat Tekin Söylemez, “Polis savcılıktan almış olduğu onay doğrultusunda özel hayatın gizliliğini ihlal yönünde bir olgunun olup olmadığı yönünde yapacağı bir girişim ile bu işi yapmalıydı. Polis bunu yapmayarak kendi tasarrufu ile böylesi bir şeyi gerçekleştirdi. Yanlış olan bu” dedi

 

Söylemez, “Savcılığa sorarak böylesi bir işlem yapmış olsalardı ilk etapta böylesi bir şey yapılmaması yönünde telkine olan inancım tamdır. Hiçbir hukukçunun böylesi bir şeyi bir suç niteliği kazandığını söylemesi mümkün değildir. Bir suçun açığa çıkartılması için bir delil elde edilmişse bu delilin kullanılması kadar net bir şey olamaz” diye konuştu

 

“Polis kendisi mahkemeye sunduğu kamera görüntüleri ile özel hayatın gizliliğini ihlal ediyor” diyen Söylemez, polisin kendi menfaatine yönelik görüntüleri kullanmasını hak görürken Yeni Bakış Gazetesi çalışanlarına böylesi bir davanın nasıl getirildiğini sorguladı.

 

Söylemez, “Kamu yararına yapılmış olan haberi bu şekilde değerlendiremezler. Böyle değerlendirecek olurlarsa kamaralı drone uçuran, evinin önüne güvenlik kamerası koyan veya umumi alanları çeken herkesi özel hayatın gizliliğinden dava etmek zorundadırlar. Bu da demek oluyor ki gördüğüm bütün kameraları polise şikayette bulunacağım. Bakalım konuyla ilgili nasıl bir çözüm üretecekler?” dedi.

 

 

Esengül AYKAÇ

Avukat Tekin Söylemez, gazetemize geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

“Bir ülkenin basın mensupları o ülkenin denetim memurlardır”

Gazetemize geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Avukat Tekin Söylemez, basına karşı yapılmış olan bu tür hamlelerin basını susturmaya yönelik bazı faaliyetler olduğu inancında olduğunu belirtti. Suç ve cezanın temelini ifade eden Tekin Söylemez, “Suç ve cezanın temelini oluşturan kamu menfaatinin korunmasıdır. Kamu menfaatinin korunması yöntemini üstlenen basındır. Basın idarenin veya mevcut yönetimin yapmış olduğu hataları gün yüzüne çıkarabilmek ve bunların denetim ayaklarının harekete geçmesini sağlayabilmek için tetikleyici bir mekanizmadır. Basını herhangi bir bilgilendirme amacı olarak göremezsiniz. Bir ülkenin basın mensupları o ülkenin denetim memurlardır” dedi.

“Kamu yararına yapılmış olan haberlerden dolayı basıncıların cezalandırılması yerine ödüllendirilmesi gerekiyor”

Bu ülkede veya başka ülkede işlenmiş olan bir suçla ilgili o suçun açığa çıkartılması yönünde herhangi bir açıklama yapan, program veya herhangi bir yayın yapan basın mensuplarının yargılanasını bir kenara bıraktığını söyleyen Tekin Söylemez, basıncıların kamu yararına yapmış oldukları haberden dolayı ödüllendirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Dünyada ortaya çıkmış olan bütün skandalların temelinde basının aktif gücünün olduğundan söz eden Tekin Söylemez, basının hiçbir zaman tüm bunların dışında değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti.

“Bir suç işlenirken suç işleyen kişinin bir menfaati olur”

Şu anda Yeni Bakış Gazetesi çalışanlarına yönelik getirilmiş olan suçlamanın menfaatinin ne olacağının sorgulanması gerektiğini anlatan Tekin Söylemez, “Bir suç işlenirken suç işleyen kişinin bir menfaati olur” şeklinde konuştu. Tekin Söylemez, basın mensuplarının yapmış olduğu tüm hareketlerin temelinde kamuoyunu bilgilendirmek ve kamunun bilgilenme sonrasında yapılması gereken hamlelerin yapılamasını tetiklemek amacı ile bağlantılı olduğunu kaydetti. Tekin Söylemez, “Basın halkı bilgilendirir halk bilgi sahibi olur ve bilgi sahibi olduktan sonra yapılması gerekenleri idareye yaptırtmaya çalışır. Basın bu yönde mücadele verir. Basının da bu tetikleyici özelliği vardır. Özelde Yeni Bakış Gazetesi’nin olayına geldiğimiz zaman bir kişinin kendisinin göndermiş olduğu herhangi bir mesajın haber niteliği kazandıktan sonra paylaşılmaması aslında sizin basın emekçileri olarak kendi yapmış olduğunuz bir şey ifade ettirir. Şu anda siz böylesi bir şeyi tespit etmişken kamuoyunun bilgilenmesi gereken ve bu ülkede birçok kişinin dillendirmiş olduğu gibi asimilasyon çalışmalarının olduğuna yönelik bir bilginin bu kadar net bir şekilde itirafı söz konusuyken bunun es geçilmesi basın mensubunun yapamayacağı işlerden birisidir” dedi. Tekin Söylemez, Yeni Bakış Gazetesi’nin çalışanlarının yapmış olduğu işe cezalandırma değil ödüllendirme gerektiğini belirtti.

“Bir suçun açığa çıkartılması için bir delil elde edilmişse bu delilin kullanılması kadar net bir şey olamaz”

Savcılığın her zaman polisin avukatlığını yapan bir noktada olduğundan söz eden Tekin Söylemez, “Polisin ilk etapta yapmış olduğu faaliyetlerin hiçbiri savcılığın bilgisine geldikten sonra hareketler değildir. Öncelikli konularda polis değerlendirebilir ve savcılığın bilgisine danışarak yapabilir. Bu olay ile ilgili olarak eğer Savcılığa sorarak böylesi bir işlem yapmış olsalardı ilk etapta böylesi bir şey yapılmaması yönünde telkine olan inancım tamdır. Hiçbir hukukçunun böylesi bir şeyi bir suç niteliği kazandığını söylemesi mümkün değildir. Bir suçun açığa çıkartılması için bir delil elde edilmişse bu delilin kullanılması kadar net bir şey olamaz” dedi.

“Polis mahkemeye sunduğu kamera görüntüleri ile özel hayatın gizliliğini ihlal ediyor”

Bugün itibari ile yargılanan birçok insanın kamera görüntülerinin alınarak ve elde edilmiş olan kamera görüntülerinin paylaşılarak ceza almalarının söz konusu olduğuna dikkat çeken Tekin Söylemez, böylesi bir durum karşısında umumi bir yeri çeken bütün kameraların özel hayatın ihlal edilmiş olacağına işaret etti. Polisin trafik kazalarında elde ettiği kamera görüntülerini mahkemede delil olarak sunmaması ihtimalinin doğacağını anlatan Tekin Söylemez, polisin kamera görüntülerini mahkemeye sunması durumunun özel hayatın gizliliği ihlalinden doğabileceğini ifade etti. Polisin kendi menfaatine yönelik görüntüleri kullanmasını hak görürken birçok şeyi kullanırken diğer taraftan Yeni Bakış Gazetesi çalışanlarına böylesi bir davanın nasıl getirildiğini sorguladı.

“Polisin suç yaratma özelliği yoktur”

Polisin asli görevinin suçları önlemek ve aydınlatmak olduğunu söyleyen Tekin Söylemez, polisin suç yaratma gibi bir özelliğinin olmaması gerektiğini, yasaların yorumlanması, yasaların hayata geçirilmesi kamu menfaati ile ilgili olduğunu kaydetti. Yeni Bakış Gazetesi’nin yapmış olduğu haberi bu bağlamda değerlendiren Tekin Söylemez, “Yapılan haberde kamunun menfaatimi mi vardır, yoksa kişinin mi menfaati vardır? Hangisini kullanırsınız ve sorulması gereken soruların başında bu sorular gelir” dedi.

“Yeni Bakış Gazetesi’nin yapmış olduğu haber ile Özel Hayatın Gizliliği ile ilgili bir bağlantı göremiyorum”

Yeni Bakış Gazetesi’nin yapmış olduğu haber ile ilgili Özel hayatın gizliliği ile ilgili bir bağlantı olmadığından söz eden Tekin Söylemez, “Bu kişinin şikayeti ile ilgili bir olay değildir. Bunu bu şekilde değerlendiremezler. Eğer bunun değerlendirecek olurlarsa kamaralı drone uçuran, evinin önünde güvenlik kamerası koyan veya umumi alanları çeken herkesin özel hayatın gizliliğini dava etmek zorundadırlar. Bu da demek oluyor ki gördüğüm bütün kameraları polise şikayette bulunacağım. Konuyla ilgili nasıl bir çözüm üretecekler?” diye sorarak basın mensuplarının bu şekilde zapturapt altına alınmasının düşünülemez olduğunu kaydetti.

“Sonuçları bazılarını her zaman rahatsız edecektir”

Basının kamu yararını göz önünde bulundurarak bu yönde haber hazırladığı takdirde çıkacak olan sonuçların bazılarını rahatsız edeceğinin mutlak olduğunu ifade eden Tekin Söylemez, basının tetikçilik görevini yerine getirmemesi gerektiğine dikkat çekerek sadece bazılarının isteklerine göre girişimler yapmaması gerektiğini vurguladı. Tekin Söylemez, Kamu menfaatini ilgilendiren konularda nasıl değerlendirteceği ve nasıl bir önlem alınacağı ile ilgili noktasında en azından Özel Hayatın Gizliği ihlal edip etmediği noktasında değerlendirilerek susturulmasının veya suskun kalmasının önüne geçmesini sağlayacak yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğinin altını çizdi.

“Yeni bir yasal düzenleme ile konuya çözüm getirilebilir”

Özel Hayatın Gizliliği Yasası geçeceği zaman basın mensuplarının şu anda olduğu gibi kullanılacağı yönünde bir girişimler yapılarak bu yönde bazı açıklamalar yapıldığını anımsatan Tekin Söylemez, o dönemde basıncıların eleştirilerine rağmen siyasi mekanizmalar tarafından  dikkate alınmadığına işaret etti. Burada iyi bir yasayı bile kötü bir kişi yönetirse kötü sonuçlar doğurabileceğini anlatan Tekin Söylemez, burada yapılmış olan yasanın içeriği ile ilgili olarak detaylandırma noktasında o yasayı yapan kişinin diğer noktaları nasıl etkileyeceğini çok iyi düşünerek tahlil ederek bazı şeyleri yapması gerektiğinden söz etti. Tekin Söylemez, burada gözden kaçan tek konunun yorumlamayı yapacak kişinin bakış açısının kötü olması halinde nasıl bir sonuca ulaşılması mümkündür sorusunun sorulmaması olduğunu kaydetti. Tekin Söylemez, yeni bir yasal düzenleme ile sorunların tamamına çözüm üretebileceğini söyledi.

“Polis bunu yapmayarak kendi tasarrufu ile böylesi bir şeyi gerçekleştirdi”

Basının kamuya mal olmuş bir yapısının olduğundan bahseden Tekin Söylemez, kamuya mal olmuş kişi veya kişilerin elde etmiş olduğu bir bilgisi varsa onu paylaşması gerektiğini ifade etti. Tekin Söylemez, Basıncının kamuoyu ile paylaşmasını engellemek için yasalara dayanarak kısıtlıma yoluna gidilirse veya bu yönde herhangi bir girişim yapma noktasına harekette bulunursa burada suçun aydınlatılması değil diğer taraftan basının tetikleyici görevini ortadan kaldırmaya yönelik bir hareket yapıldığı anlamına geleceğini kaydetti. Polisin böylesi bir girişime girmeden önce polisin konuyu savcılığın gündemine getirmesi gerektiğini belirten Tekin Söylemez, “Polisin savcılıktan almış olduğu onay doğrultusunda özel hayatın gizliliğini ihlal yönünde bir olgunun olup olmadığı yönünde yapacağı bir girişim ile bu işi yapmalıydı. Polis bunu yapmayarak kendi tasarrufu ile böylesi bir şeyi gerçekleştirdi. Yanlış olan şey buydu” dedi.

“Bugünlerde geleneksel bir şeymiş gibi sürekli olarak bir meselenin esasından uzaklaşılarak yan konular ile ilgilenilmeye başlandı”

Vatandaşlık konusunun ülkede ciddi sorunlar yaşattığını anlatan Tekin Söylemez, bu noktada böylesi bir iş yapılıyor ve bunun da bağlantılarının da olabileceği ihtimalinin olması keza tüm bunları kişinin tek başına yapmasının mümkün olmaması düşünülerek buna bağlı olarak ta kamunun yararına olan bilginin oraya çıkması ihtimaline karşı bunun altına özel hayatın gizliliğin aranmasının abesle iştigal olduğunu belirtti. Tekin Söylemez, “Şu anda gündemdeki konu sizin yargılanmanızdır. Şu anda meselenin esası ikinci plana itilmiştir. Bugünlerde geleneksel bir şeymiş gibi sürekli olarak bir meselenin esasından uzaklaşılarak yan konular ile ilgilenilmeye başlandı” dedi.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Gazzık gibi zam!
Gazzık gibi zam!
Sezgin Baran Korkmaz için iade süreci başladı
Sezgin Baran Korkmaz için iade süreci başladı