AFGANİSTAN'DAKİ DURUMUN TEK SOUMLUSU ABD EMPERYALİZMİ VE ONUN...
Nidai Mesutoğlu

Nidai Mesutoğlu

Bana Göre

AFGANİSTAN'DAKİ DURUMUN TEK SOUMLUSU ABD EMPERYALİZMİ VE ONUN UYDUSU İSLAM DEVLETLERİDİR

18 Ağustos 2021 - 11:34

Afganistan’ın 1979-1989 yıllarıSovyetlerBirliğigüçleriileAfganyerelgüçlerininçatışmasıylageçti. Dünya bunu Sovyetlerin Afganistan’ı işgal etmesi olarak gördü. Gerçek hiç de öyle değildir.

Afgan ordusunun 1978 yılında mevcut yönetimi devirerek yönetimi Afganistan Demokratik Halk Partisi’ne devretti. Sovyetlere “işgalci” olarak bakmak pek de kanıtlanmış bir tez değildir.

İşgalsözcüğününanlamıbirtoprakparçasınaizinsizgirilmesidemektir. Bu açıdan 1978 yılındaAfganSilahlıGüçleriningerçekşeştirdiğidarbesorasıyönetimegeçenDemokratikHalkPartisiçağrısıylaSovyetordusu’nunAfganistan’agirmesiişgaldeğildir.

İzinle girilmiştir. Tıpkı bu gün Rus Ordusu’nun Suriye’de olması gibi. CIA raporlarında bile  1978 yılında yapılan askeri darbenin SSCB tarafından yapıldığı kanıtlanamamıştır. Sovyetler Birliği 10 yıl Afganistan’da başarılı olamamıştır.

Bunun tek sebebi bana göre devrimlerin iç dinamiklerle yapılırsa başarılı olacağı gerçeğini göz ardı etmeleridir. Gerçekte devrimler, ülkelerin iç dinamiklerini harekete geçirerek tabandan başlatılırsa kabul görür ve başarıya ulaşır.

Özellikler Sovyetler Birliğinin ilerlemesini ve ya yılmasını endişe ile karşılayan ABD ve onun emrindeki emperyalist ülkeler İslam ülkelerinin de yardımı ile Anti Sovyet yanlısı güçleri destekleyerek Sovyet ordusuna karşı silahlı güçler oluşturdu.

İslami güçleri örgütleyerek sözde komünizm tehlikesine karşı kullanmak emperyalist ABD’nin değişmez politikasıdır. Bu amaçla El Kaide, Taliban, IŞİD gibi örgütlerin kuruluşunda hem ABD hem de onun uydusu olan Müslüman Arap ülkeleri büyük katkı sağlamışlardır.

Sovyetlerin dağılmasıyla sona eren soğuk savaş yıllarının ardından ABD’nin yarattığı canavar “ Şeriat Devleti” istemiyle terör örgütlerine evrildiler. Bu örgütlerin ortak düşünce yapısı yaklaşık 1400 yıl önce İslamiyet’in ortaya çıktığı koşullardaki yaşam ve düşünce sistemini 21. Yüzyılda uygulayacakları şeriat düzenini kurmayı hedeflemektedirler. Tıpkı ortaçağ Hıristiyanlığı gibi

Afganistan’dabugünyaşananlarİslamiyetiKomünizmekarşıbiroyuncakgibikullananbaşta ABD emperyakizmiolmaküğzeretümemperyaliztdevletlerinsayesindeolmakatdır. Bu devletler demokrasi ve özgürlük götürme bahanesiyle yaptıkları müdahalelerin altında kendilerine uyumlu yönetimleri göreve getirme amacındadırlar.

Başarısızlık durumunda istedikleri zaman orayı terk ederler ve geriye kan ve gözyaşı ve acılar bırakırlar.

Unutmamak gerekir ki ABD’nin büyük Ortadoğu projesiyle (BOP) hayata geçirdiği “Arap Baharı” ile                  Tunus, Mısır, Libya, Suriye, Bahreyn, Cezayir, Ürdün ve Yemen gibi Müslüman ülkelerde çıkardıkları karışıklıklar hâlâ devam etmektedir. 

Ne ilginçtir ki ABD’nin bu planında“ strateji korkak” gördüğü Erdoğan yönetimindeki Türkiye de kullanılmış ve Erdoğan bunu “Ben BOP’un eşbaşkanıyım” diyerek övünmüştür.  Türkiye bu projenin neresindedir bilinmez ama yakın gelecekte ABD çıkarları için kullanılmaya devam edeceği görülmektedir.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..

Son Yazılar