Seçimler Bağımsız Ve Özgür Olduğunuzu Göstermez
Nidai Mesutoğlu

Nidai Mesutoğlu

Bana Göre

Seçimler Bağımsız Ve Özgür Olduğunuzu Göstermez

14 Aralık 2021 - 10:40

Günümüzde doğrudan demokrasinin uygulanmasında bazı sorunlar olduğu bir gerçektir. Bu nedenle temsili demokrasi uygulanmaktadır. Bir toplumun kendi kendini yönetmesi anlamına gelmektedir. Egemenlik de bir toplumun veya bir ulusun kendi kendini yönetmekte muktedir olmasıdır. Gücü tek başına elinde bulundurması ve bu gücü dilediği gibi kullanabilmesidir.

Bu anlamda demokrasi ile egemenlik birlikte olmalıdır. Daha açık bir ifadeyle demokrasinin olması egemen olmayı gerektirir. Egemen olamayan toplumlarda demokrasiler göstermelik olmadan öteye gidemezler.

Seçimler de temsili demokrasilerde belli sürelerle belli sayıda insana vekalet verme amacıyla yapılır. Seçimlerin yapılması bir demokrasi gereği olsa da seçimin olduğu her yerde demokrasinin ve egemenliğin olduğu söylenemez.

İngiliz sömürge döneminde Türk ve Rum cemaatler egemen olmadıkları halde Kavanin Meclisinde kendilerini temsil edecek temsilcileri seçerlerdi. Kuralları sömürgeci Birleşik Krallığın belirlediği böyle bir düzende sırf seçin yapılıyor diye demokrasi olduğunu veya cemaatlerin egemen olduğunu söyleyecek biri yoktur.

2. Dünya savaşından sonra sömürgecilerin insanlara uyguladıkları baskılar savaş Suçu olarak değerlendirildi ve  insanlık suçu olarak kabul edildi.

Emperyalizm bunu gizlemek için yeni sömürgecilik dedikleri yeni bir kavram geliştirdiler. Bu şekliyle artık bir ülkeye asker çıkararak toprağı işgal etmek ve orada bir yönetim kurarak değil dolaylı yollardan bağımlılığı devam ettirmektedirler.

 Yeni sömürgecilikte bir ülkenin başka ülke ya da ülkeler tarafından siyasi, ekonomik, askerî, hukuki, kültürel alanlarda kontrol edilmesi şeklinde olduğu ortadadır. Bu şekilde etki altına aldıkları ülkelerin seçimlerine müdahale ederek işbirlikçi bir yönetimin başa getirilmesi kaçınılmazdır.

Bu yöntem Kıbrıs’ın kuzeyinde de yıllardır uygulanmaktadır. Kurdurulan devlet hiçbir zaman egemen olamamış fakat göstermelik seçimler yapılarak demokrasinin ve egemenliğin var olduğu dünyaya anlatılamaya çalışılmıştır.

Buna rağmen KKTC’nin Türkiye’nin kontrolünde olduğu, KKTC halkının da Türkiye’nin dış politika çıkarları doğrultusunda rehine olarak görüldüğü dünya ülkelerinin gözünden kaçmamıştır.

Bu şartların görülmemesi ve Kıbrıs Türk Toplumu’nun sözde demokratik ve egemen bir ülke olduğuna inanmak saflıktır.  Yapılacak olan seçimler ne egemenliğimizi getirecek ne de demokrasinin, insan haklarının gelişmesine yardımcı olacaktır. 

Türkiye’nin dünya ülkeleri içindeki itibarını da artırmayacaktır.  Ankara’da yazılan bu senaryoda figüran olmak için ne kadar hevesli varsa meydanlara dolup sizlerden oy isteyecekler. Değişen bir şey olmadığını geçmişte gördünüz.

 Sonunu nasıl biteceğini bildiğiniz bir filmi defalarca izlemeye devam ediyorsunuz. Bu film Kemal Sual Filmi değil ki. Senin geleceğin ipotek altındadır. Unutma  ve Seçimleri BOYKOT et.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..

Son Yazılar