Covid-19 tedbirleri kapsamında şantiyelerde alınacak önlemler
Emekçi Köşesi

Emekçi Köşesi

Covid-19 tedbirleri kapsamında şantiyelerde alınacak önlemler

19 Ağustos 2020 - 07:53

COVİD-19 salgının yayılmasını önlemek amacıyla hayata geçirilen bazı tedbirleri içeren bir dizi tedbirler ve öneriler ışığında yapılması gerekenleri özellikle bu pandem ve çok sıcak günlerden geçtiğimiz bu süreçte bir kez daha hatırlatalım.

İnşaat sektörüne yönelik olarak denetim hizmetlerinin hiç yapılmadığını bildiğimiz için çalışan emekçilerin işlerini sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacı ile önem taşıdığı ifade edilen ve alınması gereken önlemler şu şekilde:

1-) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde işverenler; çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirleyecek ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler alacaktır. İş yerlerinde virüsle ilgili bilgilendirme yapılacaktır. Bilgilendirmeler toplu halde yapılmayacaktır.

2-) Şantiyede muhtelif yerlere okunaklı şekilde Sağlık Bakanlığı‘nın salgın hastalığa ilişkin alınması gereken tedbirlere ilişkin bilgilendirme afişleri asılacaktır.

3-) Yatakhane, yemekhane ve sosyal tesis gibi toplu kullanım alanlarında yeterli doğal havalandırma olmaması durumun da, karbon filtre, elektrostatik filtre, hepafiltre, aktif oksijen ve UV teknolojisi kullanılan hava temizleme cihazları (kapasitesi m/kişi sayısına uygun olarak) kullanılması değerlendirilmelidir.

4-) Yatakhane, yemekhaneler, sosyal tesisler, servis taşımacılığı ile ulaşım gibi toplu kullanım alanlarında sosyal mesafenin korunmasına dikkat edilecek, eğer hacimler yetersiz ise yemekhanelerde sosyal mesafeyi korumak amacıyla iş planını aksatmadan vardiyalı yemek uygulamasına geçilecektir. Yatakhanelerde sosyal mesafe açısından yetersizlik tespiti durumunda ek hacimler oluşturulacaktır. Toplu kullanım alanlarının günlük dezanfektasyonu sağlanacaktır.

5-)Yatakhane, yemekhaneler, sosyal tesisler gibi ortak malzeme kullanımının kesinlikle yasaklanacaktır. Tek ve şahsi malzeme (kağıt havlu, tek kullanımlık bardak, sıvı sabunluk, paketli tuz/şeker/baharat, paket ekmek vb.) kullanımı sağlanacaktır.

6-) Masa başı çalışılan alanlarda dönüşümlü ya da uzaktan çalışma sistemine geçilecek, ortak malzeme kullanımı (kalem, silgi, hesap makinesi vb.) yasaklanacaktır.

7-) Şantiye sahasında ateş ölçer, koruyucu eldiven, maske vb. malzemeleri bulundurulacak, şüpheli görülen durumlarda ölçümü alan yetkili tarafından vakit kaybedilmeden şüpheli kişi/kişilerin izole bir ortama alınarak sağlık kuruluşlarına bilgi verilecektir.

8-) WC, banyo gibi ıslak hacimlerin olduğu bölümlerde temizlik tedbirleri artırılacak, bu hususta Sağlık Bakanlığınca belirlenen önlemler alınacaktır. Şantiye sahasının muhtelif alanlarında dezenfektan bulundurulacak, kullanılması sağlanacaktır.

9-) Şantiye sahasına rutin görevli personelin her gün alanda bulunması zorunlu olan çalışanlar hariç, giriş ve çıkışları kontrol altına alınacaktır.

10-) Dışarıdan gelen kamu görevlileri ve/veya yöneticileri dahil denetçi, müşavir, malzeme tedarikçisi vb. kişiler maske, eldiven olmadan ve ateş ölçerle ölçümleri yapılmadan şantiyeye alınmayacaktır.

11-) Şantiyede baret, koruyucu eldiven, iş önlüğü gibi malzemelerin varsa ortak kullanımı kesinlikle yasaklanacaktır.

12-) Bulaşma/yayılma risklerinin belirlenmesi, önlenmesi için alınması gerekli tedbirler, bulaşma oluşması durumunda alınacak tedbirler, salgın hastalığa ilişkin Sağlık Bakanlığının ilgili mevzuatı doğrultusunda “Risk ve Kontrol Planı” oluşturularak belirlenecektir.

13-) Çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede; işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izleyecek, denetleyecek ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlayacaktır.

14-) Sağlık Bakanlığı'nın belirttiği tedbirlere harfiyen uyulacak, şüpheli her durumda Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen “14 gün” kuralı işletilecektir ve takibi yapılacaktır.

15-) Yapının projelendirme, yapı denetim ve müşavirlik hizmetlerini üstlenen kurum, kuruluş ile bürolar, gerek ofis ortamında gerekse şantiye mahallinde sorumlulukları dahilinde yukarıda belirtilen tedbirleri alacaklardır, şantiye mahallinde alınan tüm tedbirlere de uyacaklardır.

16-) Şantiye içerisinde çalışan kişi sayısına bağlı olarak denetimleri yerine getirebilecek sayıda koordinatör ve denetim ekibi oluşturulacaktır. Bu ekip tarafından ekte gönderilen formlar tehlike geçene kadar düzenli olarak tutularak kontrol amiri ya da şantiye şefi tarafından muhafaza edilecektir.

Bizler bu uyarı ve önerileri yapıyoruz ama çalışanlar olarak sizler ve ailelerinizin sağlığını düşünüyorsanız bu önerileri uygulamak gibi sorumluluklarınız vardır. Uyup uymamak, uygulayıp uygulamamak sizin kendi ellerinizdedir.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..

Son Yazılar