"ILO ve sendikalar uyarıyor"
Emekçi Köşesi

Emekçi Köşesi

"ILO ve sendikalar uyarıyor"

11 Eylül 2020 - 07:26

Çalışanlar korunmazsa ikinci dalga yaşanabilir Ülkelerin genel izolasyon kısıtlamalarını hafifletmesi için baskılar artarken, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), hükümetleri, işveren ve işçi örgütlerinin aktif katılımı ve sosyal diyalog yoluyla, işyerinde COVID- 19’u önleyecek ve kontrol altına alacak önlemler almaya çağırdı.

ILO; aksi takdirde virüsün tekrar yayılması riskinin yaşanabileceğine dikkat çekti. ILO Genel Direktörü Guy Ryder, "Çalışanlarımızı nasıl koruduğumuz, toplumlarımızın ne derece güvenli, işletmelerimizin ne derece dayanıklı olduğunu belirleyecek” dedi. ILO’nun bazı tavsiyeleri şöyle sıralandı:

● İşteki tüm faaliyetler bakımından tehlike haritası çıkarmak, bulaşma riskini değerlendirmek.

● Çalışanlar, yükleniciler, müşteriler ve ziyaretçiler arasında fiziksel etkileşimi azaltmak ve etkileşim olduğunda sosyal mesafeyi korumak.

● İşyerinde havalandırmayı iyileştirmek; yüzeyleri düzenli olarak temizlemek.

● Gerektiğinde çalışanlara ücretsiz olarak Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) sağlamak.

ULUSLARARASI ÇALIŞMA STANDARTLARININ KRİZE YANIT BAĞLAMINDA HÜKÜMLERİ NELERDİR?

UÇS, COVID-19 salgını için önemli olabilecek rehberlik de dahil olmak üzere krize yanıt bağlamında insana yakışır işlerin sağlanması için özel kılavuz içermektedir. Tüm ortaklar tarafından büyük çoğunlukla kabul edilmiş olan, en yeni uluslararası çalışma standartlarından olan 205 No’lu Barış ve Dayanıklılık için İstihdam ve İnsana Yakışır İş Tavsiye Kararı (2017), krize yanıtın çalışma yaşamında temel ilkeler ve haklar ve uluslararası çalışma standartları1 da dahil olmak üzere, insan hakları ve hukukun üstünlüğüne saygı gerekliliğinin altını çizmektedir.

Tavsiye Kararı, krize yanıt olarak düzelmeyi sağlayacak ve dayanıklılığı artıracak uyumlu ve kapsamlı stratejilerin uygulandığı kademeli ve çok yollu bir yaklaşımın kabul edilmesi de dahil olmak üzere, stratejik bir yaklaşımı ana hatlarıyla belirlemekte ve aşağıdakileri içermektedir:

Acil sosyal koruma ve istihdam önlemleri yoluyla gelir ve geçim kaynaklarını istikrarlı hale getirmek,

· İstihdam, insana yakışır iş fırsatları ve sosyo-ekonomik yeniden entegrasyon için ekonomik düzelmeyi desteklemek,

· Sürdürülebilir istihdam ve insana yakışır işler, sosyal koruma ve toplumsal kapsayıcılık, sürdürülebilir kalkınma, başta küçük ve orta ölçekli işletmeler olmak üzere sürdürülebilir işletmelerin yaratılması, kayıtdışı ekonomiden kayıtlı ekonomiye geçiş, çevresel anlamda sürdürülebilir ekonomiye adil geçiş ve kamu hizmetlerine erişimi desteklemek,

·Ulusal ekonomik canlanma programlarının istihdama etkilerini değerlendirmek,

·İşverenlere, kendi faaliyetleri veya ürün, hizmet veya doğrudan ilintili olabilecekleri faaliyetlerde insan ve çalışma hakları üzerinde olumsuz etki risklerini nasıl ele alacaklarını tespit etme, önleme, hafifletme ve hesaba katmaya yönelik etkili önlemler alabilmeleri için rehberlik ve destek sağlamak,

·Sosyal diyalog ve toplu sözleşmeyi desteklemek,

·İstikrar ve ekonomik canlanma için, istihdam hizmetleri de dahil olmak üzere işgücü piyasası kurumlarını oluşturmak veya onarmak,

·Bölgesel ve yerel yönetimler dahil olmak üzere hükümetlerin, işveren ve işçi örgütlerinin kapasitelerini artırmak ve,

·Krizden etkilenen kişilerin sosyo-ekonomik yeniden entegrasyonları için istihdam edilebilirliklerini artıracak eğitim programları aracılığıyla da olmak üzere uygun önlemleri almak.

Ayrıca, hükümetler mümkün olan en kısa sürede şunları yapmalıdır:

Başta işleri ve geçim kaynakları kriz nedeniyle kesintiye uğrayan kişilere yönelik olmak üzere temel gelir güvenliği sağlamayı hedeflemelidir.

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..

Son Yazılar