"Yaraya merhem olamaz"

"Yaraya merhem olamaz"

Bazı sivil toplum örgütü temsilcisi, 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın Bakanlar Kurulu’nda onaylanarak Meclis’e havale edildiğini, ancak görüşmelerde ortaya atılan rakamların hiçbir şekilde gerçekçi olmadığını belirtti

Editor: Yeni Bakış Editör 2
01 Kasım 2019 - 08:00 - Güncelleme: 01 Kasım 2019 - 10:27

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, belirlenen bütçenin yetersiz olduğunu belirterek, yine vatandaş için kullanılmayacağını söyledi. Bengihan, ülkedeki eğitim, sağlık ve güvenlik açısından halkın hiçbir şekilde beklentilerinin karşılanmadığına dikkat çekerek, bugün okulların açılmış olmasına rağmen  yeterli öğretmenin olmadığını, güvenlik sıkıntısı çekilmesine rağmen ülkede yeterli sayıda polisin olmadığını, cezaevinin yetersiz kaldığını ve gardiyanların yetersizliğinin yanında hastanelerdeki hemşire, doktor eksikliğinin had safhada olduğunu kaydetti 

Ülkede sürekli artan bir nüfusun olduğuna işaret eden Bengihan, ancak KKTC’nin hiçbir şekilde nüfus sayısını bile bilmediğini vurguladı. Dolayısı ile nüfusunu bilmeyen bir ülkede neyi öngörerek bütçe hazırlandığının da bilinmediğine dikkat çeken Bengihan, “Ciddi bir nüfus artışı ile karşı karşıya kalan bir hükümetin ortaya koyduğu bütçe neye göre gerçekçidir?” sorusunu yöneltti
 
“Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, farkındalık yaratacağız, hatta ezber bozacağız şeklinde konuşuyordu. Şu an hangi konuda farkındalık ve ezber bozulduğunu çok merak ediyorum. Gördüğümüz kadarıyla şu an hiçbir konuda değişiklik yok, ancak anladığım kadarıyla Özersay şu an kendince gündemi değiştirerek, Cumhurbaşkanlığı için bir saldırı operasyonu düzenliyor çünkü, kendi yaptığı yanlışlar ve yasa dışı işleri perde arkasına alarak kendi istedikleri filmleri döndürmeye çalışıyor”

TÜRK-SEN Başkanı Aslan Bıçaklı, hazırlanan bütçenin içeriğinde çalışanların, vatandaşların ve emeklilerin yaşam düzeyinin daha ileriye götürülmesi adına çaba harcanması  gerektiğini dile getirerek, toplumun daha rahat bir şekilde yaşaması için mücadele verilmesi gerektiğine dikkat çekti. Bıçaklı, önemli olan konulardan birinin de, kişi başına düşen milli gelir olduğuna işaret ederek, “Ülkedeki milli gelirin ne kadar olduğu da önemli bir durumdur. Daha önce kişi başına düşen milli gelirin 27 Bin Dolar olacağı ifade ediliyordu ne oldu yine mi kandırıldık?” diye sordu

 

Süreyya ÖZDEMİR

 

Bazı sivil toplum örgütü temsilcileri, 2020 mali yılı bütçe yasa tasarısının Bakanlar Kurulunda onaylanarak Meclis’e havale edildiğini,  ancak görüşmelerde ortaya atılan rakamların hiçbir şekilde gerçekçi olmadığını belirtti. Bütçe görüşmelerinde  kamuda örgütlü ve yetkili olan sendikalar ile hem ekonomik hem de sosyal konularla ilgili görüş alışverişinde bulunulması gerektiğini belirten yetkililer, Maliye Bakanı tarafından hiçbir sivil toplum örgütünün toplatıya çağırılmadığına dikkat çekti. Önemli olanın bütçe yapmak değil, toplumun refah düzeyini artırarak yaşamını kolaytırmak olduğuna işaret eden sivil toplum örgütü temsilcileri, ortaya atılan uydurma bir bütçe ile devleti yöneten mekanizmanın bir yere varamayacağını belirtti. 

 

KTAMS Başkanı  Bengihan: Sendikalardan fikir alınmıyor
KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Bakanlar Kurulunun 2020 yılı mali bütçe yasa tasarısını onaylayarak meclis’e havale edildiğini belirterek, Bakan Kudret Özersay tarafından da 2020 yılı bütçesinin 8 milyar 814 milyon  TL olduğunu açıklandığını, hatta bütçenin bu yıl %11,78 oranında da arttığını söylediğini kaydetti. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bütçe görüşmelerinin yapılacağını belirten Bengihan, sendikalar tarafından bütçenin hangi alanlarda kullanılacağının bilinmediğini ifade etti. Bütçe görüşmelerine çağrılmadıklarını ifade eden Bengihan, protokoldeki kamu görevlileri yasasının 135. maddesine göre kamuda örgütlü ve yetkili olan sendikaların hükümet adına Maliye Bakanı tarafından çağrılması gerektiğine dikkat çekti. Yapılan bütçe görüşmelerinde  kamuda örgütlü ve yetkili olan sendikalar ile hem ekonomik hem de sosyal konularla ilgili görüş alışverisinde bulunulması gerektiğini belirten Bengihan, sivil toplum örgütleri ile istişare içine girilmediğini söyledi. 


“Yangından mal kaçırır gibi bütçe görüşmeleri yapılıyor”
Yapılan bütçe görüşmelerinin bugüne kadar hiçbir anlam ve önem arz etmediğini belirten Bengihan, “Kamusal alanlarda halkın daha iyi hizmet alabilmesi ve hizmetin aksamaması için sendikaların taleplerini ve öngörülerini hiçbir şekilde dikkate almadılar. Ülkemizde baş etmemiz gereken bir yığın sorun var. Gerek personel eksikliklerinin giderilmesi adına gerekse binalar ve araç gereçlerdeki teknik altyapılarda kalem ve kaynakların yaratılması açısından hiçbir şekilde bizlerin görüşlerine başvurulmadı. Deyim yerindeyse yangından mal kaçırır gibi bütçe görüşmeleri yapıp meclis’e sunmaya çalışıyorlar.” şeklinde konuştu. Sendikaların da bu konuda söz hakkı olduğunu ifade eden Bengihan, bu haklarının ellerinden alındığını ifade ederek, sendikaların ilerideki günlerde talep edecekleri mali ya da sosyal yöndeki talepler için de kaynak olmamasından dolayı “bütçeye konulmadı” şeklinde cevap verildiğini dile getirdi. 

“Özersay Cumhurbaşkanlığı seçimi için bir saldırı operasyonu düzenliyor”
Bengihan, Şehir Planlama Dairesi binalarının çalışma koşullarının ilkel olduğuna  değinerek, yapıların sağlık ve imar yönünden yasaya aykırı olduğunun ifade edilmesine rağmen konuya ilişkin bir kaynak yaratılmadığını belirtti. Bengihan, bu konunun gündeme gelen bütçe görüşmelerinde ele alınıp alınmadığının hala bir cevabı olmadığına dikkat çekti. Aynı zamanda bunun gibi bir çok kurum ve kuruluşun da ihtiyaçları ve eksiklerinin olduğunu ifade eden Bengihan, bu eksikliklere bütçede yer verilip verilmeyeceğinin  merak edildiğini kaydetti. Bu konularla ilgili hiçbir şekilde sendikalarla görüş alışverişinde bulunulmadığının altını çizen Bengihan, “Başbakan Yardımcısı Sayın Kudret Özersay, farkındalık yaratacağız, hatta ezber bozacağız şeklinde konuşuyordu. Şu an hangi konuda farkındalık ve ezber bozulduğunu çok merak ediyorum! Gördüğümüz kadarıyla şu an hiçbir konuda değişiklik yok, ancak anladığım kadarıyla  Özersay şu an kendince gündemi değiştirerek, Cumhurbaşkanlığı için bir saldırı operasyonu düzenliyor çünkü, kendi yaptığı yanlışlar ve yasa dışı işleri perde arkasına alarak kendi istedikleri filmleri döndürmeye çalışıyor.” dedi. Ülkedeki pekçok kamu dairesinde de ciddi anlamda başıboşluğun yaşandığının altını çizen Bengihan, hükümetin kendi yandaşlarının menfaatleri doğrultusunda görevlendirmeler ve nakillerin yapıldığına işaret etti. Bengihan, birçok kamu kurumunda çalışan memurun işe gelmemesine karşı amirler tarafından soruşturma açıldığını, fakat buna  rağmen hiçbir şekilde denetlemelerin üzerine gidilmediğini dile getirdi. Ülkede pekçok sorun yaşanmasına rağmen, maalesef Cumhurbaşkanlığına yönelik operasyon düzenlendiğini ifade eden Bengihan, etik olmayan davaranışların belli kesimler tarafından göz ardı edildiğini vurguladı. 

“2020 bütçesinde ortaya atılan rakam gerçekçi bir rakam değildir”
2020 mali yılı bütçesinin de vatandaşın yarasına merhem olması için yeterli olmadığına dikkat çeken Bengihan, mevcut hükümetin toplumun alım gücünü geliştirecek yönde bir mali politika yapamadığını vurguladı. Belirlenen bütçenin de ülkede meydana gelen sorunlar açısından yetersiz olduğunu dile getiren Bengihan, aynı zamanda bu bütçenin vatandaş için kullanılmayacağının da altını çizdi. Bengihan, ülkedeki eğitim, sağlık ve güvenlik açısından da halkımızın hiçbir şekilde beklentilerinin karşılanmadığına dikkat çekerek, bugün okulların açılmış olmasına rağmen yeterli öğretmenin olmadığına, güvenlik sıkıntısı çekmemize rağmen ülkede yeterli sayıda polisin olmadığına, cezaevinin yetersiz kalmasına ve gardiyanların yetersizliğinin yanında hastanelerdeki hemşire, doktor eksikliğine dikkat çekerek “Kısacası ülkede tam olan hiçbir şeyimiz yok!” dedi. Ülkede sürekli artan bir nüfusun olduğuna işaret eden Bengihan, ancak KKTC’nin hiçbir şekilde nüfus sayısını bile bilmediğini vurguladı. Dolayısı ile nüfusunu bilmeyen bir ülkede neyi öngörerek bütçe hazırlandığının da bilinmediğine dikkat çeken Bengihan, “Ciddi bir nüfus artışı ile karşı karşıya kalan bir hükümetin ortaya koyduğu bütçe neye göre  gerçekçidir?” şeklinde konuştu. Bengihan, gündemde olan bütçe görüşmesinin sağlıklı bir şekilde vatandaş yararına kullanılmayacağının altını çizerek, ortaya atılan rakamın da gerçekçi bir rakam olmadığını vurguladı. 

TÜRK-SEN Başkanı Aslan Bıçaklı: Siyasiler bütçe konusunu gözlerinde çok büyütüyor
TÜRK-SEN Başkanı Aslan Bıçaklı, meclis’te bütçe görüşmelerinin başlayacağını  ifade ederek, bütçe sağlanırken esas önemli olan konunun belirlenen rakamın vatandaşın hayatına nasıl yansıyacağı olduğunu belirtti. Ancak siyasilerin bütçe konusunu ciddi anlamda gözlerinde büyüttüklerini dile getiren Bıçaklı, “Bütçe meselesi yalnızca ülkenin gelirinin ve giderinin belirlenmesi açısından yapılan bir matematiksel işlemdir. Görüyoruz ki matematiksel işlemden öteye de geçmemektedir. Bu yüzden bu konu nedeniyle ciddi tartışmaların yaşanmaması gerekir.” şeklinde konuştu. Hazırlanan bütçenin içeriğinde çalışanların, vatandaşların ve emeklilerin yaşam düzeyinin daha ileriye götürülmesi adına da çaba harcanması gerektiğini dile getiren Bıçaklı, toplumun daha rahat bir şekilde yaşaması için mücadele verilmesi gerektiğine dikkat çekti. Bıçaklı, önemli olan konulardan birinin de, kişi başına düşen milli gelir olduğuna işaret ederek  “Ülkedeki milli gelirin ne kadar olduğu da önemli bir durumdur. Daha önce kişi başına düşen milli gelirin 27 bin Dolar olacağı ifade ediliyordu ne oldu yine mi kandırıldık?” dedi. 

“Uydurma bütçe ile bir yere varılacağına inanmıyorum”
Bıçaklı, bütçenin her şeyden önce halka hizmet verecek amaçlar doğrultusunda harcanması gerektiğini belirterek, özellikle eğitim, sağlık ve ülkenin yolları için kullanılmasının doğru olduğunu dile getirdi. Bıçaklı, bütçenin ülkede turistin gelmesi  adına otel yapımında kullanılmaması gerektiğini belirterek, devletin bu konuda teşvik sağlamaması gerektiğini ifade etti. Bıçaklı, “Bu yüzden ben devleti yöneten mekanizmanın bu şekilde bir uydurma bütçe ile bir yere varacağına inanmıyorum.” şeklinde konuştu. Bıçaklı, “bu ülke yaşanabilir bir yapıya sahip olacak mı, yoksa olmayacak mı?” konusunun da irdelenmesi gerektiğini belirterek yetkililerin de bu konuda mücadele etmesi gerektiğini ifade etti. Ülkedeki özel sektör çalışanlarının bile günde 10-12 saat boyunca ezildiğini belirten Bıçaklı, özel sektör çalışanlarının emeğinin karşılığını alamadığı gibi asgari ücrete bile sahip olamadıklarını vurguladı. Bıçaklı, aynı zamanda özel sektör çalışanlarının sendikalı olmadığına da dikkat çekti. 

“Yasalara uymayanlar ödüllendiriliyor”
Bıçaklı, hükümetin vatandaşların sorunlarının düzeltilmesi için maaşlarda tekrardan bir düzenleme yapması gerektiğini dile getirdi. Vatandaşların, ülkedeki eğitim, sağlık ve yollardan bile gereken hizmeti alamadığını belirten Bıçaklı, bu sıkıntıların düzenlenmesi için bütçede bir payın olup olmadığının da merak konusu olduğunu belirtti. 19 yıllık geriye dönük Sosyal Sigorta affının son günlerde gündeme bomba gibi düştüğünü ifade eden Bıçaklı, hükümetin bu konuda ne yapmaya çalıştığının da merak edildiğini belirtti. 

“Sigortaların trilyonlarca borcu var”
Ülkenin yasalarına ve kurallarına uymayan kişilerin ödüllendirildiğini belirten Bıçaklı, “Sosyal Sigorta primlerini zamanında ödemeyip işçisinin emeğinden çalan işverenler ödüllendirilirken, kurallara ve yasalara uyanlar neden cezalandırılıyor, neden enayi yerine konuluyor? Sosyal sigortaların yasa gereği belli tarihlerde ödenmesi zorunludur. Yani uyduğunda yatırırsın tarzında bir düşüncenin olması kabul edilemez. Aynı zamanda sigorta primlerinin yatırılması için işçinin parası kesilerek sermaye tarafından kullanılıyor, bu adalete sığar mı? Ve buna rağmen de hükümet sosyal sigorta primlerini ödemeyenlere af getiriyor, kimin parasıyla kime af getiriliyor? Bıçaklı, Sosyal Sigortaların kendi giderlerini karşılaması için sürekli bir yerlerden borç aldığını belirterek, sigortaların şu an trilyonlarca borcu olduğunu belirtti. 

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Eşeledikçe  sahtekarlık büyüyor!
Eşeledikçe sahtekarlık büyüyor!
Yakılan KKTC bayrağı  gündem oldu
Yakılan KKTC bayrağı gündem oldu