BENİM ÜLKEMDE KAOS YARATAN MİSYONERLER
Kazım Denizci

Kazım Denizci

BENİM ÜLKEMDE KAOS YARATAN MİSYONERLER

22 Kasım 2019 - 09:00

Emperyalist güçlerin çıkarları için yıllardır oyuncağı olarak kullanılan, Akdeniz de bir fahişe Kıbrıs adası 1974 yılında bölünmesine rağmen, bölünme süreci ve planlaması çok daha eski yıllarda yapılmıştır. İngilizler bu adayı Osmanlıdan işgal ettikten sonra ada üzerinde yaşayan halklara da farklı muamele yaparak ayrışmalarını sağladı, kavgalar, kargaşalığa yani "KAOS"'a dönüştürüldü. 
Kaos hala devam ediyor, ama Kıbrıs'ın kuzeyinde tavan yapmış durumdadır, bu kaotik ortamdan dolgun maaşlılar rahatları yerinde olduğu için şimdilik sessizlik içinde bu kaos ortamına odun atıyor, daha da sürsün diye adete besliyor kaos ortamını.   
Kaos kelimesinin sözlük anlamları şöyle ifade ediliyor: a) Tam bir karmaşa veya bozukluk hali, organizasyon ya da düzen eksikliği, b) Herhangi bir karışık, düzensiz kitle; anlamsız ifadeler kümesi, c) Düzenlenmiş evrenin varlığından önce olduğu varsayılan sonsuz mekan veya biçimsiz madde.
Bilim, doğanın yorumlanmasını sağlar ve çoğu durumda bu, modeller, özellikle de matematiksel temeller üzerinde gerçekleştirilir. Dolayısıyla, insan beyninin oluşturduğu denklemlerin, gerçekliğin yeterli bir gösterimi olduğu düşünülür ve düşünce ile çevre arasındaki bu uyuşma, insanlığa oldukça benzersiz bir konum sağlar.
Kaos Teorisi bir matematik teorisidir ve hâlâ gelişimini sürdürüyor. Dinamikler alanındaki bir dizi olgunun, yani nesnelerin hareketi üzerindeki kuvvetlerin etkisiyle ilgili bir fizik alanının tanımlanmasını sağlar. Dinamik teorilerinin temelleri, Isaac Newton’un göksel hareketlerle ilgili teorisine kadar uzanır.
KAOSUN İLKELERİ
A) Kelebek Etkisi: Bu etki, Meksika ormanlarında kanat çırpan bir kelebeğin, Çin’de bir kasırgaya neden olma ihtimalini ifade eder. Süreç çok uzun olabilir; ancak aradaki bağlantı kesin ve gerçektir. Eğer kelebek, uzay-zamanın en doğru noktasında kanatlarını çırpmazsa, söz konusu kasırga ortaya çıkmaz. Bunu ifade etmenin daha farklı bir yolu; başlangıç koşullarındaki küçük değişikliklerin sonuçlarda büyük değişikliklere neden olduğudur. Yaşamlarımız bu ilkenin devam eden bir gösterisi gibidir.
Başka bir örnek; milyonlarca çocuğun kaos ve hayat örgüsü üzerindeki uzun süreli etkilerinin ne olacağını kimsenin bilememesidir. Kaos teorisinin sosyal bilimler üzerindeki yansıması, bir ya da fazla bireyin, tarihsel veya sosyal akış üzerinde hiçbir öngörüye uymayan, farklı ve beklenmedik etkiler ortaya çıkarması sayesinde somutlaşır: Albert Einstein’ın fizik alanında oluşturduğu kuramların tüm bilim tarihinde benzersiz bir sıçramaya yol açması ya da Spartaküs adlı bir kölenin Roma İmparatorluğu’ndaki büyük bir ayaklanmayı örgütlemiş olmasının, toplumsal mücadeleler tarihinde benzersiz bir değişime yol açması gibi örnekler vermek mümkündür.
B) Belirsizlik İlkesi: Kompleks bir sistemin başlangıç koşullarını yeterli (yani kusursuz) detaylarıyla bilmemiz mümkün olmadığı için, karmaşık bir sistemin nihai kaderini tahmin etmeyi de bekleyemeyiz. Bir sistemin durumunun ölçümünde ortaya çıkan küçük hatalar bile, çarpıcı bir şekilde büyük bir farklılaşmaya yol açarak, herhangi bir tahminin faydasız kalmasına sebep olur. Dünyadaki tüm kelebeklerin atmosfere olan etkilerini ölçmek mümkün olmadığından, doğru ve uzun süreli hava tahmini yapmak her zaman imkânsız bir hedef olarak kalır.
C) Düzen / Karmaşa: Kaos, çoğunlukla şaşırtıcı yollarla ortaya çıkan düzen ve karmaşa arasındaki geçişleri araştırır.
D) Karışım/Çalkantı: Türbülans, karmaşık bir sistemdeki iki bitişik noktanın, bir süre sonra çok farklı konumlara gelmesini sağlar. Örneğin, iki komşu su molekülü bir süre sonra okyanusun farklı bölgelerine ve hatta farklı okyanuslara sürüklenebilir. Birlikte fırlatılan bir grup helyum balonu, sonunda birbirinden çok uzak noktalara varabilir.
E) Geri besleme: Geribildirim mevcut olduğunda, sistemler genellikle kaotik hale gelir. Buna iyi bir örnek, borsa hareketleri olabilir. Bir hisse senedinin değeri yükseldiğinde veya düştüğünde, insanlar bu hisseyi alma veya satma eğilimi gösterir. Bu durum, söz konusu hissesin fiyatını daha da fazla etkiler ve değerinin kaotik bir şekilde yükselmesine ya da düşmesine neden olur.
F) Fraktaller: Fraktal sonsuz bir modeldir. Fraktaller, farklı ölçeklerde kendi kendine benzeyen sonsuz ve karmaşık desenlerdir. Bunlar, devam eden bir geribildirim döngüsünde tekrar tekrar basit bir süreçle yaratılmıştır. Fraktaller, tekrarlama ile yönlendirilen, dinamik sistemlerin görüntüleri ve Kaos’un görsel halleridir. Geometrik açıdan bildiğimiz boyutlar üzerinde bulunurlar. Fraktal desenler son derece bilindiktir; zira doğa zaten fraktallerle doludur. Örneğin ağaçlar, nehirler, kıyı şeritleri, dağlar, bulutlar, deniz kabukları ve benzeri oluşumlar, doğal fraktallerdir.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..

Son Yazılar