"UBP kime şirinlik yapıyor?"

"UBP kime şirinlik yapıyor?"

UBP-HP Koalisyon hükümetinin 2000-2019 yılları arasını kapsayacak şekilde yürürülüğe koymaya hazırlandığı Sosyal Sigorta Affına sendikalardan tepki geldi. Konuyla ilgili Yeni Bakış’a değerlendirmelerde bulunan DEV-İŞ Başkanı Hasan Felek ile KTAMS Başkanı Güven Bengihan, söz konusu affın belli çevreleri kollamak adına hayata geçirileceğine dikkat çekti

Editor: Ekin Saraçoğlu
20 Ekim 2019 - 15:54 - Güncelleme: 20 Ekim 2019 - 17:42

Dev–İş Başkanı Hasan Felek, Sosyal Sigorta Affının, primlerini düzenli olarak yatıranlar açısndan haksız ve adaletsiz bir uygulama olduğunu ifade etti

UBP tarafından sürekli af çıkarıldığına da dikkat çeken Felek, bu afların çalışandan ziyade, işverenlere yarar sağladığını ifade etti

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Başkanı Güven Bengihan ise , UBP’nin her koltuğa oturduğunda sigorta aflarını gündeme taşıdığına dikkat çekerek, ancak bu durumun çalışana hiçbir şekilde  getiri sağlamadığını vurguladı

Bengihan, Sosyal Sigorta affının  yalnızca işverenin menfaatlerine uygun olduğunun  altını çizdi

UBP’nin her iktidar döneminde kendi yandaşlarına kıyak yaprak devletin yükümlülüklerine uymayan tiplere af çıkarıp, çalışam hayatını belli kişilere göre düzenlediğine dikkat çeken Bengihan, “Alın teri dörekerek devlete borcunu ödeyen kişilere karşı her UBP döneminde bu şekilde cezalar kesilmektedir. Burada ciddi anlamda yanlış bir uygulama söz konusudur.”dedi

19 yıllık geriye dönük bir affın söz konusu olamayacağını dile getiren Bengihan, dünyanın hiçbir yerinde de çalışma hayatını 19 yıllık geriye götürecek bir af düzenlenmediğine dikkat çekti.

Söz konusu aftan kimlerin yararlanacağının da merak konusu olduğuna dikkat çeken Bengihan, “Demek ki  bu uygulama çok önemli kişiler düşünülerek yapılmış bir  uygulamadır.”dedi

Süreyya ÖZDEMİR

UBP-HP Koalisyon hükümetinin 2000-2019 yılları arasını kapsayacak şekilde yürürülüğe koymaya hazırlandığı Sosyal Sigorta Affına sendikalardan tepki geldi. Konuyla ilgili Yeni Bakış’a değerlendirmelerde bulunan DEV-İŞ Başkanı Hasan Felek ile KTAMS Başkanı Güven Bengihan, söz konusu affın belli çevreleri kollamak adına hayata geçirileceğine dikkat çekti.

 

 

 

DEV-İŞ Başkanı Hasan Felek:

“Primlerini düzenli yatıranlara karşı büyük haksızlık”

Dev–İş Başkanı Hasan Felek, kendisinin veya çalışanın sigorta primlerini ödeyemen işverenler için sigorta aflarının ülkemizdeki ilk kez çıkmadığını ifade etti. Felek, bu zaman kadar eksisiz bir şekilde kendisinin ve çalışanın sigorta primlerini ödeyenlere karşı da bir uygulama yapılıp yapılmayacağının bilinmediğine dikkat çekerek, şu an söz konusu olan affın primleri düzenli olarak yatıran işverenler için haksız ve adaletsiz bir uygulama olduğunu ifade etti. Felek, ülkedeki 20 belediyeden 18’in sosyal sigortalara olan borçlarına karşı da af çıkıp  çıkmayacağının bilinmediğine işaret ederek, bu durumun ciddi anlamda önemli olduğunu ifade etti. Felek, sektörel bazda  bakıldığı zaman sosyal sigortalara en yüksek borcu olan kurumların belediyeler olduğunun altını çizdi. Henüz, sosyal sigorta tüzüğünün ve kararının görülmediği belirten Felek, af konusunun belediyelerin borçları ve fazileri açısından nasıl yaklaşılacağının önemli olduğunu vurguladı.

 

“Uygulanacak af çalışandan ziyade işverene fayda sağlayacak”

UBP tarafından sürekli af çıkarıldığına da dikkat çeken Felek, af çıkarılmasının çeşitli boyutları olduğuna dikkat çekti. Felek, afların çalışandan ziyade, işverenlere yarar sağladığını ifade etti. Felek, Sosyal sigorta primlerinin yatırılmasının yasal bir zorunluluk olduğunu dile getirerek, yatırmayanların suç işlediğini belirtti.  Felek, hükümetin sosyal sigorta af çıkarması yerine yatırımını yapmayanlara karşı yasaları uygulaması gerektiğini dile getirdi. Geriye dönük  19 yıllık bir affın gündemde olduğunu belirten Felek,  bu durumun ülke ekonomisine ve çalışma hayatına olumlu bir getirisi olmayacağını kaydetti. Felek, ekonomik olarakda zor durumda olan sosyal sigortaların da bu af nedeniyle daha da zor duruma düşeceğini dile getirdi. Felek, aynı zamanda ülke ekonomisinde kaçak duruma düşen işçilerin kayıt altına alınmasının olumlu olduğunu ancak, sigorta affı konusunun çok farklı bir olay olduğunun altını çizdi. Hasan Felek, sürekli olarak sosyal sigorta affı çıkarmak yerine, sosyal sigorta yasasını daha düzgün kontrol ederek, işverenlerin düzenli bir şekilde yatırımlarını sağlamanın daha anlamlı olacağını vurguladı. Felek, yatırımlarını zamanında yapmayan kişilere yönelik çıkarılan bu affın, bu zamana kadar düzenli bir şekilde yatırım yapan işverenlere de haksızlık olduğunu belirtti. Çalışan pozisyonunda olan kişilerin sigorta yatırımlarının yapılmamasından dolayı ciddi anlamda mağdur olduklarını ifade eden Felek, Sosyal sigorta yatırımlarının yapılmaması nedeniyle çalışanın bugün evlenme, doğum parası, sağlık hizmeti, işsizlik  parası alamadığı gibi emeklilik haklarının da gasp edildiğini ifade etti.

 

 

KTAMS Başkanı  Güven Bengihan:

“Yükümlülüklerini yerine getirenlerin kişiler kendilerini enayi  gibi hissedecek”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Başkanı Güven Bengihan ise , UBP’nin her koltuğa oturduğunda sigorta aflarını gündeme taşıdığını ifade etti. Ancak bu durumun çalışana hiçbir şekilde  getiri sağlamayacağını ifade eden Bengihan, Sosyal Sigorta primlerinin affa uğramasının yalnızca işverenin menfaatlerine uygun olduğunun  altını çizdi. Bengihan, “Bir ülkede devlete karşı sorumluluklarını yerine getiremeyenlere yönelik bir af geliyorsa, gününde ve zamanında devlete karşı yükümlülüklerini yerine getirenlerin kişiler kendilerini  yalnızca enayi  gibi hissederler.”dedi. Olması gerekenin develete karşı yükümlülüklerini yerine getiren kişilerin ödüllendirilmesi gerektiğini ifade eden Bengihan, durumun tam tersi yaşandığını belirtti. Bengihan, sürekli olarak ülkede hem çalışma hayatı ile ilgili hem de devlete karşı mali yönden sorumlukları olan kişilere karşı belli dönemlerde   UBP hükümetleri tarafından aflar çıkarıldığına işaret etti.

“UBP iktidara geldiği  her dönemde kendi yandaşlarına kıyak yapıyor”

Bengihan, çıkarılan affın çok kötü sonuçlar doğuracağını kaydederek, “Uygulanacak olan afla çalışma hayatındaki işverenler de  kendi arasında  bir ayrıştırmaya düşecektir. Zamanında  sorumluluklarını yerine getirmeyenler sürekli olarak af çıkacağını ve bu aflardan yararlanacaklarını düşüneceklerdir. Bu durum aynı zamanda devletin yükümlülüklerine uyulmamasında zemin hazırlayacaktır. Yasal anlamda sorumluğunu bile kişilerin de  bu ülkede kendini enayi olarak görmelerine neden olcaktır.”dedi. Bengihan, bu gibi düşüncelerin her zaman UBP dönemlerinde yaşandığına dikkat çekerek, aynı zamanda UBP dönemlerinde “ihtiyat sandığı, seyrüsefer  ve vergi borçlarını ödemeyen kişilere bile af çıkarılıyor”şeklinde konuştu. Bengihan bu durumun UBP tarafından işverenlere şirinlik yapmasından kaynaklandığının altını çizerek, işverenlere karşı hizmet etme için uyguladığı bir politika olduğunu ifade etti. UBP’nin her iktidar döneminde kendi yandaşlarına kıyak yapan ve devletin yükümlülüklerine uymayan tiplere her zaman af çıkararak, çalışam hayatını belli kişilere göre düzenlediğine dikkat çeken Bengihan, “Alın teri dörekerek devlete borcunu ödeyen kişilere karşı her UBP döneminde bu şekilde cezalar kesilmektedir. Burada ciddi anlamda yanlış bir uygulama söz konusudur.”dedi.

 

“19 yıllık geriye dönük bir af söz konusu değildir”

19 yıllık geriye dönük bir affın söz konusu olamayacağını dile getiren Güven Bengihan dünyanın hiçbir yerinde de çalışma hayatını 19 yıllık geriye götürecek bir af düzenlenmediğine dikkat çekti. Söz konusu aftan kimlerin yararlanacağının da merak konusu olduğuna dikkat çeken Bengihan, “Demek ki  bu uygulama çok önemli kişiler düşünülerek yapılmış bir  uygulamadır.”dedi. 19 yıllık geriye dönük sosyal sigorta primleri affının belli kişilere ve çevrelere menfaat sağlamak amacıyla yapılan bir uygulama olduğunu belirten Bengihan, durumun asla kabul edilemeyeceğinede işaret etti. Bu afla sosyal siğortlarların  da zora sokulduğunu ifade eden Bengihan, uygulamanın  haktan ve eşitlikten uzak olduğunu belirtti. Bengihan, Çalışanlarının sigorta primlerini yatırmayan kişilerin cezalandırılması gerekirken ödüllendirilmelerinin akıl almadığını belirtti. Sürekli afların çıkmasının ülkede af kültürünün yerleşmesinede neden olunduğunu ifade eden Bengihan, “Bu ülkede artık kimse, devlete karşı olan sorumluluklarını yerine getirmeyecektir. Sürekli çıkarılan aflar nedeniyle de insanlar artık zaten sürekli af çıkarılıyor diyerek  sorumluluk üstlenmeyecektir.”dedi.

 

“Çıkarılacak olan af Sosyal Sigortaların daha çok zarar etmesine neden olacaktır”

2000-2019 yılını kapyana sosyal sigorta primi affının gündeme gelmesinin  ne ülke ekonomisine ne de çalışma hayatına getirisi olmayacağını belirten Bengihan, çıkarılan af nedeniyle sosyal sigortların ciddi anlamda sıkıntı çekeceğinin altını çizdi. Afla birlikte, emekliliğe hak kazanan birçok kişininde olacağını ifade eden Bengihan,  “Sosyal Sigortların fonundaki  mali durum zaten yeterli  değildir. Çıkarılan aflada bu durum daha da zorlaşarak büyük zarar elde edilecektir.”dedi. Sosyal sigorta primileri için çıkarılacak olan affın sosyal sigortaların tamamen batmasına neden olacağını dile getiren Bengihan, faktöriyel denge hesabına da bu durumun tamamen ters olduğunu belirtti.

“Af yerine denetimlerin sağlanması gereklidir”

Hükümetlerin sürekli olarak af çıkaracağına işverenlerin yatırımlarının kontrol etmeleri gerektiğine dikkat çeken Bengihan, hükümetlerin çalışma hayatına denetim yapması gerektiğini vurguladı. Sosyal sigorta primlerinin sürekli aflarla geçiştirilmesi durumunda toplumun hem çalışma hayatı yönünden hem de mali yönden geriye gideceğini belirten Bengihan, bu yapının aynı zamanda ülkeyi hem ekonomik hem de siyasi yönde Türkiye hükümetlerine bağımlı kılacağına dikkat çekti. Bengihan, ülkede kendi ayakları üzerinde duran ve üretebilen bir toplumun oluşturulamadığını ifade ederek, “Af yerine denetimlerin sağlanması gereklidir. Aynı zamanda denetimlerle birlikte  kişilere caydırıcı cezalarında  verilmesi gerekir ki af çıkarılmasına gerek kalmasın.”şeklinde konuştu.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
İşte gerçek satış sözleşmesi!
İşte gerçek satış sözleşmesi!
Sahte evrak davasında  3 gün tutukluluk
Sahte evrak davasında 3 gün tutukluluk