Devrimci Bir Derlenişe İhtiyaç Vardır
Kazım Denizci

Kazım Denizci

Devrimci Bir Derlenişe İhtiyaç Vardır

03 Nisan 2018 - 04:39

ÖNCE DİŞLERİMİZ DÖKÜLDÜ SONRA SAÇLARIMIZ. ARDINDAN BİRER BİRER ARKADAŞLARIMIZ. ŞU ZALİM DÜNYANIN ORTA YERİNDE KALDIK 

KIRILMIŞ KOLUMUZ VE KANADIMIZ.

Sağ siyasi partilerin çıkarcı insan gruplarından meydana gelen ve insanı ezen Kapitalist, Liberal ve tekelci ideolojilere sahip olduklarını biliyoruz. 

Peki, kendine sol diyerek sol kesimlerin ve sola inananların oylarını devşiren yani gasp eden sözde ve kağıt üzerinde sol olduğu kalan 1 partinin toplumun yok oluşuna ve halkın malı olan kurumların TC AKP sermayesine armağan edilmesine ön ayak olup yardımcı olması dahası işbirlikçilik yapması nasıl izah edilebilir… 

Benim kalbim oldum olası soldan yana atar lakin benim kalbimin soldan atması değildir yalnızca önemli olan. Kalbinin soldan attığını söyleyenlerin sol hareketi bir çıkar aracı ve menfaatleri için köşeyi dönme malzemesi olarak gören döneklere olan kızgınlığım ve onlara duyduğum nefretim Tayyipgillere duyduklarımdan daha farklı değildir.

Sol; İşçi Sınıfı öncülüğünde tüm emekçi halkın, bir avuç azlık olan yerli-yabancı Para babalarını iktidardan alaşağı ederek, onların sömürü ve zulümlerine son verecek olan Demokratik Halk İktidarını gerçekleştirmeyi hedefleyen temiz ve berrak bir ideolojidir, örgüttür (düşünce ve davranıştır). 

Sol; emperyalizme, feodalizme, şovenizme karşı olmaktır.

İçinde bulunduğumuz konağın bu üç ilkesini biraz açalım:

1- Antiemperyalizm: Bugün, devrimcilik iddiasında bulunan bir grup, açık ve kesin şekilde antiemperyalist olmak zorundadır. Yani yerli-yabancı Modern Para babalarına (Finans-Kapitalistlere) karşı olmak mecburiyetindedir. 

2- Anti feodalizm: Gerçek devrimciler, bugünün dünyasında Türkiye’sinde ve Kıbrıs’ta anti feodal de olmak zorundadır. Yani Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfına ve onların, başta siyasi temsilcileri (Tayyipgiller) ve benzerleri gelmek üzere, tüm Ortaçağcı-Şeriat Düzeni taraftarı örgütlere-güçlere karşı olmak mecburiyetindedir.

3- Anti şovenizm: Bugünün Türkiye’sinde anti şovenist olmak; Türkiye’nin şu anki en önde gelen siyasi sorunu olan Kıbrıs, Alevi hakları ve Kürt Meselesini; görmeyi, kabul etmeyi ve demokratik yani özgürlük, eşitlik, kardeşlik temelinde çözümünden yana olmayı gerekli kılar.  Bu çözümün yöntemini ve biçimini Hikmet Kıvılcımlı, 1933’te, Elazığ zindanında ortaya koymuştur.  Hikmet Kıvılcımlı Usta’nın bu eserinin adı; “İhtiyat Kuvvet: Milliyet (Şark)”tır. Bugünün diliyle bu esere; Kürt Meselesi ve Devrimci Çözümü de diyebiliriz.                                                                                                                                                  

Başta ABD gelmek üzere, emperyalistlerin PARA örgütü IMF’nin, ORDU gücü NATO’nun ve casus örgütü CIA’nın emrinde olan (iktidarda oldukları dönemlerde IMF+NATO+CIA programlarını harfiyen uygulayan) ve AB Emperyalizminden medet uman HDP dışındaki sol particikler bugün gerçek anlamda bir sol parti değildir. Türkiye’de CHP’nin, faşist MHP ile özdeşleşecek kadar şovenizme kaymasının nedeni nu anlayışlar olduğunu da hatırlatalım.

Dolayısıyla bu partilerin tek tek veya “ittifak” kurarak iktidara gelmeleri, “sol”un iktidara gelmesi demek değildir kesinlikle. Peki, Türkiye’de yakın tarihte sol bir iktidar kurabilecek parti hangisidir? Elbette ki PROLETARYA PARTİSİ!.. Yani gerçek bir İŞÇİ SINIFI PARTİSİ!..

Peki böyle bir parti var mıdır bugün? Maalesef yoktur! Kendini sosyal demokratların solunda gören ve “sosyalist” hatta “komünist” olduklarını söyleyen partilerin hepsi, proletarya partisi olduklarını iddia etmektedirler. Ama onların kendilerini öyle sanmaları gerçekliği: Proletarya Partisinin yokluğu ve onların hepsinin birer GRUP PARTİSİ oldukları gerçekliğini değiştirmemektedir.  O halde öncelikli sorun “ittifak ve güçbirliği” politikaları olmamalı, çünkü ben artık bu ittifak ve güç birliği yapma fikrimden vazgeçtim. Bizim sözde solcular birleşerek büyümekten yana değil, parçalanarak güçsüz ve dağınık olmaktan yanadır lar. Benim ülkemin bundan sonra istediği model solda ittifak modeli değil, DEVRİMCİ BİR DERLENİŞ sorunudur.  Ve artık silkinme zamanıdır dostlar memleket elden gidiyor. 

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..

Son Yazılar