GERÇEĞİN; HİÇ UMMADIĞINIZ BİR ANDA ORTAYA ÇIKMA GİBİ BİR...
Hüseyin Vedat Ağlamaz

Hüseyin Vedat Ağlamaz

GERÇEĞİN; HİÇ UMMADIĞINIZ BİR ANDA ORTAYA ÇIKMA GİBİ BİR HUYU VAR…!!!

11 Nisan 2022 - 10:30

Gerçek veya hakiki, felsefi bir kavram olarak, genel anlamda, düşüncede var olan ya da düşülmüş şeylere karşıt anlamda var olan, düşünülmüş olanın dışında mevcut olan anlamındadır. Felsefe tarihinin en eski ve köklü tartışması bu gerçek kavramı üzerinde yürümüştür.

  1. el ile tutulup göz ile görülecek biçimde tam anlamıyla var olan, varlığı hiçbir biçimde yadsınamayan, bir durum, bir olgu, bir nesne ya da bir nitelik olarak var olan.

 

  1. kendisi gibi olan, aslına uygun bulunan, yapay olmayan.

 

Buna göre gerçek bizim gerçeğimizle ne kadar örtüşür veya eşleşir.

Kıbrıs bir adadır…    gerçek…

Kıbrıs Kıbrıslılarındır… gerçek ama görece bir gerçek…

Her şeyden önce Kıbrıs’ın Kıbrıslıların olduğu gerçeği mutlaktır. Fakat ısrarla Kıbrıslıların bir kısmı, adanın yarısının Türkiye cumhuriyetine ait olduğunu vurgulayarak gerçeği reddediyor. Bunu reddetmekle kendi gerçeğini de reddederek eğreti ve muğlak bir yaşamı da kendine amaç edinmiş oluyor. Amaç ediniyor edinmesine de bunun görece olduğunu ve de kendinden sonra gelecek nesilleri olumsuz yönde nasıl etkileyeceği gerçeğini de bilerek .  Bir yandan kendi gerçeğinden uzaklaşan, bir yandan da kendi gerçeğinin vereceği zararların farkında olan Türkçe konuşan Kıbrıslı.

Bir diğer gerçek ise Türkiye cumhuriyetinin dayatmaları ile kurulan KKTC ve sınrları içerisinde bulunan ve kendine ait olmayan vatandaşların mallarıyla yapılan devletleştirme. Bir tarafta size devlet kuran bir devlet, bir tarafta ise devletleştirilen malların koruyucusu ve kollayıcısı olan aynı devlet. Ki bu devlet ada üzerinde yaşayan ve de 1960 kıbrıs cumhuriyeti anayasası ile kendisine garantörlük hakkı verilmiş bir devlet. Gerçeğin ta kendisi bu aslında. Ve dünya da dahil bütün Kıbrıslılar bu gerçeği biliyor. O zaman bilmek ne kadar yeterli. Yeterli olmadığı, içinde bulunduğumuz durumun bunun en güzel kanıtı.

Garantörlük… İngiltere, Türkiye ve Yunanistan … neyin? … Kıbrıs Cumhuriyeti’ni ve vatandaşlarının garantörü…  Kıbrıs Cumhuriyeti kimin? Başta iki kurucu etnik kimlik olmak üzere Kıbrıslı Rumlarla Kıbrıslı Türklerin ve de bu cumhuriyetin sınırları içinde yaşayan diğer azınlıkların.

1975 den sonra bununla ilgili uluslar arası anlaşmalarla başka bir yapı inşa edildi mi? “HAYIR”!

O zaman şu an Kıbrıs’ın, Kıbrıs cumhuriyeti gerçeğinin dışında bir yapının geçerliliği var mı? “HAYIR YOK”!

Garantör devletin işlediği en büyük savaş suçu şüphesiz nüfus aktarımı. Aktarılan bu nüfusun büyük çoğunluğunun KKTC yurttaşı yapılması bu taşınan nüfusu KIBRISLI yapar mı. “HAYIR YAPMAZ”! bu onları sadece kendi devletlerinin kurduğu devletin vatandaşı yapar.

Gahbe gerçek ne gerçeksin sen.

Gerçeklerden kaçtığınız sürece, hayat bir yalandan öteye geçmez.

Türk vatandaşları kendi devletleri tarafından kandırılırken, maalesef Türkçe konuşan Kıbrıslılar bir ganimet tarla ve Rum evi adın hala daha kendini kandırmaya devam ediyor.

Devam ediyor etmesine de, beşinci nesli de kaybettiğinin farkında değildir. Ha bu hakikatla ne zaman yüzleşecek Türkçe konuşan Kıbrıslılar.

Küresel sermaye kendi çıkarları çerçevesinde Kıbrıs’ı yeniden dizayn ettiğinde ve yeni bir yapıyı hayata geçirdiğinde. Çünkü bu gerçekleştiğinde ne Türkçe konuşan Kıbrıslı kalacak ne de onların çocukları bu topraklar üzerinde. (1960 Kıbrıs Cumhuriyeti de böyle kurulmuştu)

Aç gözünü uyandır canını ey bin bir surat Türkçe konuşan Kıbrıslılar.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..

Son Yazılar