İki devletli çözüm olmayacağını bir çocuğa anlatır gibi...
Nidai Mesutoğlu

Nidai Mesutoğlu

Bana Göre

İki devletli çözüm olmayacağını bir çocuğa anlatır gibi anlatıyorum

15 Haziran 2021 - 10:18

Öğretmenlikte bir konuyu anlatırken öğrencinin anlayabileceği seviyeye inmek gerekir.  Örnekler verilir, sorular sorulur. Sorulara verilen yanıtlarla da konunun anlaşılıp anlaşılmadığına karar verilir.

Tüm öğrenciler insanın doğasına uygun olarak farklılıklar gösterirler. Bu farklılıklar, onların farklı yetenekleri olduğunu, farklı kişiliklere sahip olduklarını, ilgi duydukları konuları daha iyi anladıklarını da gösterir.

Benim mesleğim ilkokul öğretmenliğidir. Emekliliğim ise okul müdürlüğündendir. Kısacası meslek hayatımda edindiğim tecrübeden yararlanarak diyebilirim ki  bir profesör, ilkokullarda  ilkokul öğretmeni kadar başarılı olamaz. 

Daha çok bilgilidir belki ama çocuğun anlayacağı şekilde anlatama ve onların  öğrenmelerini sağlayacak etkinlikleri ve yöntemleri bilmez. Zaten tüm profesörlerin de  ilk öğretmenleri ilkokul öğretmenleridir.

Yani ilkokullarda profesörlere de okuma yazmayı öğreten kişi de ilkokul öğretmenleridir. Bu bakımdan ilkokul öğretmeni sıralamada hepsinin tepesine konulmalıdır. Bir öğretmen gözüyle şimdi bir ilkokul öğrencisine KKTC’nin niçin tanınmadığını ve niçin iki devletli çözüm olamayacağını en zor anlayan öğrenciye anlatır gibi anlatacağım.

Yeni evlenecek bir çiftin evlenebilmesi için bazı kurallar vardır. Çiftler evlenmeye karar verdiklerinde  ilk yaptıkları görevli nikah memuruna başvurarak yapılması gerekenleri yapmalarıdır. Nikah memuru müracaatları aldıktan sonra çiftlerin evlenmelerine bir engelin olup olmadığını sorgulamak için müracaatlar askıya asılır ve bir süre askıda bekletilir.

Bir engel yoksa da nikah,  şahitler huzurunda kıyılır. Bir halkın da devlet kurması için bazı kurallar vardır. Öncelikle  bu halkın kendine ait bir toprağı olması gerekir. Bu toprak parçası kurulacak devletin sınırlarının belirlendiği yurttur.

Bunun onaylanması için de toprağın başkasına ait olmaması, bunun nasıl elde edildiğinin yasal olması gerekir. Kıbrıs Adası Birleşik Krallık ile Kıbrıs Cumhuriyeti arasında bir anlaşma ile sınırları çizilmiştir.

 Doksan doku mil kare olan Birleşik Krallığın egemen üsleri dışında kalan ada toprağı da Kıbrıs’ta yaşayan Rum ve Türkler arasında müşterek bir devlet kurulması için iki hisseli bir koçan ile sınırları çizilmiştir.

Bunun anlamı Kıbrıs Cumhuriyeti toprağı olan ada toprağının neresi Kıbrıslı Türklerin neresi Kıbrıslı Rumlarındır belli değildir. Koçan müşterektir. Bir arsa veya tarla da aynı şekilde işlem görür. Hisseli  olduğu zaman hissedarlardan hiçbiri bu toprak üzerinde değil ev yapma tek başına çivi bile çakamaz.

 Çözüm, malın hisselerinin ya tek elde toplanması ya da hissedarların anlaşarak malın bölünerek her hissedarın sınırlarının belli olacağı toprağın koçanını almasıdır .Bunlar yürürlükteki yasalar çerçevesinde yapılır ve evrensel bir uygulamadır. Güçle, silah zoruyla alına mallar hukuksuzdur ve onaylanmaz.

İşte Kıbrıs Adasındaki durum da böyledir. Şimdi diyeceksiniz ki Türkler Kıbrıs’ın kuzeyinde, Rumlar da Güneyindedir. Bu bir sınır değildir. Ateşkes koşularında tarafların pozisyonlarını gösteren bir çizgidir.  “Süngüyle aldık, sınırlarımızı kanla çizdik” uluslararası hukukta  geçerli değildir. Bir hamaset nutkunda söylenebilen  cümle olabilir ancak. Bu nedenle KKTC’nin yasal yollarda sahip olduğu bir toprağı olmadığı sonucuna varılır. Üzerinde çivi bile çakılmasına izin verilmez. Siz devlet kurarsanız da tanınmaz.

Bunun tek çaresi  Kıbrıs Adası’nın müşterek tapusunu elinde bulunduran Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurucu ortaklarının anlaşmasıdır. En temel insan hakları olan yaşam hakkı ve mülkiyet hakkı gözetilerek   adanın mülkiyeti üzerinde uzlaşılırsa anlaşma  sağlanabilir.

İşte tüm bu gerçekler ışığında  Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tapusu üzerinde  Federal bir Kıbrıs kurularak bir anlaşmaya varılabilir. Bunun dışındaki tüm açıklamalar hukuksuz ve ayakları yere basmayan iddialardan öteye gitmez.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..

Son Yazılar