EMEKÇİLER ÜZERİNDEN OYUN OYNANIYOR
Kazım Denizci

Kazım Denizci

EMEKÇİLER ÜZERİNDEN OYUN OYNANIYOR

07 Haziran 2020 - 02:00

Güneyde çalışıp ailesini geçindirmeye, hayatını idame ettirmeye çalışan işçilerin yaşadığı belirsizlik konusu bizim siyasiler tarafından hafife alınarak az sayıda insanı ilgilendiren bir mesele olduğu düşünülebilir, bana göre öyle değil, henüz tüm güçleri ile meydana inmediler.

Ancak, konu sadece güneyde çalışan işçilerle ilgili bir durum olarak değerlendiriliyorsa yanlışta ısrar, bıçağa yumruk vurma anlamına geliyor. Adanın kuzeyinde yaşayan kitlelerin sosyal haklarının tehlikeye atılması ve onların hayatı ile oynanmaktadır.

Bilinmesinde yarar vardır, mesele sadece salgın hastalık kovit19 meselesi da değildir, Bizimkiler aklılarınca sadece askeri makamlardan aldıkları talimatlar gereği "milliyetçi propaganda" yaparak üzerinden prim yapamıyor olması ve adam yerine konmamaları ile ilgilidir.

Emekçi insanların arada yeşil hat var diye sağdaki mahalleden soldaki mahalleye gidip gelişine pratik bir çözüm bulamayan ama "devlet yönetimiymiş" diye övünenler ve övünürken de maskara olanların daha fazla rezil oluşlarına şahitlik yapıyoruz. 


***

KUZEYDEKİ ÇALIŞMA ALANLARINI MAMUR ETTİNİZ

Çalışma yaşamının denetimi anlamında denetim, çalışma hukuku kurallarına uyma

yükümlülüğünün sağlanması için bir alanın sürekli olarak araştırılma ve incelenmesidir.

Teftiş ise bir şeyin, doğrusunu bulmak amacıyla her yönden soruşturulmasıdır. Sosyal devletin amaçları çerçevesinde iş denetiminin amacı;

İş yasalarının uygulanmasını sağlayarak sosyal hakların gerçekleşmesine katkı sağlamak ve

çalışma ilişkileri sisteminin yasal kurallar çerçevesinde işlemesine hizmet etmektir. 

Doğrudan iş denetiminin amaçlarını “iş sağlığı ve güvenliği açısından koruma ve sosyal

risklere karşı koruma ile işgücünün ve işyerinin korunmasını sağlama”, “çalışma koşulları ve

ortamlarının iyileştirilmesi” ve “kamu düzeninin sağlanması” şeklinde sıralamak mümkündür.

Devletin çalışma yaşamına müdahale aracı olarak iş denetiminin amaçları ise “iş yasası

kurallarının uygulatılmasını sağlamak”, “işverenler arasında haksız rekabetin önlenmesinin

sağlanması” ve “çalışma barışını sağlama” şeklinde sıralanabilir. İş denetiminin ayrıca işçilerin sosyal haklarını güvence altına alınmasını sağlayıcı bir özelliği de vardır.


***

İŞ ALANLARININ DENETLENMESİ İŞLERİNE GELMİYOR

Türkiye’de kaçak ve kayıtdışı yaşamı kontrol altına almak için sektörler sıkı denetim altında tutuluyor.

"KKTC"de hükümetler Türkiye'den ülkemize kötü ve bünyemize uymayan yasaları kopyalayıp burada yasalaştırırlar ama işimize eden ve bizi bağımlılıktan kurtaracak olan kaçak ve kayıtdışı yaşamın kontrol ve denetim altına alınması yararımıza olduğu için istenmiyor. Sermaye korunsun istiyorlar...

İşte bizim de ülkemizde kurulmasını ısrarla istediğimiz denetim sistemi budur. Ne dersiniz beyler?.

Çalışma hayatını izleme, denetleme ve teftişe yetkili olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı etkin denetim yapacak sektör ve alanları denetlemek için neden çağdaş atılım yapmaktan neden kaçınıyor? 

Çalışma Bakanlığı bu denetimleri  ‘Çok tehlikeli’ ve öncelikli ikinci denetim alanı olan işyerlerinin ve çalışanların güvenliği bakımından da 'İş Sağlığı ve Güvenliği' denetimi yapılabilir. Tüm iş alanlarında denetimler insan sağlığını düşünerek yapılırken diğer yandan da kaçak ve kayıtdışı denetlenmiş ve denetim altına alınmış olacak. 

Kayıtdışı ve kaçak yaşamdan dolayı 800 milyon dolar yıllık "devletin" kaybı var, bu kayıpların önlenmesi Türkiye'ye avuç açmamızdan da bizi kurtarmış olacak. Bunu yapacak siyasi irade eğer varsa hemen harekete geçiniz.

EEE ne yapalım para yok diye hayıflanırsanız, bu denetim mekanizmasını kurmak için ek bütçeye de ihtiyaç yoktur. İstenmesi halinde hiç bir ücret, çıkar ve menfaat talep etmeden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına katkı koymaya hazırım.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..

Son Yazılar